Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Powiatu Opolskiego - kadencja 2018-2023

PDFUchwała Nr I-1-18 RPO z dnia 22.11.2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr I-2-18 RPO z dnia 22.11.2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr II-3-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. w sprawie wyboru Starosty Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr II-4-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr II-5-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Opolskiego (1).pdf

PDFUchwała Nr II-6-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Opolskiego (2).pdf

PDFUchwała Nr II-7-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Opolskiego (3).pdf

PDFUchwała Nr II-8-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu Rady Powiatu Opolskiego i ustalenia jej składu osobowego.pdf

PDFUchwała Nr II-9-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Opolskiego i ustalenia jej składu osobowego.pdf

PDFUchwała Nr II-10-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Polityki Gospodarczej Rady Powiatu Opolskiego i ustalenia jej składu osobowego.pdf

PDFUchwała Nr II-11-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego i ustalenia jej składu osoboweego.pdf

PDFUchwała Nr II-12-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Opolskiego i ustalenia jej składu osobowego.pdf

PDFUchwała Nr II-13-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr II-14-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2019 r.pdf

PDFUchwała Nr II-15-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII-272-18 z dnia 15 marca 2018 r. określającej na 2018 rok zadania i środki przeznaczone przez PFRON.pdf

PDFUchwała Nr II-16-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2018-2021.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr II-16-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. - WPF.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr II-16-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. - Przedsięwzięcia.pdf

PDFUchwała Nr II-17-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r.pdf

PDFUchwała Nr III-18-18 RPO z dnia 20.12.2018 r. zmieniająca uchawałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2018-2021.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr III-18-18 RPO z dnia 20.12.2018 r. - WPF.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr III-18-18 RPO z dnia 20.12.2018 r. - Przedsięwzięcia.pdf

PDFUchwała Nr III-19-18 RPO z dnia 20.12.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r.pdf

PDFUchwała Nr III-20-18 RPO z dnia 20.12.2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.pdf

PDFUchwała Nr III-21-18 RPO z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2019 wraz z załącznikami i częścią opisową.pdf

PDFUchwała Nr III-22-18 RPO z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr III-22-18 RPO z dnia 20.12.2018 r. - WPF.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr III-22-18 RPO z dnia 20.12.2018 r. - Przedsięwzięcia.pdf

PDFUchwała Nr III-23-18 RPO z dnia 20.12.2018 r. w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr III-24-18 RPO z dnia 20.12.2018 r. w sprawie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.pdf

PDFUchwała Nr III-25-18 RPO z dnia 20.12.2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Opolskiego na 2019 rok.pdf

PDFUchwała Nr III-26-18 RPO z dnia 20.12.2018 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf

PDFUchwała Nr III-27-18 RPO z dnia 20.12.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII-272-18 RPO z dnia 15.03.2018 r. określającej na 2018 rok zadania i środki przeznaczone przez PFRON dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr III-28-18 RPO z dnia 20.12.2018 r. w sprawie określenia na 2019 rok zadań i środków przeznaczonych przez PFRON dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr III-29-18 RPO z dnia 20.12.2018 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf

PDFUchwała Nr IV-30-19 RPO z dnia 10.01.2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI-257-02 RPO z dnia 05.09.2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr IV-31-19 RPO z dnia 10.01.2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie.pdf

PDFUchwała Nr IV-32-19 RPO z dnia 10.01.2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Ozimku.pdf

PDFUchwała Nr IV-33-19 RPO z dnia 10.01.2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie.pdf

PDFUchwała Nr IV-34-19 RPO z dnia 10.01.2019 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Tułowicach.pdf

PDFUchwała Nr IV-35-19 RPO z dnia 10.01.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022.pdf

PDFZał Nr 1 do Uchwały Nr IV-35-19 RPO z dnia 10.01.2019 r. - WPF.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr IV-35-19 RPO z dnia 10.01.2019 r. - Przedsięwzięcia.pdf

PDFUchwała Nr IV-36-19 RPO z dnia 10.01.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.pdf

PDFUchwała Nr V-37-19 RPO z dnia 21.01.2019 r. w sprawie zgody na udzielenie dotacji z budżetu powiatu Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.pdf

PDFUchwała Nr V-38-19 RPO z dnia 21.01.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr V-38-19 RPO z dnia 21.01.2019 r. - WPF.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr V-38-19 RPO z dnia 21.01.2019 r. - Przedsięwzięcia.pdf

PDFUchwała Nr V-39-19 RPO z dnia 21.01.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.pdf

PDFUchwała Nr V-40-19 RPO z dnia 21.01.2019 r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 14.11.2018 r. na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim - bip.pdf

PDFUchwała Nr V-41-19 RPO z dnia 21.01.2019 r. w sprawie załatwienia skargi na Starostę Opolskiego jako organu Państwa.pdf

PDFUchwała Nr VI-42-19 RPO z dnia 11.02.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V-22-99 RPO z dnia 25.03.1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.pdf

PDFUchwała Nr VI-43-19 RPO z dnia 11.02.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokalu mieszkalnego w Opolu.pdf

PDFUchwała Nr VI-44-19 RPO z dnia 11.02.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022.pdf

PDFZał Nr 1 do Uchwały Nr VI-44-19 RPO z dnia 11.02.2019 r. - WPF.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr VI-44-19 RPO z dnia 11.02.2019 r. - Przedsięwzięcia.pdf

PDFUchwała Nr VI-45-19 RPO z dnia 11.02.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.pdf

PDFUchwała Nr VII-46-19 RPO z dnia 11.03.2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Murów prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XIX Dożynek Powiatowych.pdf

PDFUchwała Nr VII-47-19 RPO z dnia 11.03.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III-28-18 z dnia 20.12.2018 r. określającej na 2019 rok zadania i środki przeznaczone przez PFRON.pdf

PDFUchwała Nr VII-48-19 RPO z dnia 11.03.2019 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Opolskiego sprawozdania za 2018 rok z działalności PCPR w Opolu i efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.pdf

PDFZał. do Uchwały Nr VII-48-19 RPO z dnia 11.03.2019 r.pdf

PDFUchwała Nr VII-49-19 RPO z dnia 11.03.2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.pdf

PDFUchwała Nr VII-50-19 RPO z dnia 11.03.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr VII-50-19 RPO z dnia 11.03.2019 r. - WPF.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr VII-50-19 RPO z dnia 11.03.2019 r. - Przedsięwzięcia.pdf

PDFUchwała Nr VII-51-19 RPO z dnia 11.03.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.pdf

PDFUchwała Nr VIII-52-19 RPO z dnia 11.04.2019 r. w sprawie zgody na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu Powiatu Opolskiego Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.pdf

PDFUchwała Nr VIII-53-19 RPO z dnia 11.04.2019 r. w sprawie poparcia dla działań Gminy Gogolin oraz Gminy Krapkowice dotyczących nowej przeprawy na rzece Odrze.pdf

PDFUchwała Nr VIII-54-19 RPO z dnia 11.04.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Miasto Opole – miasto na prawach powiatu, mienia Powiatu Opolskiego, w związku ze zmianą granic administracyjnych miasta Opola.pdf

PDFUchwała Nr VIII-55-19 RPO z dnia 11.04.2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Opolskiego, od dnia 1 września 2019.pdf

PDFUchwała Nr VIII-56-19 RPO z dnia 11.04.2019 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Opolskiego Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2018 rok, sporządzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.pdf

PDFZał. do Uchwały Nr VIII-56-19 RPO z dnia 11.04.2019 r.pdf

PDFUchwała Nr VIII-57-19 RPO z dnia 11.04.2019 r. w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu.pdf

PDFUchwała Nr VIII-58-19 RPO z dnia 11.04.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr VIII-58-19 RPO z dnia 11.04.2019 r. - WPF.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr VIII-58-19 RPO z dnia 11.04.2019 r. - Przedsięwzięcia.pdf

PDFUchwała Nr VIII-59-19 RPO z dnia 11.04.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.pdf

PDFUchwała Nr IX-60-19 RPO z dnia 30.05.2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w 2019 r.pdf

PDFUchwała Nr IX-61-19 RPO z dnia 30.05.2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf

PDFUchwała Nr IX-62-19 RPO z dnia 30.05.2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf

PDFUchwała Nr IX-63-19 RPO z dnia 30.05.2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf

PDFUchwała Nr IX-64-19 RPO z dnia 30.05.2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf

PDFUchwała Nr IX-65-19 RPO z dnia 30.05.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych Powiatu Opolskiego, ....pdf

PDFUchwała Nr IX-66-19 RPO z dnia 30.05.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr IX-66-19 RPO z dnia 30.05.2019 r. - WPF.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr IX-66-19 RPO z dnia 30.05.2019 r. - Przedsięwzięcia.pdf

PDFUchwała Nr IX-67-19 RPO z dnia 30.05.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.pdf

PDFUchwała Nr X-68-19 RPO z dnia 12.06.2019 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Opolskiego wotum zaufania.pdf

PDFUchwała Nr X-69-19 RPO z dnia 12.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2018 rok.pdf

PDFUchwała Nr X-70-19 RPO z dnia 12.06.2019 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2018 rok.pdf

PDFUchwała Nr X-71-19 RPO z dnia 12.06.2019 r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr III-28-18 RPO z dnia 20.12.2018 r. określającej na 2019 rok zadania i środki przeznaczone przez PFRON.pdf

PDFUchwała Nr X-72-19 RPO z dnia 12.06.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr X-72-19 RPO z dnia 12.06.2019 r. - WPF.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr X-72-19 RPO z dnia 12.06.2019 r. - Przedsięwzięcia.pdf

PDFUchwała Nr X-73-19 RPO z dnia 12.06.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.pdf

PDFUchwała Nr XI-74-19 RPO z dnia 18.07.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XI-74-19 RPO z dnia 18.07.2019 r. - WPF.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XI-74-19 RPO z dnia 18.07.2019 r. - Przedsięwzięcia.pdf

PDFUchwała Nr XI-75-19 RPO z dnia 18.07.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.pdf

PDFUchwała Nr XI-76-19 RPO z dnia 18.07.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III-28-18 RPO z dnia 20.12.2018 r. określającej na 2019 rok zadania i środki przeznaczone przez PFRON.pdf

PDFUchwała Nr XII-77-19 RPO z dnia 05.09.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII-267-18 RPO z dnia 15.03.2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli.pdf

PDFUchwała Nr XII-78-19 RPO z dnia 05.09.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII-280-18 z dnia 26.04.2018 r. RPO w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom.pdf

PDFUchwała Nr XII-79-19 RPO z dnia 05.09.2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Publicznego Technikum Zespołu Szkół w Ozimku w pięcioletnie Publiczne Technikum.pdf

PDFUchwała Nr XII-80-19 RPO z dnia 05.09.2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Publicznego Technikum Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie w pięcioletnie Publiczne Technikum.pdf

PDFUchwała Nr XII-81-19 RPO z dnia 05.09.2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Publicznego Technikum Leśnego Zespołu Szkół w Tułowicach w pięcioletnie Publiczne Technikum Leśne.pdf

PDFUchwała Nr XII-82-19 RPO z dnia 05.09.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr XII-83-19 RPO z dnia 05.09.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XII-83-19 RPO z dnia 05.09.2019 r. - WPF.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XII-83-19 RPO z dnia 05.09.2019 r. - Przedsięwzięcia.pdf

PDFUchwała Nr XII-84-19 RPO z dnia 05.09.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.pdf

PDFUchwała Nr XIII-85-19 RPO z dnia 20.09.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XIII-85-19 RPO z dnia 20.09.2019 r. - WPF.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XIII-85-19 RPO z dnia 20.09.2019 r. - Przedsięwzięcia.pdf

PDFUchwała Nr XIII-86-19 RPO z dnia 20.09.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.pdf

PDFUchwała Nr XIV-87-19 RPO z dnia 24.10.2019 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.pdf

PDFUchwała Nr XIV-88-19 RPO z dnia 24.10.2019 r. w sprawie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.pdf

PDFUchwała Nr XIV-89-19 RPO z dnia 24.10.2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu” w 2019 roku finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.pdf

PDFUchwała Nr XIV-90-19 RPO z dnia 24.10.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III-28-18 RPO z dnia 20.12.2018 r. określającej na 2019 rok zadania i środki przeznaczone przez PFRON dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr XIV-91-19 RPO z dnia 24.10.2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy.pdf

PDFUchwała Nr XIV-92-19 RPO z dnia 24.10.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.pdf

PDFUchwała Nr XIV-93-19 RPO z dnia 24.10.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2020 roku.pdf

PDFUchwała Nr XIV-94-19 RPO z dnia 24.10.2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczacej udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu.pdf

PDFUchwała Nr XIV-95-19 RPO z dnia 24.10.2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf

PDFUchwała Nr XIV-96-19 RPO z dnia 24.10.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XIV-96-19 RPO z dnia 24.10.2019 r. - WPF.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XIV-96-19 RPO z dnia 24.10.2019 r. - Przedsięwzięcia.pdf

PDFUchwała Nr XIV-97-19 RPO z dnia 24.10.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.pdf

PDFUchwała Nr XV-98-19 RPO z dnia 28.11.2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkół im. B. Chrobrego w Niemodlinie.pdf

PDFUchwała Nr XV-99-19 RPO z dnia 28.11.2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkół w Ozimku.pdf

PDFUchwała Nr XV-100-19 RPO z dnia 28.11.2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie.pdf

PDFUchwała Nr XV-101-19 RPO z dnia 28.11.2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2020 r.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XV-101-19 RPO z dnia 28.11.2019 r. - WPF.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XV-101-19 RPO z dnia 28.11.2019 r. - Przedsięwzięcia.pdf

PDFUchwała Nr XV-102-19 RPO z dnia 28.11.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II-28-18 z dnia 20.12.2018 r. określającej na 2019 rok zadania i środki przeznaczone przez PFRON dla osób niepełnosprawnych.pdf

PDFUchwała Nr XV-103-19 RPO z dnia 28.11.2019 r. w sprawie załatwienia skargi na Starostę Opolskiego i Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu.pdf

PDFUchwała Nr XV-104-19 RPO z dnia 28.11.2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Opolskiego na 2019 rok.pdf

PDFUchwała Nr XV-105-19 RPO z dnia 28.11.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XV-105-19 RPO z dnia 28.11.2019 r. - WPF.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XV-105-19 RPO z dnia 28.11.2019 r. - Przedsięwzięcia.pdf

PDFUchwała Nr XV-106-19 RPO z dnia 28.11.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.pdf

PDFUchwała Nr XVI-107-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XV-107-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. - WPF.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XVI-107-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. - Przedsięwzięcia.pdf

PDFUchwała Nr XVI-108-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.pdf

PDFUchwała Nr XVI-109-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.pdf

PDFUchwała Nr XVI-110-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2020 po autopoprawce.pdf

PDFUchwała Nr XVI-111-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023.pdf

PDFUchwała Nr XVI-112-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr XVI-113-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie określenia na 2020 rok zadań i środków przeznaczonych przez PFRON dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr XVI-114-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie realizacji § 5 ust. 1 pkt. 2 lit. b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.pdf

PDFUchwała Nr XVI-115-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023”.pdf

PDFZał. do Uchwały Nr XVI-115-19 RPO z dnia 19.12.2019 r.pdf

PDFUchwała Nr XVI-116-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII-227-17 RPO z dnia 30.08.2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych.pdf

PDFUchwała Nr XVI-117-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf

PDFUchwała Nr XVI-118-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf

PDFUchwała Nr XVI-119-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego petycji Pani Renaty Sutor.pdf

PDFUchwała Nr XVI-120-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w zakresie możliwości załatwienia petycji mieszkańców sołectwa Popielów.pdf

PDFUchwała Nr XVII-121-20 RPO z dnia 30.01.2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Tułowicach, ul. Zamkowa 1.pdf

PDFUchwała Nr XVII-122-20 RPO z dnia 30.01.2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2016 – 2019 za okres od 2018 do 2019 roku.pdf

PDFZał. do Uchwały Nr XVII-122-20 RPO z dnia 30.01.2020 r.pdf

PDFUchwała Nr XVII-123-20 RPO z dnia 30.01.2020 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego.pdf

PDFUchwała Nr XVII-124-20 RPO z dnia 30.01.2020 r. w sprawie załatwienia skargi na Starostę Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr XVII-125-20 RPO z dnia 30.01.2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Panią Renatę Sutor.pdf

PDFUchwała Nr XVII-126-20 RPO z dnia 30.01.2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez mieszkańców sołectwa Popielów.pdf

PDFUchwała Nr XVII-127-20 RPO z dnia 30.01.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XVII-127-19 RPO z dnia 30.01.2020 r. - WPF.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XVII-127-19 RPO z dnia 30.01.2020 r. - Przedsięwzięcia.pdf

PDFUchwała Nr XVII-128-20 RPO z dnia 30.01.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 r.pdf

PDFUchwała Nr XVIII-129-20 RPO z dnia 27.02.2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XX Dożynek Powiatowych.pdf

PDFUchwała Nr XVIII-130-20 RPO z dnia 27.02.2020 w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddz. przygotowania wojsk. oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia.pdf

PDFUchwała Nr XVIII-131-20 RPO z dnia 27.02.2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr XVIII-132-20 RPO z dnia 27.02.2020 r. w sprawie zgody na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu Powiatu Opolskiego Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.pdf

PDFUchwała Nr XVIII-133-20 RPO z dnia 27.02.2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu.pdf

PDFUchwała Nr XVIII-134-20 RPO z dnia 27.02.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy przy Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie.pdf

PDFUchwała Nr XVIII-135-20 RPO z dnia 27.02.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XVIII-135-20 RPO z dnia 27.02.2020 r. - WPF.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XVIII-135-20 z dnia 27.02.2020 r. - Przedsięwzięcia.pdf

PDFUchwała Nr XVIII-136-20 RPO z dnia 27.02.2020 r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 r.pdf

PDFUchwała Nr XIX-137-20 RPO z dnia 24.03.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI-113-19 RPO z dnia 19.12.2019 r w sprawie określenia na 2020 rok zadań i środków przeznaczonych przez PFRON.pdf

PDFUchwała Nr XIX-138-20 RPO z dnia 24.03.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XIX-138-20 RPO z dnia 24.03.2020 r. - WPF.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XIX-138-20 RPO z dnia 24.03.2020 r. - Przedsięwzięcia.pdf

PDFUchwała Nr XIX-139-20 RPO z dnia 24.03.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 r.pdf

PDFUchwała Nr XX-140-20 RPO z dnia 30.04 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych....pdf

PDFUchwała Nr XX-141-20 RPO z dnia 30.04.2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ” finansowanego przez PFRON.pdf

PDFUchwała Nr XX-142-20 RPO z dnia 30.04.2020 r.w sprawie przyjęcia do realizacji prog. „Pomoc osobom niepełn. poszkod. w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzys. wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego przez PFRON.pdf

PDFUchwała Nr XX-143-20 RPO z dnia 30.04.2020 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok, sporządzonej przez PCPR w Opolu.pdf

PDFZał. do Uchwały Nr XX-143-20 RPO z dnia 30.04.2020 r. - Ocena zasobów.pdf

PDFUchwała Nr XX-144-20 RPO z dnia 30.04.2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu oraz efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2019 r. oraz....pdf

PDFZał. do Uchwały Nr XX-144-20 RPO z dnia 30.04.2020 r. - strona tytułowa.pdf

PDFZał. do Uchwały Nr XX-144-20 RPO z dnia 30.04.2020 r. - Sprawozdanie PCPR.pdf

PDFZał. do Sprawozdania z działalności PCPR za 2019 rok.pdf

PDFUchwała Nr XX-145-20 RPO z dnia 30.04.2020 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Bliżej rodziny i dziecka... - III edycja”.pdf

PDFUchwała Nr XX-146-20 RPO z dnia 30.04.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XX-146-20 RPO z dnia 30.04.2020 r. - WPF.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XX-146-20 RPO z dnia 30.04.2020 r. - Przedsięwzięcia.pdf

PDFUchwała Nr XX-147-20 RPO z dnia 30.04.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 r.pdf

PDFUchwała Nr XXI-148-20 RPO z dnia 09.07.2020 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Opolskiego woum zaufania.pdf

PDFUchwała Nr XXI-149-20 RPO z dnia 09.07.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2019 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXI-150-20 RPO z dnia 09.07.2020 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2019 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXI-151-20 RPO z dnia 09.07.2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.pdf

PDFUchwała Nr XXI-152-20 RPO z dnia 09.07.2020 r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół w Tułowicach Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.pdf

PDFUchwała Nr XXI-153-20 RPO z dnia 09.07.2020 r. w sprawie likwidacji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tułowicach.pdf

PDFUchwała Nr XXI-154-20 RPO z dnia 09.07.2020 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII-129-20 RPO.pdf

PDFUchwała Nr XXI-155-20 RPO z dnia 09.07.2020 r. w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Niemodlinie oraz włączenia Branżowej Szkoły II stopnia w Niemodlinie do ZS im. B. Chrobrego w Niemodlinie.pdf

PDFUchwała Nr XXI-156-20 RPO z dnia 09.07.2020 r. w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Ozimku oraz włączenia Branżowej Szkoły II stopnia w Ozimku do Zespołu Szkół w Ozimku.pdf

PDFUchwała Nr XXI-157-20 RPO z dnia 09.07.2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Niemodlin na wywóz i utylizację nielegalnie zgromadzonych odpadów niebezpiecznych w m. Brzęczkowice gm. Niemodlin.pdf

PDFUchwała Nr XXI-158-20 RPO z dnia 09.07.2020 r. w sprawie uchylenia uchwał dotyczących wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w formie darowizny.pdf

PDFUchwała Nr XXI-159-20 RPO z dnia 09.07.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny.pdf

PDFUchwała Nr XXI-160-20 RPO z dnia 09.07.2020 r. w sprawie zgody na udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Opolskiego Komendzie Miejskiej Policji w Opolu.pdf

PDFUchwała Nr XXI-161-20 RPO z dnia 09.07.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXI-161-20 RPO z dnia 09.07.2020 r. - WPF.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXI-161-20 RPO z dnia 09.07.2020 r. - Przedsięwziecia.pdf

PDFUchwała Nr XXI-162-20 RPO z dnia 09.07.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 r.pdf

PDFUchwała Nr XXII-163-20 RPO z dnia 29.07.2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Niemodlin na usuwanie skutków pożaru.pdf

PDFUchwała Nr XXII-164-20 RPO z dnia 29.07.2020 r. zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 r..pdf

PDFUchwała Nr XXIII-165-20 RPO z dnia 27.08.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXIII-165-20 RPO z dnia 27.08.2020 r. - WPF.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXIII-165-20 RPO z dnia 27.08.2020 r. - Przedsięwzięcia.pdf

PDFUchwała Nr XXIII-166-20 RPO z dnia 27.08.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 r.pdf

PDFUchwała Nr XXIV-167-20 RPO z dnia 08.10.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Opolu.pdf

PDFUchwała Nr XXIV-168-20 RPO z dnia 08.10.2020 r. w sprawie wykonywania zdań z zakresu administracji rządowej.pdf

PDFUchwała Nr XXIV-169-20 RPO z dnia 08.10.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXIV-169-20 RPO z dnia 08.10.2020 r. - WPF.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXIV-169-20 RPO z dnia 08.10.2020 r. - Przedsiewziecia.pdf

PDFUchwała Nr XXIV-170-20 RPO z dnia 08.10.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2020.pdf

PDFUchwała Nr XXIV-171-20 RPO z dnia 08.10.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI-113-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie określenia na 2020 rok zadań i środków przeznaczonych przez PFRON.pdf

PDFUchwała Nr XXV-172-20 RPO z dnia 26.11.2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2021 r.pdf

PDFUchwała Nr XXV-173-20 RPO z dnia 26 .11.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.pdf

PDFUchwała Nr XXV-174-20 RPO z dnia 26.11.2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Opolskiego na 2021 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXV-175-20 RPO z dnia 26.11.2020 r. w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf

PDFUchwała Nr XXV-176-20 RPO z dnia 26.11.2020 r. w sprawie przyjęcia statutu Domu Dziecka w Chmielowicach w Opolu.pdf

PDFUchwała Nr XXV-177-20 RPO z dnia 26.11.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI-113-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie określenia na 2020 rok zadań i środków przeznaczonych przez PFRON.pdf

PDFUchwała Nr XXV-178-20 RPO z dnia 26.11.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej.pdf

PDFUchwała Nr XXV-179-20 RPO z dnia 26.11.2020 r. w sprawie wyrażenia zgidy na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny.pdf

PDFUchwała Nr XXV-180-20 RPO z dnia 26.11.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXV-180-20 RPO z dnia 26.11.2020 r. - WPF.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXV-180-20 RPO z dnia 26.11.2020 r. - Przedsięwzięcia.pdf

PDFUchwała Nr XXV-181-20 RPO z dnia 26.11.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2020.pdf

PDFUchwała Nr XXVI-182-20 RPO z dnia 21.12.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXVI-182-20 RPO z dnia 21.12.2020 r. - WPF.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVI-182-20 RPO z dnia 21.12.2020 r. - Przedsięwzięcia.pdf

PDFUchwała Nr XXVI-183-20 RPO z dnia 21.12.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2020.pdf

PDFUchwała Nr XXVI-184-20 RPO z dnia 21.12.2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.pdf

PDFUchwała Nr XXVI-185-20 RPO z dnia 21.12.2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2021.pdf

PDFUchwała Nr XXVI-186-20 RPO z dnia 21.12.2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXVI-186-20 RPO z dnia 21.12.2020 r. - WPF 2021-2024.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVI-186-20 RPO z dnia 21.12.2020 r. - Przedsięwzięcia 2021-2024.pdf

PDFUchwała Nr XXVI-187-20 RPO z dnia 21.12.2020 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.pdf

PDFUchwała Nr XXVI-188-20 RPO z dnia 21.12.2020 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.pdf

PDFUchwała Nr XXVI-189-20 RPO z dnia 21.12.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Niemodlin w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Opolski - Szkoły Podstawowej w Niemodlinie.pdf

PDFUchwała Nr XXVI-190-20 RPO z dnia 21.12.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2021 roku.pdf

PDFUchwała Nr XXVII-191-21 RPO z dnia 28.01.2021 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2026.pdf

PDFUchwała Nr XXVII-192-21 RPO z dnia 28.01.2021 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych.pdf

PDFUchwała Nr XXVII-193-21 RPO z dnia 28.01.2021 r, w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Opolskiego „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2021 – 2025”..pdf

PDFUchwała Nr XXVII-194-21 RPO z dnia 28.01.2021 r. w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej w Niemodlinie oraz włączenia Szkoły Podstawowej do Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII-194-21 RPO z dnia 28.01.2021 r..pdf

PDFUchwała Nr XXVII-195-21 RPO z dnia 28.01.2021 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem.pdf

PDFUchwała Nr XXVII-196-21 RPO z dnia 28.01.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu.pdf

PDFUchwała Nr XXVII-197-21 RPO z dnia 28.01.2021 r. w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (PINB).pdf

PDFUchwała Nr XXVII-198-21 RPO z dnia 28.01.2021 r. w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (ZDP).pdf

PDFUchwała Nr XXVII-199-21 RPO z dnia 28.01.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXVII-199-21 RPO z dnia 28.01.2021 r. - WPF.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII-199-21 RPO z dnia 28.01.2021 r. - Przedsięwzięcia.pdf

PDFUchwała Nr XXVII-200-21 RPO z dnia 28.01.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2021.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII-201-21 RPO z dnia 25.02.2021 r. w sprawie załatwienia skargi na działalność Starosty Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII-202-21 RPO z dnia 25.02.2021 r. w sprawie załatwienia skargi na zachowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII-203-21 RPO z dnia 25.02.2021 r. w sprawie załatwienia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII-204-21 RPO z dnia 25.02.2021 r. w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII-205-21 RPO z dnia 25.02.2021 r. w sprawie przyjęcia statutu Domu Dziecka w Turawie.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII-206-21 RPO z dnia 25.02.2021 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII-207-21 RPO z dnia 25.02.2021 r. w sprawie zgody na udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Opolskiego Komendzie Miejskiej Policji w Opolu.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII-208-21 RPO z dnia 25.02.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI18720 RPO z dnia 21.12.2020 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2021 r.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII-209-21 RPO z dnia 25.02.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII-209-21 RPO z dnia 25.02.2021 r. - WPF.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII-209-21 RPO z dnia 25.02.2021 r. - Przedsięwzięcia.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII-210-21 RPO z dnia 25.02.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2021.pdf

PDFUchwała Nr XXIX-211-21 RPO z dnia 25.03.2021 r. w sprawie załatwienia skargi na działalność Starosty Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr XXIX-212-21 RPO z dnia 25.03.2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Komprachcice zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf

PDFUchwała Nr XXIX-213-21 RPO z dnia 25.03.2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf

PDFUchwała Nr XXIX-214-21 RPO z dnia 25.03.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXIX-214-21 RPO z dnia 25.03.2021 r. - WPF.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXIX-214-21 RPO z dnia 25.03.2021 r. - Przedsięwzięcia.pdf

PDFUchwała Nr XXIX-215-21 RPO z dnia 25.03.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2021.pdf

PDFUchwała Nr XXX-216-21 RPO z dnia 29.04.2021 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok, sporządzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.pdf

PDFZał. do Uchwały Nr XXX-216-21 RPO z dnia 29.04.2021 r.pdf

PDFUchwała Nr XXX-217-21 RPO z dnia 29.04.2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności PCPR w Opolu i efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2020 r....pdf

PDFUchwała Nr XXX-218-21 RPO z dnia 29.04.2021 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.pdf

PDFUchwała Nr XXX-219-21 RPO z dnia 29.04.2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnów Opolski zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf

PDFUchwała Nr XXX-220-21 RPO z dnia 29.04.2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane ....pdf

PDFUchwała Nr XXX-221-21 RPO z dnia 28.04.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXX-221-21 RPO z dnia 29.04.2021 r. - WPF.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXX-221-21 RPO z dnia 29.04.2021r. - Przedsięwzięcia.pdf

PDFUchwała Nr XXX-222-21 RPO z dnia 29.04.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Opolskiego na rok 2021.pdf

PDFUchwała Nr XXXI-223-21 RPO z dnia 20.05.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXI-223-21 RPO z dnia 20.05.2021 r. - WPF.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXI-223-21 RPO z dnia 20.05.2021 r. - Przedsięwzięcia.pdf

PDFUchwała Nr XXXI-224-21 RPO z dnia 20.05.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Opolskiego na rok 2021.pdf

PDFUchwała Nr XXXII-225-21 RPO z dnia 17.06.2021 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Opolskiego wotum zaufania.pdf

PDFUchwała Nr XXXII-226-21 RPO z dnia 17.06.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2020 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXXII-227-21 RPO z dnia 17.06.2021 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2020 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXXII-228-21 RPO z dnia 17.06.2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków.pdf

PDFUchwała Nr XXXII-229-21 RPO z dnia 17.06.2021 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godz. zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.pdf

PDFUchwała Nr XXXII-230-21 RPO z dnia 17.06.2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane.pdf

PDFUchwała Nr XXXII-231-21 RPO z dnia 17.06.2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf

PDFUchwała Nr XXXII-232-21 RPO z dnia 17.06.2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf

PDFUchwała Nr XXXII-233-21 RPO z dnia 17.06.2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf

PDFUchwała Nr XXXII-234-21 RPO z dnia 17.06.2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf

PDFUchwała Nr XXXII-235-21 RPO z dnia 17.06.2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Komprachcice zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf

PDFUchwała Nr XXXII-236-21 RPO z dnia 17.06.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXII-236-21 RPO z dnia 17.06.2021 r. - WPF.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXII-236-21 RPO z dnia 17.06.2021 r. - Przedsięwzięcia.pdf

PDFUchwała Nr XXXII-237-21 RPO z dnia 17.06.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Opolskiego na rok 2021.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII-238-21 RPO z dnia 26.08.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny nieruchomości gruntowych położonych w Niwkach.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII-239-21 RPO z dnia 26.08.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI-116-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII-240-21 RPO z dnia 26.08.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII-240-21 RPO z dnia 26.08.2021 r. - WPF.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII-240-21 RPO z dnia 26.08.2021 r. - Przedsięwzięcia.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII-241-21 RPO z dnia 26.08.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2021 r.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV-242-21 RPO z dnia 30.09.2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Opolskiego na 2022 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV-243-21 RPO z dnia 30.09.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2022 roku.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV-244-21 RPO z dnia 30.09.2021 r. w sprawie zgody na udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Opolskiego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV-245-21 RPO z dnia 30.09.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII-227-17 RPO z dnia 30.08.2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV-246-21 RPO z dnia 30.09.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV-246-21 RPO z dnia 30.09.2021 r. - WPF.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV-246-21 RPO z dnia 30.09.2021 r. - Przedsiewzięcia.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV-247-21 RPO z dnia 30.09.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2021.pdf

PDFUchwała Nr XXXV-248-21 RPO z dnia 04.11.2021 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi.pdf

PDFUchwała Nr XXXV-249-21 RPO z dnia 04.11.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości ....pdf

PDFUchwała Nr XXXV-250-21 RPO z dnia 04.11.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI18720 RPO z dnia 21.12.2020 r. w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki PFRON w 2021 r.pdf

PDFUchwała Nr XXXV-251-21 RPO z dnia 04.11.2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Łubniany zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf

PDFUchwała Nr XXXV-252-21 RPO z dnia 04.11.2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Ozimek zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf

PDFUchwała Nr XXXV-253-21 RPO z dnia 04.11.2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Ozimek zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf

PDFUchwała Nr XXXV-254-21 RPO z dnia 04.11.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiau Opolskiego na lata 2021-2024.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXV-254-21 RPO z dnia 04.11.2021 r. - WPF.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXV-254-21 RPO z dnia 04.11.2021 r. - Przedsięwzięcia.pdf

PDFUchwała Nr XXXV-255-21 RPO z dnia 04.11..2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2021.pdf

PDFUchwała Nr XXXVI-256-21 RPO z dnia 25.11.2021 r. w sprawie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.pdf

PDFUchwała Nr XXXVI-257-21 RPO z dnia 25.11.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI-187-20 RPO z dnia 21.12.2020 r. w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki PFRON w 2021 roku.pdf

PDFUchwała Nr XXXVI-258-21 RPO z dnia 25.11.2021 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2022 r..pdf

PDFUchwała Nr XXXVI-259-21 RPO z dnia 25.11.2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Ozimek zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf

PDFUchwała Nr XXXVI-260-21 RPO z dnia 25.11.2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Ozimek zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi (Nowa Schodnia).pdf

PDFUchwała Nr XXXVI-261-21 RPO z dnia 25.11.2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr XXXVI-262-21 RPO z dnia 25.11..2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI-262-21 RPO z dnia 25.11.2021 r. - WPF.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI-262-21 RPO z dnia 25.11.2021 r. - Przedsięwzięcia.pdf

PDFUchwała Nr XXXVI-263-21 RPO z dnia 25.11..2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2021.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII-264-21 RPO z dnia 16.12..2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII-264-21 RPO z dnia 16.12.2021 r. - WPF.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII-264-21 RPO z dnia 16.12.2021 r. - Przedsięwzięcia.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII-265-21 RPO z dnia 16.12..2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2021.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII-266-21 RPO z dnia 16.12.2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII-267-21 RPO z dnia 16.12.2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2022.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII-268-21 RPO z dnia 16.12.2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII-269-21 RPO z dnia 16.12.2021 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2022 roku.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII-270-21 RPO z dnia 16.12.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII-227-17 RPO z dnia 30.08.2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII-271-21 RPO z dnia 16.12.2021 r. w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf

PDFUchwała Nr XXXVIII-272-21 RPO z dnia 29.12.2021 r. w sprawie przyjęcia Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Opolskim na lata 2021–2023.pdf

PDFZał. do Uchwały Nr XXXVIII-272-21 RPO z dnia 29.12.2021 r. w sprawie przyjęcia Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Opolskim na lata 2021-2023.pdf

PDFUchwała Nr XXXVIII-273-21 RPO z dnia 29.12.2021 r. w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu.pdf

PDFUchwała Nr XXXVIII-274-21 RPO z dnia 29.12.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII-274-21 RPO z dni 29.12.2021 r. - WPF.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII-274-21 RPO z dnia 29.12.2021 r. - Przedsięwzięcia.pdf

PDFUchwała Nr XXXVIII-275-21 RPO z dnia 29.12.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2021.pdf

PDFUchwała Nr XXXIX-276-22 RPO z dnia. 27.01.2022 r. w sprawie zgody na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu Powiatu Opolskiego KM PSP w Opolu

PDFUchwała Nr XXXIX-277-22 RPO z dnia 27.01.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny

PDFUchwała Nr XXXIX-278-22 RPO z dnia 27.01.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025

PDFUchwała Nr XXXIX-279-22 RPO z dnia 27.01.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2022

PDFUchwała Nr XXXIX-280-22 RPO z dnia 27.01.2022 r. w spr. wystosowania Apelu RPO dot. obniżenia wys. subwencji oświatowej na edukację języków mniejszości narodowych i etnicznych

PDFUchwała Nr XXXIX-281-22 RPO z dnia 27.01.2022 r. w sprawie załatwienia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu

PDFUchwała Nr XL-282-22 RPO z dnia 24.02.2022 r. w sprawie przyjęcia statutu Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim.pdf

PDFUchwała Nr XL-283-22 RPO z dnia 24.02.2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2020 – 2023 za okres od 2020 do 2021 roku.pdf

PDFUchwała Nr XL-284-22 RPO z dnia 24.02.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025.pdf

PDFUchwała Nr XL-285-22 RPO z dnia 24.02.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2022.pdf

PDFUchwała Nr XL-286-22 RPO z dnia 24.02.2022 r. w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.pdf

PDFUchwała Nr XLI-287-22 RPO z dnia 24.03.2022 r. w sprawie powierzenia Gminie Ozimek zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf

PDFUchwała Nr XLI-288-22 RPO z dnia 24.03.2022 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w DDP przy DPS w Prószkowie.pdf

PDFUchwała Nr XLI-289-22 RPO z dnia 24.03.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia PCPR w Opolu.pdf

PDFUchwała Nr XLI-290-22 RPO z dnia 24.03.2022 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2022 r.pdf

PDFUchwała Nr XLI-291-22 RPO z dnia 24.03.2022 r. w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego.pdf

PDFUchwała Nr XLI-292-22 RPO z dnia 24.03.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025.pdf

PDFUchwała Nr XLI-293-22 RPO z dnia 24.03.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2022 r.pdf

PDFUchwała Nr XLII-294-22 RPO z dnia 28.04.2022 r. w sprawe przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 r., sporządzonej przez PCPR w Opolu.pdf

PDFUchwała Nr XLII-295-22 RPO z dnia 28.04.2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu za 2021 r.pdf

PDFUchwała Nr XLII-296-22 RPO z dn. 28.04.2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI-290-22 RPO z dn. 24.03.2022 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2022 r..pdf

PDFUchwała Nr XLII-297-22 RPO z dnia 28.04.2022 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.pdf

PDFUchwała Nr XLII-298-22 RPO z dnia 28.04.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.pdf

PDFUchwała Nr XLII-299-22 RPO z dnia 28.04.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025.pdf

PDFUchwała Nr XLII-300-22 RPO z dnia 28.04.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2022.pdf

PDFUchwała Nr XLIII-301-22 RPO z dnia 19.05.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025.pdf

PDFUchwała Nr XLIII-302-22 RPO z dnia 19.05.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2022 r.pdf

PDFUchwała Nr XLIV-303-22 RPO z dnia 23.06.2022 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Opolskiego wotum zaufania.pdf

PDFUchwała Nr XLIV-304-22 RPO z dnia 23.06.2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2021 rok.pdf

PDFUchwała Nr XLIV-305-22 RPO z dnia 23.06.2022 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2021 rok.pdf

PDFUchwała Nr XLIV-306-22 RPO z dnia 23.06.2022 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi powiatowej.pdf

PDFUchwała Nr XLIV-307-22 RPO z dnia 23.06.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025.pdf

PDFUchwała Nr XLIV-308-22 RPO z dnia 23.06.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2022.pdf

PDFUchwała Nr XLV-309-22 RPO z dnia 28.07.2022 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu Samodzielność - Aktywność - Mobilność Dostępne mieszkanie finansowanego przez PFRON.pdf

PDFUchwała Nr XLV-310-22 RPO z dnia 28.07.2022 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu Samodzielność - Aktywność - Mobilność Mieszkanie dla absolwenta finansowanego przez PFRON.pdf

PDFUchwała Nr XLV-311-22 RPO z dnia 28.07.2022 r. w sprawie tygodniowego wymiaru godzin dla nauczycieli - pedagogów specjalnych.pdf

PDFUchwała Nr XLV-312-22 RPO z dnia 28.07.2022 r. w sprawie zgody na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu Powiatu Opolskiego Komendzie Miejskiej Policji w Opolu.pdf

PDFUchwała Nr XLV-313-22 RPO z dnia 28.07.2022 r. w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf

PDFUchwała Nr XLV-314-22 RPO z dnia 28.07.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025.pdf

PDFUchwała Nr XLV-315-22 RPO z dnia 28.07.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2022 r.pdf