Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych dla Powiatu Opolskiego

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie o zamówieniu AG.272.8.2018 - tablice rejestracyjne.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

PDFOgłoszenie nr 500264712 O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

PDFSIWZ - tablice rejestracyjne - AG.272.8.2018.pdf

DOCzalacznik-nr-1-do-siwz-formularz-ofertowy-1.doc - załącznik nieaktualny!

DOCZałącznik nr 2 i nr 3 do SIWZ.doc - formularze należy złożyć wraz z ofertą

DOCZałączniki nr 4 do SIWZ.doc - formularz należy złożyć wraz z ofertą

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 6 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 7 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 8 do SIWZ - AG.272.8.2018.doc

PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy.pdf

PDFZałącznik nr 10 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf - załącznik nieaktualny!

 

ZMIANY W SIWZ!

PDFZapytania do SIWZ, wyjaśnienia i zmiany SIWZ - tablice rejestracyjne.pdf

DOCzalacznik-nr-1-do-siwz ZMIENIONY formularz-ofertowy.doc

PDFZMIENIONY zał. nr 10 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia.pdf

 

Protokół z otwarcia ofert(Wykonawcy zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia  informacji zawartych w protokole z otwarcia ofert):

PDFProtokół z otwarcia ofert - AG.272.8.2018 - tablice rejestracyjne.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf