Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych dla Powiatu Opolskiego

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie o zamówieniu AG.272.8.2018 - tablice rejestracyjne.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

PDFOgłoszenie nr 500264712 O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

PDFSIWZ - tablice rejestracyjne - AG.272.8.2018.pdf

DOCzalacznik-nr-1-do-siwz-formularz-ofertowy-1.doc - załącznik nieaktualny!

DOCZałącznik nr 2 i nr 3 do SIWZ.doc - formularze należy złożyć wraz z ofertą

DOCZałączniki nr 4 do SIWZ.doc - formularz należy złożyć wraz z ofertą

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 6 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 7 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 8 do SIWZ - AG.272.8.2018.doc

PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy.pdf

PDFZałącznik nr 10 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf - załącznik nieaktualny!

 

ZMIANY W SIWZ!

PDFZapytania do SIWZ, wyjaśnienia i zmiany SIWZ - tablice rejestracyjne.pdf

DOCzalacznik-nr-1-do-siwz ZMIENIONY formularz-ofertowy.doc

PDFZMIENIONY zał. nr 10 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia.pdf

 

Protokół z otwarcia ofert(Wykonawcy zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia  informacji zawartych w protokole z otwarcia ofert):

PDFProtokół z otwarcia ofert - AG.272.8.2018 - tablice rejestracyjne.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-10-2018
  przez: Hanna Siuta
 • opublikowano:
  30-10-2018 13:25
  przez: Hanna Siuta
 • zmodyfikowano:
  04-12-2018 14:51
  przez: Hanna Siuta
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 901
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl