Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Usuwanie oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym całodobowym pojazdów usuniętych z dróg położonych na terenie Powiatu Opolskiego

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie nr 642921-N-2018 - AG.272.9.2018.pdf (128,16KB)

 

Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia (SIWZ):

PDFSIWZ - AG.272.9.2018.pdf (206,73KB)

DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy - parkowanie i holowanie.doc (103,50KB)

DOCZałącznik nr 2 i nr 3 do SIWZ.doc (51,00KB) - formularze należy złożyć wraz z ofertą

DOCZałączniki nr 4 do SIWZ.doc (27,00KB) - formularz należy złożyć wraz z ofertą

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ.doc (40,50KB)

DOCZałącznik nr 6 do SIWZ.doc (30,50KB)

DOCZałącznik nr 7 do SIWZ.doc (36,50KB)

DOCzalacznik nr 8 do SIWZ.doc (34,00KB)

PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy z załącznikami.pdf (103,40KB)

PDFZałącznik nr 10 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf (41,99KB)

 

Protokół z otwarcia ofert(Wykonawcy zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia  informacji zawartych w protokole z otwarcia ofert):

PDFProtokół z otwarcia ofert AG.272.9.2018.pdf (507,02KB)

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (54,63KB)