Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Powiatu Opolskiego - kadencja 2018-2023

 

PDFUchwała RPO Nr I-1-18 z dnia 22.11.2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego.pdf

PDFUchwała RPO Nr I-2-18 z dnia 22.11.2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr II-3-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. w sprawie wyboru Starosty Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr II-4-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr II-5-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Opolskiego (1).pdf
PDFUchwała Nr II-6-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Opolskiego (2).pdf
PDFUchwała Nr II-7-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Opolskiego (3).pdf
PDFUchwała Nr II-8-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu Rady Powiatu Opolskiego i ustalenia jej składu osobowego.pdf
PDFUchwała Nr II-9-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Opolskiego i ustalenia jej składu osobowego.pdf
PDFUchwała Nr II-10-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Polityki Gospodarczej Rady Powiatu Opolskiego i ustalenia jej składu osobowego.pdf
PDFUchwała Nr II-11-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego i ustalenia jej składu osoboweego.pdf
PDFUchwała Nr II-12-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Opolskiego i ustalenia jej składu osobowego.pdf
PDFUchwała Nr II-13-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr II-14-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2019 r.pdf
PDFUchwała Nr II-15-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII-272-18 z dnia 15 marca 2018 r. określającej na 2018 rok zadania i środki przeznaczone przez PFRON.pdf
PDFUchwała Nr II-16-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2018-2021.pdf
PDFPrzedsiewzięcia 29.11.2018.pdf
PDFWPF 29.11.2018.pdf
PDFUchwała Nr II-17-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r.pdf
PDFUchwała Nr III-18-18 RPO z dnia 20 grudnia 2018 r zmieniająca uchawałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2018-2021.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr III-18-18 RPO z dnia 20 grudnia 2018 r zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2018-2021.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr III-18-18 RPO z dnia 20 grudnia 2018 r zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2018-2021.pdf
PDFUchwała Nr III-19-18 RPO z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r..pdf
PDFUchwała Nr III-20-18 RPO z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.pdf
PDFUchwała Nr III-21-18 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2019 wraz z załącznikami i częścią opisową.pdf
PDFUchwała Nr III-22-18 RPO z dnia 20 grudnia 2018 r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr III-22-18 RPO z dnia 20 grudnia 2018 r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022 (2).pdf
PDFZałącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr III-22-18 RPO z dnia 20 grudnia 2018 r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022 (1).pdf
PDFUchwała Nr III-23-18 RPO z dnia 20.12.2018 r. w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr III-24-18 RPO z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.pdf
PDFUchwała Nr III-25-18 RPO z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Opolskiego na 2019 rok.pdf
PDFUchwała Nr III-26-18 RPO z dnia 20.12.2018 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf
PDFUchwała Nr III-27-18 RPO z dnia 20.12.2018r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII27218 z dnia 15 marca 2018 r. określającej na 2018 rok zadania i środki przeznaczone przez PFRON dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr III-28-18 RPO z dnia 20.12.2018 r. w sprawie określenia na 2019 rok zadań i środków przeznaczonych przez PFRON dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr III-29-18 RPO z dnia 20.12.2018 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf
PDFUchwała Nr IV-30-19 RPO z dnia 10.01.2019 r. zmieniającej uchwałę Nr XXXI-257-02 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 września 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr IV-31-19 RPO z dnia 10.01.2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie.pdf
PDFUchwała Nr IV-32-19 RPO z dnia 10.01.2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Ozimku.pdf
PDFUchwała Nr IV-33-19 RPO z dnia 10.01.2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie.pdf
PDFUchwała Nr IV-34-19 RPO z dnia 10.01.2019 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Tułowicach.pdf
PDFUchwała Nr IV-35-19 RPO z dnia 10.01.2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022.pdf
PDFPrzedsiewziecia 01.2019p.pdf
PDFWPF 01.2019p.pdf
PDFUchwała Nr IV-36-19 RPO z dnia 10.01.2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.pdf
PDFUchwała Nr V-37-19 RPO z dnia 2019 r. w sprawie zgody na udzielenie dotacji z budżetu powiatu Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.pdf
PDFUchwała Nr V-38-19 RPO z dnia 2019 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr V-39-19 RPO z dnia 2019 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r..pdf
PDFUchwała Nr V-40-19 RPO z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 14 listopada 2018 r. na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim - bip.pdf
PDFUchwała Nr V-41-19 RPO z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie załatwienia skargi na Starostę Opolskiego jako organu Państwa -bip.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr V-38-19 RPO z dnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr V-38-19 RPO z dnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr VI-42-19 RPO z dnia 11.02.2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR V-22-99 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.pdf
PDFUchwała Nr VI-43-19 RPO z dnia 11.02.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokalu mieszkalnego w Opolu.pdf
PDFUchwała Nr VI-44-19 RPO z dnia 11.02.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022.pdf
PDFWPF 11.02.2019.pdf
PDFPrzedsięwziecia 11.02.2019.pdf
PDFUchwała Nr VI-45-19 RPO z dnia 11.02.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.pdf
PDFUchwała Nr VII-46-19 RPO z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Murów prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XIX Dożynek Powiatowych.pdf
PDFUchwała Nr VII-47-19 RPO z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr III 2818 z dnia 20 grudnia 2018 roku określającej na 2019 rok zadania i środki przeznaczone przez PFRON Powiatu Op.pdf
PDFUchwała Nr VII-48-19 RPO z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Opolskiego sprawozdania za 2018 rok z działalności PCPR w Opolu i efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.pdf
PDFUchwała Nr VII-49-19 RPO z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.pdf
PDFUchwała Nr VII-50-19 RPO z dnia 11 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr VII-51-19 RPO z dnia 11 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r..pdf
PDFZałącznik do Uchwały Nr VII-48-19 RPO z dnia 11 marca 2019 r..pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII-50-19 RPO z dnia 11 marca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII-50-19 RPO z dnia 11 marca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022.pdf
PDFUchwała Nr VIII-52-19 RPO z dnia 11.04.2019 r. w sprawie zgody na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu Powiatu Opolskiego Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.pdf
PDFUchwała Nr VIII-53-19 RPO z dnia 11.04.2019 r. w sprawie poparcia dla działań Gminy Gogolin oraz Gminy Krapkowice dotyczących nowej przeprawy na rzece Odrze.pdf
PDFUchwała Nr VIII-54-19 RPO z dnia 11.04.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Miasto Opole – miasto na prawach powiatu, mienia Powiatu Opolskiego, w związku ze zmianą granic administracyjnych miasta Opola.pdf
PDFUchwała Nr VIII-55-19 RPO z dnia 11.04.2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Opolskiego, od dnia 1 września 2019.pdf
PDFUchwała Nr VIII-56-19 RPO z dnia 11.04.2019 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Opolskiego Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2018 rok, sporządzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.pdf
PDFZałącznik do Uchwały Nr VIII-56-19 RPO z dnia 11.04.2019 r. w sprawie OZPS .pdf
PDFUchwała Nr VIII-57-19 RPO z dnia 11.04.2019 r. w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu.pdf
PDFUchwała Nr VIII-58-19 RPO z dnia 11.04.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022.pdf
PDFPrzedsięwzięcia 11.04.2019.pdf
PDFWPF 11.04.2019.pdf

PDFUchwała Nr IX-60-19 RPO z dnia 30 maja 2019 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w 2019 r..pdf

PDFUchwała Nr IX-61-19 RPO z dnia 30 maja 2019 w sprawie powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf

PDFUchwała Nr IX-62-19 RPO z dnia 30 maja 2019 w sprawie powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf

PDFUchwała Nr IX-63-19 RPO z dnia 30 maja 2019 w sprawie powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf

PDFUchwała Nr IX-64-19 RPO z dnia 30 maja 2019 w sprawie powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf

PDFUchwała Nr IX-65-19 RPO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych Powiatu Opolskiego, ....pdf

PDFUchwała Nr IX-66-19 RPO z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022.pdf

PDFUchwała Nr IX-67-19 RPO z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r..pdf

PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX-66-19 RPO z dnia 30 maja 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX-66-19 RPO z dnia 30 maja 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022.pdf
PDFUchwała Nr X-68-19 RPO z dnia 12.06.2019 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Opolskiego wotum zaufania.pdf
PDFUchwała Nr X-69-19 RPO z dnia 12.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2018 rok.pdf
PDFUchwała Nr X-70-19 RPO z dnia 12.06.2019 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2018 rok.pdf
PDFUchwała Nr X-71-19 RPO z dnia 12.06.2019 r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały nr III-28-18 z dnia 20 grudnia 2018 roku określającej na 2019 rok zadania i środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.pdf
PDFUchwała Nr X-72-19 RPO z dnia 12.06.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022.pdf
PDFprzedsięwzięcia 12.06.2019.pdf
PDFWPF 12.06.2019.pdf
PDFUchwała Nr X-73-19 RPO z dnia 12.06.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.pdf
PDFUchwała Nr XI-74-19 RPO z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XI-75-19 RPO z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r..pdf
PDFUchwała Nr XI-76-19 RPO z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr III-28-18 z dnia 20 grudnia 2018 roku określającej na 2019 rok zadania i środki przeznaczone przez PFRON dla osób niepe.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI-74-19 RPO z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI-74-19 RPO z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022.pdf

PDFUchwała Nr XII-77-19 RPO z dnia 5.09.2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII-267-18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli.pdf
PDFUchwała Nr XII-78-19 RPO z dnia 5.09.2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII-280-18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. RPO w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodat.pdf
PDFUchwała Nr XII-79-19 RPO z dnia 5.09.2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Publicznego Technikum Zespołu Szkół w Ozimku w pięcioletnie Publiczne Technikum.pdf
PDFUchwała Nr XII-80-19 RPO z dnia 5.09.2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Publicznego Technikum Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie w pięcioletnie Publiczne Technikum.pdf
PDFUchwała Nr XII-81-19 RPO z dnia 5.09.2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Publicznego Technikum Leśnego Zespołu Szkół w Tułowicach w pięcioletnie Publiczne Technikum Leśne.pdf

PDFUchwała Nr XII-82-19 RPO z dnia 5.09.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XII-83-19 RPO z dnia 5.09.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022.pdf
PDFprzedsięwzięcia 05.09.2019.pdf
PDFWPF 05.09.2019.pdf
PDFUchwała Nr XII-84-19 RPO z dnia 5.09.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.pdf

PDFUchwała Nr XIII-85-19 RPO z dnia 20 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII-85-19 RPO z dnia 20 września 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII-85-19 RPO z dnia 20 września 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022.pdf
PDFUchwała Nr XIII-86-19 RPO z dnia 20 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r..pdf

PDFprzedsięwzięcia 24.10.2019.pdf
PDFUchwała Nr XIV-87-19 RPO z dnia 24.10.2019 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.pdf
PDFUchwała Nr XIV-88-19 RPO z dnia 24.10.2019 r. w sprawie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.pdf
PDFUchwała Nr XIV-89-19 RPO z dnia 24.10.2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu” w 2019 roku finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.pdf
PDFUchwała Nr XIV-90-19 RPO z dnia 24.10.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr III-28-18 RPO z dnia 20 grudnia 2018 r. określającej na 2019 rok zadania i środki przeznaczone przez PFRON dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XIV-91-19 RPO z dnia 24.10.2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy.pdf
PDFUchwała Nr XIV-92-19 RPO z dnia 24.10.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.pdf
PDFUchwała Nr XIV-93-19 RPO z dnia 24.10.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2020 roku.pdf
PDFUchwała Nr XIV-94-19 RPO z dnia 24.10.2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczacej udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu.pdf
PDFUchwała Nr XIV-95-19 RPO z dnia 24.10.2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf
PDFUchwała Nr XIV-96-19 RPO z dnia 24.10.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022.pdf
PDFUchwała Nr XIV-97-19 RPO z dnia 24.10.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.pdf
PDFWPF 24.10.2019.pdf
PDFUchwała Nr XV-98-19 RPO z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkół im. B. Chrobrego w Niemodlinie.pdf
PDFUchwała Nr XV-99-19 RPO z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkół w Ozimku.pdf
PDFUchwała Nr XV-100-19 RPO z dnia 28 listopada 2019 rw sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie.pdf
PDFUchwała Nr XV-101-19 RPO z dnia 28 listopada 2019 r.w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2020 r..pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV-101-19 RPO z dnia 28 listopada 2019 r.w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2020 r..pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV-101-19 RPO z dnia 28 listopada 2019 r.w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2020 r..pdf
PDFUchwała Nr XV-102-19 RPO z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr III 2818 z dnia 20 grudnia 2018 roku określającej na 2019 rok zadania i środki przeznaczone przez PFRON dla osób niepełnosprawnych Powiat.pdf
PDFUchwała Nr XV-103-19 RPO z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie załatwienia skargi na Starostę Opolskiego i Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu.pdf
PDFUchwała Nr XV-104-19 RPO z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Opolskiego na 2019 rok.pdf
PDFUchwała Nr XV-105-19 RPO z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV-105-19 RPO z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV-105-19 RPO z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022.pdf
PDFUchwała Nr XV-106-19 RPO z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r..pdf

PDFPrzedsięwziecia 19.12.2019.pdf
PDFPrzedsięwziecia 2020-2023.pdf
PDFUchwała Nr XVI-107-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022.pdf
PDFUchwała Nr XVI-108-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.pdf
PDFUchwała Nr XVI-109-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.pdf
PDFUchwała Nr XVI-110-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2020 po autopoprawce.doc.pdf
PDFUchwała Nr XVI-111-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023.pdf
PDFUchwała Nr XVI-112-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XVI-113-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie określenia na 2020 rok zadań i środków przeznaczonych przez PFRON dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XVI-114-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie realizacji § 5 ust. 1 pkt. 2 lit. b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.pdf
PDFUchwała Nr XVI-115-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023”.pdf
PDFUchwała Nr XVI-116-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII-227-17 RPO z dn. 30.08.2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie pow. opol.pdf
PDFUchwała Nr XVI-117-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf
PDFUchwała Nr XVI-118-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf
PDFUchwała Nr XVI-119-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego petycji Pani Renaty Sutor.pdf
PDFUchwała Nr XVI-120-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w zakresie możliwości załatwienia petycji mieszkańców sołectwa Popielów.pdf
PDFWPF 19.12.2019.pdf
PDFWPF 2020-2023.pdf
PDFZałącznik do Uchwały Nr XVI-115-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023.pdf
PDFUchwała Nr XVII-121-20 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Tułowicach, ul. Zamkowa 1.pdf
PDFUchwała Nr XVII-122-20 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2016 – 2019 za okres od 2018 do 2019 roku.pdf
PDFZałącznik do Uchwały Nr XVII-122-20 RPO z dnia 30.01.2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Opieki nad zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2016 -2019 za okres od 2018 do 2019 roku.pdf
PDFUchwała Nr XVII-123-20 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego.pdf
PDFUchwała Nr XVII-124-20 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie załatwienia skargi na Starostę Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XVII-125-20 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Panią Renatę Sutor.pdf
PDFUchwała Nr XVII-126-20 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez mieszkańców sołectwa Popielów.pdf
PDFUchwała Nr XVII-127-20 Rady Powiatu Opolskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII-127-19 RPO z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII-127-19 RPO z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023.pdf
PDFUchwała Nr XVII-128-20 Rady Powiatu Opolskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 r..pdf
 


 

Metryczka
 • wytworzono:
  26-11-2018
  przez: Aneta Raik
 • opublikowano:
  26-11-2018 11:54
  przez: Aneta Raik
 • zmodyfikowano:
  04-02-2020 09:17
  przez: Aneta Raik
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 1065
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl