Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Usuwanie oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym całodobowym pojazdów usuniętych z dróg położonych na terenie Powiatu Opolskiego

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie nr 642921-N-2018 - AG.272.9.2018.pdf

 

Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia (SIWZ):

PDFSIWZ - AG.272.9.2018.pdf

DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy - parkowanie i holowanie.doc

DOCZałącznik nr 2 i nr 3 do SIWZ.doc - formularze należy złożyć wraz z ofertą

DOCZałączniki nr 4 do SIWZ.doc - formularz należy złożyć wraz z ofertą

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 6 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 7 do SIWZ.doc

DOCzalacznik nr 8 do SIWZ.doc

PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy z załącznikami.pdf

PDFZałącznik nr 10 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf

 

Protokół z otwarcia ofert(Wykonawcy zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia  informacji zawartych w protokole z otwarcia ofert):

PDFProtokół z otwarcia ofert AG.272.9.2018.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf