Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Akty Prawa Miejscowego - Uchwały Rady Powiatu Opolskiego

2024 ROK

PDFUchwała Nr LXV-439-24 RPO z dnia 28.03.2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2024.pdf (205,19KB)

PDFUchwała Nr LXV-431-24 RPO z dnia 28.03.2024 r. w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie.pdf (193,26KB)

PDFUchwała Nr LXIV-426-24 RPO z dnia 29.02.2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2024.pdf (207,67KB)

PDFUchwała Nr LXIII-420-24 RPO z dnia 25.01.2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2024.pdf (211,32KB)

2023 ROK

PDFUchwała Nr LXII-416-23 RPO z dnia 28.12.2023 r. zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2023.pdf (194,99KB)

PDFUchwała Nr LXI-414-23 RPO z dnia 14.12.2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2024.pdf (831,30KB)

PDFUchwała Nr LXI-411-23 RPO z dnia 14.12.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2023.pdf (200,60KB)

PDFUchwała Nr LXI-408-23 RPO z dnia 14.12.2023 r. w sprawie zaliczenia nowego odcinka drogi do kategorii powiatowych dróg publicznych oraz ustalenia przebiegu drogi powiatowej Nr 1756 O Chróścina - Polska Nowa WIeś.pdf (635,20KB)

PDFUchwała Nr LXI-407-23 RPO z dnia 14.12.2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych oraz wspomaganych prowadzonych przez Powiat Opolski.pdf (183,23KB)

PDFUchwała Nr LX-404-23 ZPO z dnia 23.11.2023 r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2023.pdf (201,75KB)

PDFUchwała Nr LIX-398-23 RPO z dnia 19.10.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2023.pdf (2,04MB)

PDFUchwała Nr LIX-393-23 RPO z dnia 19.10.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2024 roku.pdf (2,04MB)

PDFUchwała Nr LIX-392-23 RPO z dnia 19.10.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym ...pdf (1,95MB)

PDFUchwała Nr LIX-390-23 RPO z 19.10.2023 r. w sprawie ustalenia palnu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Opolskiego.pdf (2,07MB)

PDFUchwała Nr LVIII-388-23 RPO z dnia 28.09.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2023.pdf (2,02MB)

PDFUchwała Nr LVII-386-23 RPO z dnia 31.08.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2023.pdf (1,98MB)

PDFUchwała Nr LVII-383-23 RPO z dnia 31.08.2023 r. w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu.pdf (1,94MB)

PDFUchwała Nr LVI-381-23 RPO z dnia 17.08.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2023.pdf (2,14MB)

PDFUchwała Nr LVI-379-23 RPO z dnia 17.08.2023 r. w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub części łącznie z odsetkami odroczenia terminu płatności rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty.pdf (2,09MB)

PDFUchwała Nr LV-373-23 RPO z dnia 22.06.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2023.pdf (2,16MB)

PDFUchwała Nr LV-370-23 RPO dnia 22.06.2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX-327-22 RPO z dnia 10.11.2022 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2023 roku.pdf (1,56MB)

PDFUchwała Nr LIV-364-23 RPO z dnia 22.05.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2023.pdf (2,00MB)

PDFUchwała Nr LIV-362-23 RPO z dnia 22.05.2023 r. w sprawie pozbawienia części drogi Mr 1184 O położonej w obrębie Molestwoice gmina Niemodlin dz. nr 31-4 k.m. 1 kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie jej z użytkowania.pdf (543,01KB)

PDFUchwała Nr LIV-361-23 RPO z dnia 22-05.2023 w sprawie zaliczenia działek nr 1176-41 1176-46 1176-49 1176-55 1176-56 1182-156 1182-157 do kategorii drogi powiatowej.pdf (2,04MB)

PDFUchwała Nr LIII-360-23 RPO z dnia 13.04.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2023.pdf (2,10MB)

PDFUchwała Nr LII-355-23 RPO z dnia 09.03.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2023.pdf (2,08MB)

PDFUchwała Nr LI-349-23 RPO z dnia 19.01.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2023.pdf (2,00MB)

2022 ROK

PDFUchwała Nr L-345-22 RPO z dnia 15.12.2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2023.pdf (954,05KB)

PDFUchwała Nr L-342-22 RPO z dnia 15.12.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2022.pdf (2,14MB)

PDFUchwała Nr XLIX/335/22 RPO z dnia 10.11.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2022 (2,08MB)

PDFUchwała Nr XLIX-329-22 RPO z dnia 10.11.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2023 roku.pdf (2,04MB)

PDFUchwała Nr XLIX-328-22 RPO z dnia 10.11.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania ...pdf (2,04MB) 

PDFUchwała Nr XLIX/327/22 RPO z dnia 10.11.2022 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2023 roku (460,00KB)

PDFUchwała Nr XLVIII/326/22 RPO z dnia 18.10.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2022 (2,06MB)

PDFUchwała Nr XLVII-324-22 RPO z dnia 06.10.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2022.pdf (2,10MB)

PDFUchwała Nr XLVII/322/22 RPO z dnia 06.10.2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/228/21 RPO z dnia 17.06.2022 r (2,05MB)

PDFUchwała Nr XLVI/321/22 RPO z dnia 08.09.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2022.pdf (2,16MB)

PDFUchwała Nr XLVI/318/22 RPO z dnia 08.09.2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII-229-21 RPO z dnia 17.06.2021 r.pdf (2,04MB)

PDFUchwała Nr XLVI/317/22 RPO z dnia 08.09.2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII-228-21 RPO z dnia 17.06.2021 r.pdf (2,05MB)

PDFUchwała Nr XLV/315/22 RPO z dnia 28.07.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2022.pdf (2,15MB)

PDFUchwała Nr XLV/311/22 RPO z dnia 28.07.2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/267/18 RPO z dnia 15.03.2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli....pdf (2,05MB)

PDFUchwała Nr XLIV/308/22 RPO z dnia 23.06.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2022.pdf (2,15MB)

PDFUchwała Nr XLIV/306/22 RPO z dnia 23.06.2022 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi powiatowej.pdf (2,03MB)

PDFUchwała Nr XLIII/302/22 RPO z dnia 19.05.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2022.pdf (2,13MB)

PDFUchwała Nr XLII/300/22 RPO z dnia 28.04.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2022.pdf (2,09MB)

PDFUchwała Nr XLI/293/22 RPO z dnia 24.03.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2022.pdf (2,09MB)

PDFUchwała Nr XLI/288/22 RPO z dnia 24.03.2022 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy przy Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie.pdf (2,07MB)

PDFUchwała Nr XL/286/22 RPO z dnia 24.02.2022 r. w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.pdf (2,04MB)

PDFUchwała Nr XL/285/22 RPO z dnia 24.02.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2022.pdf (2,08MB)

PDFUchwała Nr XXXIX/279/22 RPO z dnia 27.01.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2022.pdf (2,10MB)

2021 ROK

PDFUchwała Nr XXXVIII/275/21 RPO z dnia 29.12.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2021.pdf (2,10MB)

PDFUchwała Nr XXXVIII/273/21 RPO z dnia 29.12.2021 r. w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu.pdf (2,05MB)

PDFUchwała Nr XXXVII/270/21 RPO z dnia 16.12.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII-227-17 RPO z dnia 30.08.2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych.pdf (3,85MB)

PDFUchwała Nr XXXVII/267/21 RPO z dnia 16.12.2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2022.pdf (978,06KB)

PDFUchwała Nr XXXVII/265/21 RPO z dnia 16.12.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2021.pdf (2,07MB)

PDFUchwała Nr XXXVI/263/21 RPO z dnia 25.11.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2021.pdf (2,08MB)

PDFUchwała Nr XXXVI/258/21 RPO z dnia 25.11.2021 r. w sprawie ustalenia rozkładu godizn pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2022 r.pdf (2,62MB)

PDFUchwała Nr XXXV/255/21 RPO z dnia 04.11.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2021.pdf (2,09MB)

PDFUchwała Nr XXXV/249/21 RPO z dnia 04.11.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstapienia od wykonania dyspoz.pdf (2,04MB)

PDFUchwała Nr XXXIV/247/21 RPO z dnia 30.09.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2021.pdf (2,08MB)

PDFUchwała Nr XXXIV/243/21 RPO z dnia 30.09.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowaywanie statków lub innych obiektów pływających w 2022 roku.pdf (2,03MB)

PDFUchwała Nr XXXIII/241/21 RPO z dnia 26.08.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2021.pdf (2,13MB)

PDFUchwała Nr XXXIII/239/21 RPO z dnia 26.08.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/116/19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu opolskiego.pdf (3,10MB)

PDFUchwała Nr XXXII/237/21 RPO z dnia 17.06.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2021.pdf (2,10MB)

PDFUchwała Nr XXXII/229/21 RPO z dnia 17.06.2021 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego wymiatu godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów ....pdf (2,06MB)

PDFUchwała Nr XXXII/228/21 RPO z dnia 17.06.2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków ....pdf (2,62MB)

PDFUchwała Nr XXXI/224/21 RPO z dnia 20.05.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2021.pdf (2,11MB)

PDFUchwała Nr XXX/222/21 RPO z dnia 29.04.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2021.pdf (1,97MB)

PDFUchwaa Nr XXX/220/21 RPO z dnia 29.04.2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestr.pdf (553,84KB)

PDFUchwała Nr XXIX/215/21 RPO z dnia 25.03.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2021 (2,07MB)

PDFUchwała Nr XXVIII/210/21 RPO z dnia 25.02.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2021.pdf (1,55MB)

PDFUchwała Nr XXVIII/206/21 RPO z dnia 25.02.2021 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego.pdf (1,95MB)

PDFUchwała Nr XXVII/200/21 RPO z dnia 28.01.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2021 (1,61MB)

PDFUchwała Nr XXVII/195/21 RPO z dnia 28.01.2021 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełenienie przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do klas I.pdf (1,49MB)

2020 ROK

PDFUchwała Nr XXVI/190/20 RPO z dnia 21.12.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2021 roku.pdf (1,51MB)

PDFUchwała Nr XXVI/185/20 RPO z dnia 21.12.2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2021.pdf (2,65MB)

PDFUchwała Nr XXVI/183/20 RPO z dnia 21.12.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2020.pdf (2,10MB)

PDFUchwała Nr XXV/181/20 RPO z dnia 26.11.2020 r. zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskeigo na 2020 r.pdf (1,56MB)

PDFUchwała Nr XXV/173/20 RPO z dnia 26.11.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzezonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia...pdf (1,56MB)

PDFUchwała Nr XXV/172/20 RPO z dnia 26.11.2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2021 r.pdf (511,42KB)

PDFUchwała Nr XXIV/170/20 RPO z dnia 08.10.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2020.pdf (402,92KB)

PDFUchwała Nr XXIII/166/20 RPO z dnia 27.08.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalena budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 r.pdf (345,59KB)

PDFUchwała Nr XXII/164/20 RPO z dnia 29.07.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 r.pdf (235,04KB)

PDFUchwała Nr XXI/162/20 RPO z dnia 09.07.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2020.pdf (350,05KB)

PDFUchwała Nr XXI/151/20 RPO z dnia 09.07.2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.pdf (284,32KB)

PDFUchwała Nr XX/147/20 RPO z dnia 30.04.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 r.pdf.pdf (228,78KB)

PDFUchwała Nr XX/140/20 RPO z dnia 30.04.2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Powiat Opolski.pdf.pdf (210,69KB)

PDFUchwała Nr XVIII/134/20 RPO z dnia 27.02.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w Dziennym Domu przy DPS w Prószkowie.pdf (201,20KB)

PDFUchwała Nr XVII/128/20 RPO z dnia 30.01.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 r.pdf (240,15KB)

2019 ROK

PDFUchwała Nr XVI/117/19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf (206,39KB)

PDFUchwała Nr XVI/116/19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/227/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu opolskiego, których wła.pdf (328,04KB)

PDFUchwała Nr XVI/115/19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023".pdf (2,80MB)

PDFUchwała Nr XVI/110/19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2020.pdf (882,43KB)

PDFUchwała Nr XV/106/19 RPO z dnia 28.11.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r..pdf (246,94KB)

PDFUchwała Nr XV/101/19 RPO z dnia 28.11.2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2020 r..pdf (449,72KB)

PDFUchwała Nr XV/98/19 RPO z dnia 28.11.2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkół im. B. Chrobrego w Niemodlinie.pdf (94,57KB)

PDFUchwała Nr XIV/97/19 RPO z dnia 24.10.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r..pdf (252,37KB)

PDFUchwała Nr XIV/93/19 RPO z dnia 24.10.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2020 roku..pdf (193,86KB)

PDFUchwała Nr XIV/92/19 RPO z dnia 24.10.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycj.pdf (206,89KB)

PDFUchwała Nr XIII/86/19 RPO z dnia 20.09.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.pdf (232,24KB)

PDFUchwała Nr XII/84/19 RPO z dnia 05.09.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.pdf (239,47KB)

PDFUchwała Nr XII/78/19 RPO z dnia 05.09.2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. Rady Powiatu Opolskiego w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłac.pdf (250,71KB)

PDFUchwała Nr XII/77/19 RPO z dnia 05.09.2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/267/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których n.pdf (205,22KB)

PDFUchwała Nr XI/75/19 RPO z dnia 18.07.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r..pdf (231,14KB)

PDFUchwała Nr X/73/19 RPO z dnia 12.06.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r..pdf (224,45KB)

PDFUchwała Nr IX/67/19 RPO z dnia 30.05.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r..pdf (240,47KB)

PDFUchwała Nr IX/65/19 RPO z dnia 30.05.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych Powiatu Opolskiego, o których dane są przekazywane.pdf (205,58KB)

PDFUchwała Nr VIII/59/19 RPO z dnia 11.04.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r..pdf (236,54KB)

PDFUchwała Nr VIII/57/19 RPO z dnia 11.04.2019 r. w sprawie sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu.pdf (216,21KB)

PDFUchwała Nr VIII/55/19 RPO z dnia 11.04.2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Opolskiego, od dnia 1 września 2019.pdf (237,13KB)

PDFUchwała Nr VII/51/19 RPO z dnia 11.03.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.pdf (239,12KB)

PDFUchwała Nr VII/49/19 RPO z dnia 11.03.2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.pdf (218,25KB)

PDFUchwała Nr VI/45/19 RPO z dnia 11.02.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.pdf (223,06KB)

PDFUchwała Nr V/39/19 RPO z dnia 21.01.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r..pdf (212,17KB)

PDFUchwała Nr IV/36/19 RPO z dnia 10.01.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r..pdf (215,11KB)

PDFUchwała Nr IV/30/19 RPO z dnia 10.01.2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/257/02 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 września 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opolskiego.pdf (196,57KB)

2018 ROK

PDFUchwała Nr III/21/18 RPO z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2019.pdf (787,90KB)

PDFUchwała Nr III/19/18 RPO z dnia 20.12.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r..pdf (263,67KB)

PDFUchwała Nr II/17/18 RPO z dnia 29.11.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r..pdf (248,69KB)

PDFUchwała Nr II/14/18 RPO z dnia 29.11.2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2019 r..pdf (297,14KB)

PDFUchwała Nr XLV/323/18 RPO z dnia 18.10.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r. (237,79KB)

PDFUchwała Nr XLV/321/18 RPO z dnia 18.10.2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich (216,63KB)

PDFUchwała Nr XLV/320/18 RPO z dnia 18.10.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/191/17 RPO z dnia 09.03.2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Opolskiego na okres od dnia 01.09.2017 r. do dnia 31.08.2019 r. (196,24KB)

PDFUchwała Nr XLV/317/18 RPO z dnia 18.10.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2019 roku (203,20KB)

PDFUchwała Nr XLV/316/18 RPO z dnia 18.10.2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Powiatu Opolskiego na realizację zadań służących ochronie powietrza (228,51KB)

PDFUchwała Nr XLV/312/18 RPO z dnia 18.10.2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/257/02 RPO z dnia 05.09.2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opolskiego (218,76KB)

PDFUchwała Nr XLIV/310/18 RPO z dnia 10.09.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r (246,19KB)

PDFUchwała Nr XLIV/308/18 RPO z dnia 10.09.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (210,26KB)

PDFUchwała Nr XLIII/307/18 RPO z dnia 24.07.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r. (229,86KB)

PDFUchwała Nr XLII/302/18 RPO z dnia 29.06.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r. (229,59KB)

PDFUchwała Nr XLII/300/18 RPO z dnia 29.06.2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/282/18 RPO z dnia 26.04.2018 r. (192,25KB)

PDFUchwała Nr XL/292/18 RPO z dnia 07.06.2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania (228,43KB)

PDFUchwała Nr XXXVIII/287/18 RPO z dnia 26.04.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r. (251,17KB)

PDFUchwała Nr XXXVIII/282/18 RPO z dnia 26.04.2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży Powiatu Opolskiego, ustalenia formy i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania (223,92KB)

PDFUchwała Nr XXXVIII/280/18 RPO z dnia 26.04.22018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy a także niektórych innych składników wynagrodzenia (238,82KB)

PDFUchwała Nr XXXVIII/278/18 RPO z dnia 26.04.2018 r. w sprawie podziału Powiatu Opolskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (219,61KB)

PDFUchwała Nr XXXVII/275/18 RPO z dnia 15.03.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r. (266,08KB)

PDFUchwała Nr XXXVII/270/18 RPO z dnia 15.03.2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/245/17 RPO z dnia 27.11.2017 r. w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy przy Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie (201,23KB)

PDFUchwała Nr XXXVII/267/18 RPO z dnia 15.03.2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej (218,75KB)

PDFUchwała Nr XXXVI/265/18 RPO z dnia 01.02.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r. (210,55KB)

PDFUchwała Nr XXXVI/262/18 RPO z dnia 01.02.2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Opolskiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. (261,33KB)

2017 ROK

PDFUchwała Nr XXXV/259/17 RPO z dnia 21.12.2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (278,50KB)

PDFUchwała Nr XXXV/253/17 RPO z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2018 (834,14KB)

PDFUchwała Nr XXXV/250/17 RPO z dnia 21.12.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r. (269,55KB)

PDFUchwała Nr XXXIV/245/17 RPO z dnia 27.11.2017 r. w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy przy Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie (222,69KB)

PDFUchwała Nr XXXIV/243/17 RPO z dnia 27.11.2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2018 r. (296,32KB)

PDFUchwała Nr XXXIV/242/17 RPO z dnia 27.11.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2018 roku (203,08KB)

PDFUchwała Nr XXXIII/240/17 RPO z dnia 12.10.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r. (230,73KB)

PDFUchwała Nr XXXIII/237/17 RPO z dnia 12.10.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (209,81KB)

PDFUchwała Nr XXXIII/235/17 RPO dnia 12.10.2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/198/13 RPO z dnia 16.05.2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży Powiatu Opolskiego, ustalenia formy i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania (199,56KB)

PDFUchwała Nr XXXII/230/17 RPO z dnia 30.08.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 rok (247,89KB)

PDFUchwała Nr XXXII/227/17 RPO z dnia 30.08.2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu opolskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Opolski, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów (459,85KB)

PDFUchwała Nr XXXII/224/17 RPO z dnia 30.08.2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym utworzonym przy placówce opiekuńczo-wychowawczej w Turawie (213,50KB)

PDFUchwała Nr XXXI/217/17 RPO z dnia 29.06.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r. (232,79KB)

PDFUchwała Nr XXX/213/17 RPO z dnia 25.05.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r. (220,02KB)

PDFUchwała Nr XXIX/205/17 RPO z dnia 20.04.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r. (229,85KB)

PDFUchwała Nr XXVIII/192/17 RPO z dnia 09.03.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r. (233,50KB)

PDFUchwała Nr XXVIII/191/17 RPO z dnia 09.03.2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Opolskiego na okres od dnia 01.09.2017 r. do dnia 31.08.2019 r. (205,46KB)

PDFUchwała Nr XXVIII/188/17 RPO z dnia 09.03.2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Powiatu Opolskiego na realizację zadań służących ochronie powietrza (246,82KB)

PDFUchwała Nr XXVII/183/17 RPO z dnia 02.02.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r. (221,04KB)

2016 ROK

PDFUchwała Nr XXVI/174/16 RPO z dnia 22.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2017 (771,58KB)

PDFUchwała Nr XXVI/171/16 RPO z dnia 22.12.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r. (214,71KB)

PDFUchwała Nr XXVI/170/16 RPO z dnia 22.12.2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Opolskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Opolski, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów (370,57KB)

PDFUchwała Nr XXVI/163/16 RPO z dnia 22.12.2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Opolskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (510,52KB)

PDFUchwała Nr XXV/158/16 RPO z dnia 01.12.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r. (226,21KB)

PDFUchwała Nr XXV/154/16 RPO z dnia 01.12.2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2017 r. (299,92KB)

PDFUchwała Nr XXIV/152/16 RPO z dnia 27.10.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r. (219,60KB)

PDFUchwała Nr XXIV/148/16 RPO z dnia 27.10.2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2017 r. (199,86KB)

PDFUchwała Nr XXIII/146/16 RPO z dnia 29.09.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r. (219,15KB)

PDFUchwała Nr XXIII/145/16 RPO z dnia 29.09.2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (200,25KB)

PDFUchwała Nr XXII/142/16 RPO z dnia 18.08.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r. (227,05KB)

PDFUchwała Nr XX/138/16 RPO z dnia 16.06.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 (213,93KB)

PDFUchwała Nr XIX/132/16 RPO z dnia 19.05.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r (228,90KB)

PDFUchwała Nr XVIII/122/16 RPO z dnia 14.04.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r. (211,58KB)

PDFUchwała Nr XVIII/121/16 RPO z dnia 14.04.2016 r. w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu (205,80KB)

PDFUchwała Nr XVIII/117/16 RPO z dnia 14.04.2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego” (1,16MB)

PDFUchwała Nr XVII/111/16 RPO z dnia 07.03.2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Opolskiego na lata 2016-2019” (10,94MB)

PDFUchwała Nr XVII/108/16 RPO z dnia 07.03.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r (216,98KB)

PDFUchwała Nr XVI/104/16 RPO z dnia 28.01.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r. (223,33KB)

2015 ROK

PDFUchwała Nr XV/97/15 RPO z dnia 17.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2016 (756,63KB)

PDFUchwała Nr XV/94/15 RPO z dnia 17.12.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r. (241,86KB)

PDFUchwała Nr XV/92/15 RPO z dnia 17.12.2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Opolskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (311,06KB)

PDFUchwała Nr XIV/86/15 RPO z dnia 03.12.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r (255,38KB)

PDFUchwała Nr XIII/81/15 RPO z dnia 06.11.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r. (242,90KB)

PDFUchwała Nr XIII/76/15 RPO z dnia 06.11.2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (205,08KB)

PDFUchwała Nr XIII/75/15 RPO z dnia 06.11.2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2016 roku (198,78KB)

PDFUchwała Nr XIII/74/15 RPO z dnia 06.11.2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2016 r. (268,17KB)

PDFUchwała Nr XII/71/15 RPO z dnia 03.09.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r. (255,94KB)

PDFUchwała Nr X/67/15 RPO z dnia 21.07.2015 r. w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu (216,58KB)

PDFUchwała Nr X/65/15 RPO z dnia 21.07.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r (223,09KB)

PDFUchwała Nr IX/63/15 RPO z dnia 29.06.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r. (216,21KB)

PDFUchwała Nr VIII/48/15 RPO z dnia 18.06.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r. (238,20KB)

PDFUchwała Nr VII/44/15 RPO z dnia 23.04.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r. (226,86KB)

PDFUchwała Nr VII/41/15 RPO z dnia 23.04.2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających (201,37KB)

PDFUchwała Nr VI/36/15 RPO z dnia 19.03.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r (228,11KB)

PDFUchwała Nr IV/22/15 RPO z dnia 12.02.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r. (167,79KB)

2014 ROK

PDFUchwała Nr III/19/14 RPO z dnia 29.12.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2015 (855,96KB)

PDFUchwała Nr III/16/14 RPO z dnia 29.12.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r. (167,78KB)

PDFUchwała Nr XLI/296/14 RPO z dnia 14.11.2014 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Opolskiego (191,54KB)

PDFUchwała Nr XLI/294/14 RPO z dnia 14.11.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r. (177,43KB)

PDFUchwała Nr XLI/292/14 RPO z dnia 14.11.2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Opolskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (190,35KB)

PDFUchwała Nr XLI/291/14 RPO z dnia 14.11.2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2015 r. (347,33KB)

PDFUchwała Nr XL/287/14 RPO z dnia 16.10.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r (165,20KB)

PDFUchwała Nr XL/281/14 RPO z dnia 16.10.2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (142,11KB)

PDFUchwała Nr XXXIX/273/14 RPO z dnia 04.09.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r (191,77KB)

PDFUchwała Nr XXXVIII/271/14 RPO z dnia 26.06.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r. (167,25KB)

PDFUchwała Nr XXXVII/267/14 RPO z dnia 05.06.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r. (191,16KB)

PDFUchwała Nr XXXVI/263/14 RPO z dnia 30.04.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r. (168,91KB)

PDFUchwała Nr XXXV/258/14 RPO z dnia 20.03.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r. (162,02KB)

PDFUchwała Nr XXXV/255/14 RPO z dnia 20.03.2014 r. w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego” po przeprowadzeniu konsultacji społecznych (3,86MB)

PDFUchwała Nr XXXIV/251/14 RPO z dnia 06.02.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r. (161,08KB)

2013 ROK

PDFUchwała Nr XXXIII/249/13 RPO z dnia 19.12.2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania (160,38KB)

PDFUchwała Nr XXXIII/241/13 RPO z dnia 19.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2014 (1,63MB)

PDFUchwała Nr XXXII/235/13 RPO z dnia 29.11.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r. (157,65KB)

PDFUchwała Nr XXXII/230/13 RPO z dnia 29.11.2013 r. w sprawie określenia „Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej” (296,70KB)

PDFUchwała Nr XXXI/228/13 RPO z dnia 31.10.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r. (194,80KB)

PDFUchwała Nr XXXI/227/13 RPO z dnia 31.10.2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2014 r. (295,52KB)

PDFUchwała Nr XXXI/225/13 RPO z dnia 31.10. 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (146,22KB)

PDFUchwała Nr XXX/217/13 RPO z dnia 26.09.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r. (167,51KB)

PDFUchwała Nr XXIX/211/13 RPO z dnia 01.08.2013 r. w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Opolskiego, Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (173,49KB)

PDFUchwała Nr XXIX/209/13 RPO z dnia 01.08.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r. (173,81KB)

PDFUchwała Nr XXVIII/205/13 RPO z dnia 25.06.2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2013 (140,50KB)

PDFUchwała Nr XXVIII/202/13 RPO z dnia 25.06.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r. (197,96KB)

PDFUchwała Nr XXVII/198/13 RPO z dnia 16.05.2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży Powiatu Opolskiego, ustalenia formy i zakresu tej pomocy (43,29KB)

PDFUchwała Nr XXVII/197/13 RPO z dnia 16.05.2013 r. w sprawie utworzenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Powiecie Opolskim.pdf (31,48KB)

PDFUchwała Nr XXVII/192/13 RPO z dnia 16.05.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r. (182,43KB)

PDFUchwała Nr XXVI/190/13 RPO z dnia 22.04.2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego (145,01KB)

PDFUchwała Nr XXV/181/13 RPO z dnia 22.03.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r. (159,92KB)

PDFUchwała Nr XXV/178/13 RPO z dnia 22.03.2013 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego (152,73KB)

PDFUchwała Nr XXV/177/13 RPO z dnia 22.03.2013 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli , dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej (98,26KB)

PDFUchwała Nr XXV/176/13 RPO z dnia 22.03.2013 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach (158,74KB)

PDFUchwała Nr XXIV/169/13 RPO z dnia 19.02.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r. (163,99KB)

PDFUchwała Nr XXVII/98/13 RPO z dnia 16.05.2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży Powiatu Opolskiego, ustalenia formy i zakresu tej pomocy oraz tryb (43,29KB)

2012 ROK

PDFUchwała Nr XXIII/163/12 RPO z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2013 (3,61MB)

PDFUchwała Nr XXII/158/12 RPO z dnia 29.11.2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (151,68KB)

PDFUchwała Nr XXII/156/12 RPO z dnia 29.11.2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2013 r. (682,98KB)

PDFUchwała Nr XXI/151/12 RPO z dnia 25.10.2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2012 (139,00KB)

PDFUchwała Nr XX/144/12 RPO z dnia 06.09.2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Opolskiego (152,72KB)

PDFUchwała Nr XVIII/133/12 RPO z dnia 31.05.2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2012-2015” (28,02MB)

PDFUchwała Nr XVIII/132/12 RPO z dnia 31.05.2012 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Ozimku, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski (142,14KB)

PDFUchwała Nr XVIII/131/12 RPO z dnia 31.05.2012 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski. (136,12KB)

PDFUchwała Nr XVIII/130/12 RPO z dnia 31.05.2012 r. w sprawie likwidacji Publicznej Policealnej Szkoły Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski (135,57KB)

PDFUchwała Nr XVIII/129/12 RPO z dnia 31.05.2012 r. w sprawie likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski (135,32KB)

PDFUchwała Nr XVIII/127/12 RPO z dnia 31.05.2012 r. w sprawie likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Tułowicach, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski. (134,70KB)

PDFUchwała Nr XVIII/126/12 RPO z dnia 31.05.2012 r. w sprawie likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Chróścinie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski (134,78KB)

PDFUchwała Nr XVI/108/12 RPO z dnia 29.03.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2012 r. (496,11KB)

PDFUchwała Nr XV/96/12 RPO z dnia 23.02.2012 r. w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (245,56KB)

2011 ROK

PDFUchwała Nr XIII/87/11 RPO z dnia 21.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2012 (2,64MB)

PDFUchwała Nr XII/81/11 RPO z dnia 24.11.2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2012 r. (1,27MB)

PDFUchwała Nr IX/65/11 RPO z dnia 28.07.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (377,21KB)

PDFUchwała Nr VIII/57/11 RPO z dnia 20.06.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz dodatku mieszkaniowego a także niektórych innych składników wynagrodzenia. (5,20MB)

PDFUchwała Nr V/43/11 RPO z dnia 31.03.2011 r. w sprawie powierzania ZPO uprawnień do określania wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Powiatu Opolskiego (4,08MB)

2010 ROK

PDFUchwała Nr III/21/10 RPO z dnia 29.12.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2011 (13,79MB)

PDFUchwała Nr XXXV/236/10 RPO z dnia 09.11.2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2011 r. (9,99MB)

PDFUchwała Nr XXXIV/230/10 RPO z dnia 15.10.2010 r. określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (6,51MB)

PDFUchwała Nr XXXIV/229/10 RPO z dnia 15.10.2010 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. (3,22MB)

PDFUchwała Nr XXXIV/228/10 RPO z dnia 15.10.2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Opolskiemu i jego jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. (2,30MB)

PDFUchwała Nr XXIX/196/10 RPO z dnia 16.02.2010 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie (4,24MB)

Rok 2009

PDFUchwała Nr XXVIII/191/09 RPO z dnia 21.12.2009 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (2,04MB)

PDFUchwała Nr XXVIII/188/09 RPO z dnia 21.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r. (13,61MB)

PDFUchwała Nr XXVII/180/09 RPO z dnia 26.11.2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2010 r. (2,58MB)

PDFObwieszczenie RPO z dnia 05.11.2009 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opolskiego (1,65MB)

PDFUchwała Nr XXIV/166/09 RPO z dnia 03.09.2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych działających na terenie Powiatu Opolskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (2,24MB)

PDFUchwała Nr XXIV/161/09 RPO z dnia 03.09.2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/257/02 RPO z dnia 05.09.2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opolskiego zmienioną Uchwałą Nr XXIII/157/09 RPO z dnia 25.06.2009 r. (3,14MB)

PDFUchwała Nr XXIII/157/09 RPO z dnia 25.06.2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/257/02 RPO z dnia 05.09.2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opolskiego (3,14MB)

PDFUchwała Nr XXII/148/09 RPO z dnia 16.04.2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (967,21KB)

PDFUchwała Nr XXII/147/09 RPO z dnia 16.04.2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz dodatku mieszkaniowego a także niektórych innych składników wynagrodzenia (3,79MB)

2008 ROK

PDFUchwała Nr XIX/127/08 RPO z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 rok (17,30MB)

PDFUchwała Nr XIX/124/08 RPO z dnia 18.12.2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz dodatku mieszkaniowego, a także niektórych innych składników wynagrodzenia (731,89KB)

PDFUchwała Nr XIX/122/08 RPO z dnia 18.12.2008 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2008 (5,03MB)

PDFUchwała Nr XIX/118/08 RPO z dnia 18.12.2008 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu używania herbu i flagi Powiatu Opolskiego (731,89KB)