Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały Rady Powiatu Opolskiego - kadencja 2018-2023

PDFUchwała RPO Nr I-1-18 z dnia 22.11.2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego.pdf

PDFUchwała RPO Nr I-2-18 z dnia 22.11.2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr II-3-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. w sprawie wyboru Starosty Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr II-4-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr II-5-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Opolskiego (1).pdf

PDFUchwała Nr II-6-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Opolskiego (2).pdf

PDFUchwała Nr II-7-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Opolskiego (3).pdf

PDFUchwała Nr II-8-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu Rady Powiatu Opolskiego i ustalenia jej składu osobowego.pdf

PDFUchwała Nr II-9-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Opolskiego i ustalenia jej składu osobowego.pdf

PDFUchwała Nr II-10-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Polityki Gospodarczej Rady Powiatu Opolskiego i ustalenia jej składu osobowego.pdf

PDFUchwała Nr II-11-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego i ustalenia jej składu osoboweego.pdf

PDFUchwała Nr II-12-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Opolskiego i ustalenia jej składu osobowego.pdf

PDFUchwała Nr II-13-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr II-14-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2019 r.pdf

PDFUchwała Nr II-15-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII-272-18 z dnia 15 marca 2018 r. określającej na 2018 rok zadania i środki przeznaczone przez PFRON.pdf

PDFUchwała Nr II-16-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2018-2021.pdf

PDFPrzedsiewzięcia 29.11.2018.pdf

PDFWPF 29.11.2018.pdf

PDFUchwała Nr II-17-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r.pdf

PDFUchwała Nr III-18-18 RPO z dnia 20 grudnia 2018 r zmieniająca uchawałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2018-2021.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr III-18-18 RPO z dnia 20 grudnia 2018 r zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2018-2021.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr III-18-18 RPO z dnia 20 grudnia 2018 r zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2018-2021.pdf

PDFUchwała Nr III-19-18 RPO z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r..pdf

PDFUchwała Nr III-20-18 RPO z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.pdf

PDFUchwała Nr III-21-18 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2019 wraz z załącznikami i częścią opisową.pdf

PDFUchwała Nr III-22-18 RPO z dnia 20 grudnia 2018 r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr III-22-18 RPO z dnia 20 grudnia 2018 r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022 (2).pdf

PDFZałącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr III-22-18 RPO z dnia 20 grudnia 2018 r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022 (1).pdf

PDFUchwała Nr III-23-18 RPO z dnia 20.12.2018 r. w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr III-24-18 RPO z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.pdf

PDFUchwała Nr III-25-18 RPO z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Opolskiego na 2019 rok.pdf

PDFUchwała Nr III-26-18 RPO z dnia 20.12.2018 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf

PDFUchwała Nr III-27-18 RPO z dnia 20.12.2018r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII27218 z dnia 15 marca 2018 r. określającej na 2018 rok zadania i środki przeznaczone przez PFRON dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr III-28-18 RPO z dnia 20.12.2018 r. w sprawie określenia na 2019 rok zadań i środków przeznaczonych przez PFRON dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr III-29-18 RPO z dnia 20.12.2018 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf

PDFUchwała Nr IV-30-19 RPO z dnia 10.01.2019 r. zmieniającej uchwałę Nr XXXI-257-02 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 września 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr IV-31-19 RPO z dnia 10.01.2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie.pdf

PDFUchwała Nr IV-32-19 RPO z dnia 10.01.2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Ozimku.pdf

PDFUchwała Nr IV-33-19 RPO z dnia 10.01.2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie.pdf

PDFUchwała Nr IV-34-19 RPO z dnia 10.01.2019 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Tułowicach.pdf

PDFUchwała Nr IV-35-19 RPO z dnia 10.01.2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022.pdf

PDFPrzedsiewziecia 01.2019p.pdf

PDFWPF 01.2019p.pdf

PDFUchwała Nr IV-36-19 RPO z dnia 10.01.2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.pdf

PDFUchwała Nr V-37-19 RPO z dnia 2019 r. w sprawie zgody na udzielenie dotacji z budżetu powiatu Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.pdf

PDFUchwała Nr V-38-19 RPO z dnia 2019 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr V-39-19 RPO z dnia 2019 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r..pdf

PDFUchwała Nr V-40-19 RPO z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 14 listopada 2018 r. na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim - bip.pdf

PDFUchwała Nr V-41-19 RPO z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie załatwienia skargi na Starostę Opolskiego jako organu Państwa -bip.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr V-38-19 RPO z dnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr V-38-19 RPO z dnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr VI-42-19 RPO z dnia 11.02.2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR V-22-99 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.pdf

PDFUchwała Nr VI-43-19 RPO z dnia 11.02.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokalu mieszkalnego w Opolu.pdf

PDFUchwała Nr VI-44-19 RPO z dnia 11.02.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022.pdf

PDFWPF 11.02.2019.pdf

PDFPrzedsięwziecia 11.02.2019.pdf

PDFUchwała Nr VI-45-19 RPO z dnia 11.02.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.pdf

PDFUchwała Nr VII-46-19 RPO z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Murów prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XIX Dożynek Powiatowych.pdf

PDFUchwała Nr VII-47-19 RPO z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr III 2818 z dnia 20 grudnia 2018 roku określającej na 2019 rok zadania i środki przeznaczone przez PFRON Powiatu Op.pdf

PDFUchwała Nr VII-48-19 RPO z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Opolskiego sprawozdania za 2018 rok z działalności PCPR w Opolu i efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.pdf

PDFUchwała Nr VII-49-19 RPO z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.pdf

PDFUchwała Nr VII-50-19 RPO z dnia 11 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr VII-51-19 RPO z dnia 11 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r..pdf

PDFZałącznik do Uchwały Nr VII-48-19 RPO z dnia 11 marca 2019 r..pdf

PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII-50-19 RPO z dnia 11 marca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII-50-19 RPO z dnia 11 marca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022.pdf

PDFUchwała Nr VIII-52-19 RPO z dnia 11.04.2019 r. w sprawie zgody na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu Powiatu Opolskiego Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.pdf

PDFUchwała Nr VIII-53-19 RPO z dnia 11.04.2019 r. w sprawie poparcia dla działań Gminy Gogolin oraz Gminy Krapkowice dotyczących nowej przeprawy na rzece Odrze.pdf

PDFUchwała Nr VIII-54-19 RPO z dnia 11.04.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Miasto Opole – miasto na prawach powiatu, mienia Powiatu Opolskiego, w związku ze zmianą granic administracyjnych miasta Opola.pdf

PDFUchwała Nr VIII-55-19 RPO z dnia 11.04.2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Opolskiego, od dnia 1 września 2019.pdf

PDFUchwała Nr VIII-56-19 RPO z dnia 11.04.2019 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Opolskiego Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2018 rok, sporządzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.pdf

PDFZałącznik do Uchwały Nr VIII-56-19 RPO z dnia 11.04.2019 r. w sprawie OZPS .pdf

PDFUchwała Nr VIII-57-19 RPO z dnia 11.04.2019 r. w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu.pdf

PDFUchwała Nr VIII-58-19 RPO z dnia 11.04.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022.pdf

PDFPrzedsięwzięcia 11.04.2019.pdf

PDFWPF 11.04.2019.pdf

PDFUchwała Nr IX-60-19 RPO z dnia 30 maja 2019 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w 2019 r..pdf

PDFUchwała Nr IX-61-19 RPO z dnia 30 maja 2019 w sprawie powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf

PDFUchwała Nr IX-62-19 RPO z dnia 30 maja 2019 w sprawie powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf

PDFUchwała Nr IX-63-19 RPO z dnia 30 maja 2019 w sprawie powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf

PDFUchwała Nr IX-64-19 RPO z dnia 30 maja 2019 w sprawie powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf

PDFUchwała Nr IX-65-19 RPO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych Powiatu Opolskiego, ....pdf

PDFUchwała Nr IX-66-19 RPO z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022.pdf

PDFUchwała Nr IX-67-19 RPO z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r..pdf

PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX-66-19 RPO z dnia 30 maja 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX-66-19 RPO z dnia 30 maja 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022.pdf

PDFUchwała Nr X-68-19 RPO z dnia 12.06.2019 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Opolskiego wotum zaufania.pdf

PDFUchwała Nr X-69-19 RPO z dnia 12.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2018 rok.pdf

PDFUchwała Nr X-70-19 RPO z dnia 12.06.2019 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2018 rok.pdf

PDFUchwała Nr X-71-19 RPO z dnia 12.06.2019 r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały nr III-28-18 z dnia 20 grudnia 2018 roku określającej na 2019 rok zadania i środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.pdf

PDFUchwała Nr X-72-19 RPO z dnia 12.06.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022.pdf

PDFprzedsięwzięcia 12.06.2019.pdf

PDFWPF 12.06.2019.pdf

PDFUchwała Nr X-73-19 RPO z dnia 12.06.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.pdf

PDFUchwała Nr XI-74-19 RPO z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr XI-75-19 RPO z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r..pdf

PDFUchwała Nr XI-76-19 RPO z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr III-28-18 z dnia 20 grudnia 2018 roku określającej na 2019 rok zadania i środki przeznaczone przez PFRON dla osób niepe.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI-74-19 RPO z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI-74-19 RPO z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022.pdf

PDFUchwała Nr XII-77-19 RPO z dnia 5.09.2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII-267-18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli.pdf

PDFUchwała Nr XII-78-19 RPO z dnia 5.09.2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII-280-18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. RPO w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodat.pdf

PDFUchwała Nr XII-79-19 RPO z dnia 5.09.2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Publicznego Technikum Zespołu Szkół w Ozimku w pięcioletnie Publiczne Technikum.pdf

PDFUchwała Nr XII-80-19 RPO z dnia 5.09.2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Publicznego Technikum Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie w pięcioletnie Publiczne Technikum.pdf

PDFUchwała Nr XII-81-19 RPO z dnia 5.09.2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Publicznego Technikum Leśnego Zespołu Szkół w Tułowicach w pięcioletnie Publiczne Technikum Leśne.pdf

PDFUchwała Nr XII-82-19 RPO z dnia 5.09.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr XII-83-19 RPO z dnia 5.09.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022.pdf

PDFprzedsięwzięcia 05.09.2019.pdf

PDFWPF 05.09.2019.pdf

PDFUchwała Nr XII-84-19 RPO z dnia 5.09.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.pdf

PDFUchwała Nr XIII-85-19 RPO z dnia 20 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII-85-19 RPO z dnia 20 września 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII-85-19 RPO z dnia 20 września 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022.pdf

PDFUchwała Nr XIII-86-19 RPO z dnia 20 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r..pdf

PDFprzedsięwzięcia 24.10.2019.pdf

PDFUchwała Nr XIV-87-19 RPO z dnia 24.10.2019 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.pdf

PDFUchwała Nr XIV-88-19 RPO z dnia 24.10.2019 r. w sprawie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.pdf

PDFUchwała Nr XIV-89-19 RPO z dnia 24.10.2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu” w 2019 roku finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.pdf

PDFUchwała Nr XIV-90-19 RPO z dnia 24.10.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr III-28-18 RPO z dnia 20 grudnia 2018 r. określającej na 2019 rok zadania i środki przeznaczone przez PFRON dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr XIV-91-19 RPO z dnia 24.10.2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy.pdf

PDFUchwała Nr XIV-92-19 RPO z dnia 24.10.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.pdf

PDFUchwała Nr XIV-93-19 RPO z dnia 24.10.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2020 roku.pdf

PDFUchwała Nr XIV-94-19 RPO z dnia 24.10.2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczacej udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu.pdf

PDFUchwała Nr XIV-95-19 RPO z dnia 24.10.2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf

PDFUchwała Nr XIV-96-19 RPO z dnia 24.10.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022.pdf

PDFUchwała Nr XIV-97-19 RPO z dnia 24.10.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.pdf

PDFWPF 24.10.2019.pdf

PDFUchwała Nr XV-98-19 RPO z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkół im. B. Chrobrego w Niemodlinie.pdf

PDFUchwała Nr XV-99-19 RPO z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkół w Ozimku.pdf

PDFUchwała Nr XV-100-19 RPO z dnia 28 listopada 2019 rw sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie.pdf

PDFUchwała Nr XV-101-19 RPO z dnia 28 listopada 2019 r.w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2020 r..pdf

PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV-101-19 RPO z dnia 28 listopada 2019 r.w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2020 r..pdf

PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV-101-19 RPO z dnia 28 listopada 2019 r.w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2020 r..pdf

PDFUchwała Nr XV-102-19 RPO z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr III 2818 z dnia 20 grudnia 2018 roku określającej na 2019 rok zadania i środki przeznaczone przez PFRON dla osób niepełnosprawnych Powiat.pdf

PDFUchwała Nr XV-103-19 RPO z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie załatwienia skargi na Starostę Opolskiego i Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu.pdf

PDFUchwała Nr XV-104-19 RPO z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Opolskiego na 2019 rok.pdf

PDFUchwała Nr XV-105-19 RPO z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV-105-19 RPO z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV-105-19 RPO z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022.pdf

PDFUchwała Nr XV-106-19 RPO z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r..pdf

PDFPrzedsięwziecia 19.12.2019.pdf

PDFPrzedsięwziecia 2020-2023.pdf

PDFUchwała Nr XVI-107-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022.pdf

PDFUchwała Nr XVI-108-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.pdf

PDFUchwała Nr XVI-109-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.pdf

PDFUchwała Nr XVI-110-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2020 po autopoprawce.doc.pdf

PDFUchwała Nr XVI-111-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023.pdf

PDFUchwała Nr XVI-112-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr XVI-113-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie określenia na 2020 rok zadań i środków przeznaczonych przez PFRON dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr XVI-114-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie realizacji § 5 ust. 1 pkt. 2 lit. b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.pdf

PDFUchwała Nr XVI-115-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023”.pdf

PDFUchwała Nr XVI-116-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII-227-17 RPO z dn. 30.08.2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie pow. opol.pdf

PDFUchwała Nr XVI-117-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf

PDFUchwała Nr XVI-118-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf

PDFUchwała Nr XVI-119-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego petycji Pani Renaty Sutor.pdf

PDFUchwała Nr XVI-120-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w zakresie możliwości załatwienia petycji mieszkańców sołectwa Popielów.pdf

PDFWPF 19.12.2019.pdf

PDFWPF 2020-2023.pdf

PDFZałącznik do Uchwały Nr XVI-115-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023.pdf

PDFUchwała Nr XVII-121-20 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Tułowicach, ul. Zamkowa 1.pdf

PDFUchwała Nr XVII-122-20 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2016 – 2019 za okres od 2018 do 2019 roku.pdf

PDFZałącznik do Uchwały Nr XVII-122-20 RPO z dnia 30.01.2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Opieki nad zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2016 -2019 za okres od 2018 do 2019 roku.pdf

PDFUchwała Nr XVII-123-20 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego.pdf

PDFUchwała Nr XVII-124-20 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie załatwienia skargi na Starostę Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr XVII-125-20 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Panią Renatę Sutor.pdf

PDFUchwała Nr XVII-126-20 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez mieszkańców sołectwa Popielów.pdf

PDFUchwała Nr XVII-127-20 Rady Powiatu Opolskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII-127-19 RPO z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII-127-19 RPO z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023.pdf

PDFUchwała Nr XVII-128-20 Rady Powiatu Opolskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 r..pdf

PDFPrzedsięwziecia 11.02.2019.pdf

PDFUchwała Nr XVIII-129-20 RPO z dnia 27.02.2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XX Dożynek Powiatowych.pdf

PDFUchwała Nr XVIII-130-20 RPO z dnia 27.02.2020 w spr. złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddz. przygotowania wojsk. oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddz. przygotowania wojsk..pdf

PDFUchwała Nr XVIII-131-20 RPO z dnia 27.02.2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr XVIII-132-20 RPO z dnia 27.02.2020 r. w sprawie zgody na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu Powiatu Opolskiego Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.pdf

PDFUchwała Nr XVIII-133-20 RPO z dnia 27.02.2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu.pdf

PDFUchwała Nr XVIII-134-20 RPO z dnia 27.02.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy przy Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie.pdf

PDFUchwała Nr XVIII-135-20 RPO z dnia 27.02.2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023.pdf

PDFUchwała Nr XVIII-136-20 RPO z dnia 27.02.2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 r..pdf

PDFWPF 27.02.2020.pdf

PDFUchwała Nr XIX-137-20 RPO z 24.03.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI11319 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie określenia na 2020 rok zadań i środków przeznaczonych przez PFRON....pdf

PDFUchwała Nr XIX-138-20 RPO z 24.03.2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX-138-20 RPO z dnia 24.03.2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2023.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX-138-20 RPO z dnia 24.03.2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2023.pdf

PDFUchwała Nr XIX-139-20 RPO z 24.03.2020 r. zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 r..pdf

PDFUchwała Nr XX-140-20 RPO z dnia 30.04 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych....pdf

PDFUchwała Nr XX-141-20 RPO z dnia 30.04.2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ” finansowanego przez PFRON.pdf

PDFUchwała Nr XX-142-20 RPO z dnia 30.04.2020 r.w sprawie przyjęcia do realizacji prog. „Pomoc osobom niepełn. poszkod. w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzys. wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego przez PFRON.pdf

PDFUchwała Nr XX-143-20 RPO z dnia 30.04.2020 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok, sporządzonej przez PCPR w Opolu.pdf

PDFZał. do Uchwały Nr XX-143-20 RPO z dnia 30.04.2020 r. - Ocena zasobów.pdf

PDFUchwała Nr XX-144-20 RPO z dnia 30.04.2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu oraz efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2019 r. oraz....pdf

PDFZał. do Uchwały Nr XX-144-20 RPO z dnia 30.04.2020 r. - strona tytułowa.pdf

PDFZał. do Uchwały Nr XX-144-20 RPO z dnia 30.04.2020 r. - Sprawozdanie PCPR.pdf

PDFZał. do Sprawozdania z działalności PCPR za 2019 rok.pdf

PDFUchwała Nr XX-145-20 RPO z dnia 30.04.2020 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Bliżej rodziny i dziecka... - III edycja”.pdf

PDFUchwała Nr XX-146-20 RPO z dnia 30.04.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XX-146-20 RPO z dnia 30.04.2020 r. - WPF.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XX-146-20 RPO z dnia 30.04.2020 r. - Przedsięwzięcia.pdf

PDFUchwała Nr XX-147-20 RPO z dnia 30.04.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 r..pdf

PDFUchwała Nr XXI-148-20 RPO z dnia 9.07.2020 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Opolskiego woum zaufania.pdf

PDFUchwała Nr XXI-149-20 RPO z dnia 9.07.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2019 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXI-150-20 RPO z dnia 9.07.2020 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2019 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXI-151-20 RPO z dnia 9.07.2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.pdf

PDFUchwała Nr XXI-152-20 RPO z dnia 9.07.2020 r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół w Tułowicach Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.pdf

PDFUchwała Nr XXI-153-20 RPO z dnia 9.07.2020 r. w sprawie likwidacji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tułowicach.pdf

PDFUchwała Nr XX!-154-20 RPO z dnia 9.07.2020 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVIII-129-20 Rady Powiatu Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr XXI-155-20 RPO z dnia 9.07.2020 r. w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Niemodlinie oraz włączenia Branżowej Szkoły II stopnia w Niemodlinie do ZS im. B. Chrobrego w Niemodlinie.pdf

PDFUchwała Nr XXI-156-20 RPO z dnia 9.07.2020 r. w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Ozimku oraz włączenia Branżowej Szkoły II stopnia w Ozimku do Zespołu Szkół w Ozimku.pdf

PDFUchwała Nr XXI-157-20 RPO z dnia 9.07.2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Niemodlin na wywóz i utylizację nielegalnie zgromadzonych odpadów niebezpiecznych w m. Brzęczkowice gm. Niemodlin.pdf

PDFUchwała Nr XXI-158-20 RPO z dnia 9.07.2020 r. w sprawie uchylenia uchwał dotyczących wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w formie darowizny.pdf

PDFUchwała Nr XXI-159-20 RPO z dnia 9.07.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny.pdf

PDFUchwała Nr XXI-160-20 RPO z dnia 9.07.2020 r. w sprawie zgody na udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Opolskiego Komendzie Miejskiej Policji w Opolu.pdf

PDFUchwała Nr XXI-161-20 RPO z dnia 9.07.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023.pdf

PDFZał Nr 1 do Projektu Uchwały Nr XXI-161-20 RPO z dnia 9.07.2020 r. - WPF.pdf

PDFZał. Nr 2 do Projektu Uchwały Nr XXI-161-20 RPO z dnia 9.07.2020 r. - Przedsięwziecia.pdf

PDFUchwała Nr XXI-162-20 RPO z dnia 9.07.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 r..pdf

PDFUchwała Nr XXII-163-20 RPO z dnia 29.07.2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Niemodlin na usuwanie skutków pożaru.pdf

PDFUchwała Nr XXII-164-20 RPO z dnia 29.07.2020 r. zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 r..pdf