Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Powiatu Opolskiego - kadencja 2018-2024

PDFUchwała Nr II-3-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. w sprawie wyboru Starosty Opolskiego.pdf (70,65KB)

PDFUchwała Nr II-4-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Opolskiego.pdf (69,57KB)

PDFUchwała Nr II-5-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Opolskiego (1).pdf (80,60KB)

PDFUchwała Nr II-6-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Opolskiego (2).pdf (79,02KB)

PDFUchwała Nr II-7-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Opolskiego (3).pdf (79,05KB)

PDFUchwała Nr II-8-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu Rady Powiatu Opolskiego i ustalenia jej składu osobowego.pdf (79,89KB)

PDFUchwała Nr II-9-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Opolskiego i ustalenia jej składu osobowego.pdf (82,21KB)

PDFUchwała Nr II-10-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Polityki Gospodarczej Rady Powiatu Opolskiego i ustalenia jej składu osobowego.pdf (81,33KB)

PDFUchwała Nr II-11-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego i ustalenia jej składu osoboweego.pdf (80,51KB)

PDFUchwała Nr II-12-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Opolskiego i ustalenia jej składu osobowego.pdf (80,20KB)

PDFUchwała Nr II-13-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opolskiego.pdf (80,32KB)

PDFUchwała Nr II-14-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2019 r.pdf (180,83KB)

PDFUchwała Nr II-15-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII-272-18 z dnia 15 marca 2018 r. określającej na 2018 rok zadania i środki przeznaczone przez PFRON.pdf (89,17KB)

PDFUchwała Nr II-16-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2018-2021.pdf (75,72KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr II-16-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. - WPF.pdf (3,18MB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr II-16-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. - Przedsięwzięcia.pdf (144,90KB)

PDFUchwała Nr II-17-18 RPO z dnia 29.11.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r.pdf (138,27KB)

PDFUchwała Nr III-18-18 RPO z dnia 20.12.2018 r. zmieniająca uchawałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2018-2021.pdf (76,35KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr III-18-18 RPO z dnia 20.12.2018 r. - WPF.pdf (3,30MB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr III-18-18 RPO z dnia 20.12.2018 r. - Przedsięwzięcia.pdf (144,92KB)

PDFUchwała Nr III-19-18 RPO z dnia 20.12.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r.pdf (196,92KB)

PDFUchwała Nr III-20-18 RPO z dnia 20.12.2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.pdf (132,63KB)

PDFUchwała Nr III-21-18 RPO z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2019 wraz z załącznikami i częścią opisową.pdf (814,09KB)

PDFUchwała Nr III-22-18 RPO z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022.pdf (77,48KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr III-22-18 RPO z dnia 20.12.2018 r. - WPF.pdf (3,18MB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr III-22-18 RPO z dnia 20.12.2018 r. - Przedsięwzięcia.pdf (133,65KB)

PDFUchwała Nr III-23-18 RPO z dnia 20.12.2018 r. w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego.pdf (83,44KB)

PDFUchwała Nr III-24-18 RPO z dnia 20.12.2018 r. w sprawie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.pdf (77,96KB)

PDFUchwała Nr III-25-18 RPO z dnia 20.12.2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Opolskiego na 2019 rok.pdf (154,08KB)

PDFUchwała Nr III-26-18 RPO z dnia 20.12.2018 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf (89,71KB)

PDFUchwała Nr III-27-18 RPO z dnia 20.12.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII-272-18 RPO z dnia 15.03.2018 r. określającej na 2018 rok zadania i środki przeznaczone przez PFRON dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.pdf (60,43KB)

PDFUchwała Nr III-28-18 RPO z dnia 20.12.2018 r. w sprawie określenia na 2019 rok zadań i środków przeznaczonych przez PFRON dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.pdf (63,60KB)

PDFUchwała Nr III-29-18 RPO z dnia 20.12.2018 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf (88,48KB)

PDFUchwała Nr IV-30-19 RPO z dnia 10.01.2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI-257-02 RPO z dnia 05.09.2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opolskiego.pdf (85,47KB)

PDFUchwała Nr IV-31-19 RPO z dnia 10.01.2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie.pdf (83,23KB)

PDFUchwała Nr IV-32-19 RPO z dnia 10.01.2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Ozimku.pdf (78,06KB)

PDFUchwała Nr IV-33-19 RPO z dnia 10.01.2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie.pdf (83,83KB)

PDFUchwała Nr IV-34-19 RPO z dnia 10.01.2019 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Tułowicach.pdf (82,54KB)

PDFUchwała Nr IV-35-19 RPO z dnia 10.01.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022.pdf (73,25KB)

PDFZał Nr 1 do Uchwały Nr IV-35-19 RPO z dnia 10.01.2019 r. - WPF.pdf (3,18MB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr IV-35-19 RPO z dnia 10.01.2019 r. - Przedsięwzięcia.pdf (133,66KB)

PDFUchwała Nr IV-36-19 RPO z dnia 10.01.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.pdf (100,94KB)

PDFUchwała Nr V-37-19 RPO z dnia 21.01.2019 r. w sprawie zgody na udzielenie dotacji z budżetu powiatu Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.pdf (81,67KB)

PDFUchwała Nr V-38-19 RPO z dnia 21.01.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (75,63KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr V-38-19 RPO z dnia 21.01.2019 r. - WPF.pdf (3,18MB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr V-38-19 RPO z dnia 21.01.2019 r. - Przedsięwzięcia.pdf (133,67KB)

PDFUchwała Nr V-39-19 RPO z dnia 21.01.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.pdf (140,04KB)

PDFUchwała Nr V-40-19 RPO z dnia 21.01.2019 r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 14.11.2018 r. na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim - bip.pdf (102,02KB)

PDFUchwała Nr V-41-19 RPO z dnia 21.01.2019 r. w sprawie załatwienia skargi na Starostę Opolskiego jako organu Państwa.pdf (144,75KB)

PDFUchwała Nr VI-42-19 RPO z dnia 11.02.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V-22-99 RPO z dnia 25.03.1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.pdf (94,03KB)

PDFUchwała Nr VI-43-19 RPO z dnia 11.02.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokalu mieszkalnego w Opolu.pdf (84,01KB)

PDFUchwała Nr VI-44-19 RPO z dnia 11.02.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022.pdf (75,68KB)

PDFZał Nr 1 do Uchwały Nr VI-44-19 RPO z dnia 11.02.2019 r. - WPF.pdf (3,18MB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr VI-44-19 RPO z dnia 11.02.2019 r. - Przedsięwzięcia.pdf (133,70KB)

PDFUchwała Nr VI-45-19 RPO z dnia 11.02.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.pdf (103,31KB)

PDFUchwała Nr VII-46-19 RPO z dnia 11.03.2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Murów prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XIX Dożynek Powiatowych.pdf (83,38KB)

PDFUchwała Nr VII-47-19 RPO z dnia 11.03.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III-28-18 z dnia 20.12.2018 r. określającej na 2019 rok zadania i środki przeznaczone przez PFRON.pdf (66,49KB)

PDFUchwała Nr VII-48-19 RPO z dnia 11.03.2019 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Opolskiego sprawozdania za 2018 rok z działalności PCPR w Opolu i efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.pdf (79,79KB)

PDFZał. do Uchwały Nr VII-48-19 RPO z dnia 11.03.2019 r.pdf (502,02KB)

PDFUchwała Nr VII-49-19 RPO z dnia 11.03.2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.pdf (128,82KB)

PDFUchwała Nr VII-50-19 RPO z dnia 11.03.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (75,51KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr VII-50-19 RPO z dnia 11.03.2019 r. - WPF.pdf (3,18MB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr VII-50-19 RPO z dnia 11.03.2019 r. - Przedsięwzięcia.pdf (133,71KB)

PDFUchwała Nr VII-51-19 RPO z dnia 11.03.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.pdf (172,36KB)

PDFUchwała Nr VIII-52-19 RPO z dnia 11.04.2019 r. w sprawie zgody na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu Powiatu Opolskiego Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.pdf (83,27KB)

PDFUchwała Nr VIII-53-19 RPO z dnia 11.04.2019 r. w sprawie poparcia dla działań Gminy Gogolin oraz Gminy Krapkowice dotyczących nowej przeprawy na rzece Odrze.pdf (76,23KB)

PDFUchwała Nr VIII-54-19 RPO z dnia 11.04.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Miasto Opole – miasto na prawach powiatu, mienia Powiatu Opolskiego, w związku ze zmianą granic administracyjnych miasta Opola.pdf (204,49KB)

PDFUchwała Nr VIII-55-19 RPO z dnia 11.04.2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Opolskiego, od dnia 1 września 2019.pdf (107,01KB)

PDFUchwała Nr VIII-56-19 RPO z dnia 11.04.2019 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Opolskiego Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2018 rok, sporządzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.pdf (81,42KB)

PDFZał. do Uchwały Nr VIII-56-19 RPO z dnia 11.04.2019 r.pdf (1,03MB)

PDFUchwała Nr VIII-57-19 RPO z dnia 11.04.2019 r. w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu.pdf (91,74KB)

PDFUchwała Nr VIII-58-19 RPO z dnia 11.04.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022.pdf (75,67KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr VIII-58-19 RPO z dnia 11.04.2019 r. - WPF.pdf (3,18MB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr VIII-58-19 RPO z dnia 11.04.2019 r. - Przedsięwzięcia.pdf (133,71KB)

PDFUchwała Nr VIII-59-19 RPO z dnia 11.04.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.pdf (125,52KB)

PDFUchwała Nr IX-60-19 RPO z dnia 30.05.2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w 2019 r.pdf (130,98KB)

PDFUchwała Nr IX-61-19 RPO z dnia 30.05.2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf (81,10KB)

PDFUchwała Nr IX-62-19 RPO z dnia 30.05.2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf (79,77KB)

PDFUchwała Nr IX-63-19 RPO z dnia 30.05.2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf (80,25KB)

PDFUchwała Nr IX-64-19 RPO z dnia 30.05.2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf (80,42KB)

PDFUchwała Nr IX-65-19 RPO z dnia 30.05.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych Powiatu Opolskiego, ....pdf (84,41KB)

PDFUchwała Nr IX-66-19 RPO z dnia 30.05.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022.pdf (76,02KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr IX-66-19 RPO z dnia 30.05.2019 r. - WPF.pdf (3,18MB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr IX-66-19 RPO z dnia 30.05.2019 r. - Przedsięwzięcia.pdf (133,75KB)

PDFUchwała Nr IX-67-19 RPO z dnia 30.05.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.pdf (163,70KB)

PDFUchwała Nr X-68-19 RPO z dnia 12.06.2019 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Opolskiego wotum zaufania.pdf (76,39KB)

PDFUchwała Nr X-69-19 RPO z dnia 12.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2018 rok.pdf (56,29KB)

PDFUchwała Nr X-70-19 RPO z dnia 12.06.2019 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2018 rok.pdf (79,22KB)

PDFUchwała Nr X-71-19 RPO z dnia 12.06.2019 r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr III-28-18 RPO z dnia 20.12.2018 r. określającej na 2019 rok zadania i środki przeznaczone przez PFRON.pdf (86,15KB)

PDFUchwała Nr X-72-19 RPO z dnia 12.06.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022.pdf (75,52KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr X-72-19 RPO z dnia 12.06.2019 r. - WPF.pdf (3,18MB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr X-72-19 RPO z dnia 12.06.2019 r. - Przedsięwzięcia.pdf (135,95KB)

PDFUchwała Nr X-73-19 RPO z dnia 12.06.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.pdf (128,21KB)

PDFUchwała Nr XI-74-19 RPO z dnia 18.07.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (76,22KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XI-74-19 RPO z dnia 18.07.2019 r. - WPF.pdf (3,18MB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XI-74-19 RPO z dnia 18.07.2019 r. - Przedsięwzięcia.pdf (134,33KB)

PDFUchwała Nr XI-75-19 RPO z dnia 18.07.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.pdf (168,07KB)

PDFUchwała Nr XI-76-19 RPO z dnia 18.07.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III-28-18 RPO z dnia 20.12.2018 r. określającej na 2019 rok zadania i środki przeznaczone przez PFRON.pdf (62,44KB)

PDFUchwała Nr XII-77-19 RPO z dnia 05.09.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII-267-18 RPO z dnia 15.03.2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli.pdf (85,27KB)

PDFUchwała Nr XII-78-19 RPO z dnia 05.09.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII-280-18 z dnia 26.04.2018 r. RPO w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom.pdf (85,18KB)

PDFUchwała Nr XII-79-19 RPO z dnia 05.09.2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Publicznego Technikum Zespołu Szkół w Ozimku w pięcioletnie Publiczne Technikum.pdf (82,26KB)

PDFUchwała Nr XII-80-19 RPO z dnia 05.09.2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Publicznego Technikum Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie w pięcioletnie Publiczne Technikum.pdf (83,98KB)

PDFUchwała Nr XII-81-19 RPO z dnia 05.09.2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Publicznego Technikum Leśnego Zespołu Szkół w Tułowicach w pięcioletnie Publiczne Technikum Leśne.pdf (83,11KB)

PDFUchwała Nr XII-82-19 RPO z dnia 05.09.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego.pdf (83,63KB)

PDFUchwała Nr XII-83-19 RPO z dnia 05.09.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022.pdf (77,42KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XII-83-19 RPO z dnia 05.09.2019 r. - WPF.pdf (3,18MB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XII-83-19 RPO z dnia 05.09.2019 r. - Przedsięwzięcia.pdf (135,62KB)

PDFUchwała Nr XII-84-19 RPO z dnia 05.09.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.pdf (129,50KB)

PDFUchwała Nr XIII-85-19 RPO z dnia 20.09.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (77,08KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XIII-85-19 RPO z dnia 20.09.2019 r. - WPF.pdf (3,18MB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XIII-85-19 RPO z dnia 20.09.2019 r. - Przedsięwzięcia.pdf (135,77KB)

PDFUchwała Nr XIII-86-19 RPO z dnia 20.09.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.pdf (166,63KB)

PDFUchwała Nr XIV-87-19 RPO z dnia 24.10.2019 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.pdf (302,25KB)

PDFUchwała Nr XIV-88-19 RPO z dnia 24.10.2019 r. w sprawie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.pdf (79,18KB)

PDFUchwała Nr XIV-89-19 RPO z dnia 24.10.2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu” w 2019 roku finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.pdf (130,16KB)

PDFUchwała Nr XIV-90-19 RPO z dnia 24.10.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III-28-18 RPO z dnia 20.12.2018 r. określającej na 2019 rok zadania i środki przeznaczone przez PFRON dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.pdf (89,22KB)

PDFUchwała Nr XIV-91-19 RPO z dnia 24.10.2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy.pdf (132,37KB)

PDFUchwała Nr XIV-92-19 RPO z dnia 24.10.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.pdf (86,63KB)

PDFUchwała Nr XIV-93-19 RPO z dnia 24.10.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2020 roku.pdf (82,53KB)

PDFUchwała Nr XIV-94-19 RPO z dnia 24.10.2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczacej udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu.pdf (85,04KB)

PDFUchwała Nr XIV-95-19 RPO z dnia 24.10.2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf (76,76KB)

PDFUchwała Nr XIV-96-19 RPO z dnia 24.10.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022.pdf (80,41KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XIV-96-19 RPO z dnia 24.10.2019 r. - WPF.pdf (3,18MB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XIV-96-19 RPO z dnia 24.10.2019 r. - Przedsięwzięcia.pdf (136,42KB)

PDFUchwała Nr XIV-97-19 RPO z dnia 24.10.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.pdf (145,68KB)

PDFUchwała Nr XV-98-19 RPO z dnia 28.11.2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkół im. B. Chrobrego w Niemodlinie.pdf (93,78KB)

PDFUchwała Nr XV-99-19 RPO z dnia 28.11.2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkół w Ozimku.pdf (103,17KB)

PDFUchwała Nr XV-100-19 RPO z dnia 28.11.2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie.pdf (93,39KB)

PDFUchwała Nr XV-101-19 RPO z dnia 28.11.2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2020 r.pdf (79,95KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XV-101-19 RPO z dnia 28.11.2019 r. - WPF.pdf (123,40KB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XV-101-19 RPO z dnia 28.11.2019 r. - Przedsięwzięcia.pdf (117,74KB)

PDFUchwała Nr XV-102-19 RPO z dnia 28.11.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II-28-18 z dnia 20.12.2018 r. określającej na 2019 rok zadania i środki przeznaczone przez PFRON dla osób niepełnosprawnych.pdf (96,13KB)

PDFUchwała Nr XV-103-19 RPO z dnia 28.11.2019 r. w sprawie załatwienia skargi na Starostę Opolskiego i Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu.pdf (103,17KB)

PDFUchwała Nr XV-104-19 RPO z dnia 28.11.2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Opolskiego na 2019 rok.pdf (156,11KB)

PDFUchwała Nr XV-105-19 RPO z dnia 28.11.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (75,73KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XV-105-19 RPO z dnia 28.11.2019 r. - WPF.pdf (3,18MB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XV-105-19 RPO z dnia 28.11.2019 r. - Przedsięwzięcia.pdf (137,91KB)

PDFUchwała Nr XV-106-19 RPO z dnia 28.11.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.pdf (180,44KB)

PDFUchwała Nr XVI-107-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022.pdf (76,11KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XV-107-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. - WPF.pdf (3,18MB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XVI-107-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. - Przedsięwzięcia.pdf (137,97KB)

PDFUchwała Nr XVI-108-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.pdf (126,91KB)

PDFUchwała Nr XVI-109-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.pdf (148,97KB)

PDFUchwała Nr XVI-110-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2020 po autopoprawce.pdf (876,17KB)

PDFUchwała Nr XVI-111-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023.pdf (71,25KB)

PDFUchwała Nr XVI-112-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego.pdf (124,03KB)

PDFUchwała Nr XVI-113-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie określenia na 2020 rok zadań i środków przeznaczonych przez PFRON dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.pdf (86,16KB)

PDFUchwała Nr XVI-114-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie realizacji § 5 ust. 1 pkt. 2 lit. b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.pdf (100,61KB)

PDFUchwała Nr XVI-115-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023”.pdf (81,62KB)

PDFZał. do Uchwały Nr XVI-115-19 RPO z dnia 19.12.2019 r.pdf (2,88MB)

PDFUchwała Nr XVI-116-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII-227-17 RPO z dnia 30.08.2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych.pdf (556,61KB)

PDFUchwała Nr XVI-117-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf (89,01KB)

PDFUchwała Nr XVI-118-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf (75,04KB)

PDFUchwała Nr XVI-119-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego petycji Pani Renaty Sutor.pdf (74,52KB)

PDFUchwała Nr XVI-120-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w zakresie możliwości załatwienia petycji mieszkańców sołectwa Popielów.pdf (76,66KB)

PDFUchwała Nr XVII-121-20 RPO z dnia 30.01.2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Tułowicach, ul. Zamkowa 1.pdf (78,90KB)

PDFUchwała Nr XVII-122-20 RPO z dnia 30.01.2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2016 – 2019 za okres od 2018 do 2019 roku.pdf (130,48KB)

PDFZał. do Uchwały Nr XVII-122-20 RPO z dnia 30.01.2020 r.pdf (1,84MB)

PDFUchwała Nr XVII-123-20 RPO z dnia 30.01.2020 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego.pdf (85,00KB)

PDFUchwała Nr XVII-124-20 RPO z dnia 30.01.2020 r. w sprawie załatwienia skargi na Starostę Opolskiego.pdf (117,68KB)

PDFUchwała Nr XVII-125-20 RPO z dnia 30.01.2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Panią Renatę Sutor.pdf (100,27KB)

PDFUchwała Nr XVII-126-20 RPO z dnia 30.01.2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez mieszkańców sołectwa Popielów.pdf (100,89KB)

PDFUchwała Nr XVII-127-20 RPO z dnia 30.01.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023.pdf (77,04KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XVII-127-19 RPO z dnia 30.01.2020 r. - WPF.pdf (2,74MB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XVII-127-19 RPO z dnia 30.01.2020 r. - Przedsięwzięcia.pdf (134,75KB)

PDFUchwała Nr XVII-128-20 RPO z dnia 30.01.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 r.pdf (169,48KB)

PDFUchwała Nr XVIII-129-20 RPO z dnia 27.02.2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XX Dożynek Powiatowych.pdf (108,42KB)

PDFUchwała Nr XVIII-130-20 RPO z dnia 27.02.2020 w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddz. przygotowania wojsk. oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia.pdf (103,96KB)

PDFUchwała Nr XVIII-131-20 RPO z dnia 27.02.2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego.pdf (107,84KB)

PDFUchwała Nr XVIII-132-20 RPO z dnia 27.02.2020 r. w sprawie zgody na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu Powiatu Opolskiego Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.pdf (106,75KB)

PDFUchwała Nr XVIII-133-20 RPO z dnia 27.02.2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu.pdf (107,51KB)

PDFUchwała Nr XVIII-134-20 RPO z dnia 27.02.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy przy Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie.pdf (105,41KB)

PDFUchwała Nr XVIII-135-20 RPO z dnia 27.02.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023.pdf (103,16KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XVIII-135-20 RPO z dnia 27.02.2020 r. - WPF.pdf (2,84MB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XVIII-135-20 RPO z dnia 27.02.2020 r. - Przedsięwzięcia.pdf (166,18KB)

PDFUchwała Nr XVIII-136-20 RPO z dnia 27.02.2020 r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 r.pdf (152,00KB)

PDFUchwała Nr XIX-137-20 RPO z dnia 24.03.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI-113-19 RPO z dnia 19.12.2019 r w sprawie określenia na 2020 rok zadań i środków przeznaczonych przez PFRON.pdf (67,28KB)

PDFUchwała Nr XIX-138-20 RPO z dnia 24.03.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (77,03KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XIX-138-20 RPO z dnia 24.03.2020 r. - WPF.pdf (2,84MB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XIX-138-20 RPO z dnia 24.03.2020 r. - Przedsięwzięcia.pdf (166,21KB)

PDFUchwała Nr XIX-139-20 RPO z dnia 24.03.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 r.pdf (175,03KB)

PDFUchwała Nr XX-140-20 RPO z dnia 30.04 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych....pdf (106,47KB)

PDFUchwała Nr XX-141-20 RPO z dnia 30.04.2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ” finansowanego przez PFRON.pdf (127,73KB)

PDFUchwała Nr XX-142-20 RPO z dnia 30.04.2020 r.w sprawie przyjęcia do realizacji prog. „Pomoc osobom niepełn. poszkod. w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzys. wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego przez PFRON.pdf (159,80KB)

PDFUchwała Nr XX-143-20 RPO z dnia 30.04.2020 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok, sporządzonej przez PCPR w Opolu.pdf (99,39KB)

PDFZał. do Uchwały Nr XX-143-20 RPO z dnia 30.04.2020 r. - Ocena zasobów.pdf (1,26MB)

PDFUchwała Nr XX-144-20 RPO z dnia 30.04.2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu oraz efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2019 r. oraz....pdf (101,45KB)

PDFZał. do Uchwały Nr XX-144-20 RPO z dnia 30.04.2020 r. - strona tytułowa.pdf (41,20KB)

PDFZał. do Uchwały Nr XX-144-20 RPO z dnia 30.04.2020 r. - Sprawozdanie PCPR.pdf (944,30KB)

PDFZał. do Sprawozdania z działalności PCPR za 2019 rok.pdf (3,95MB)

PDFUchwała Nr XX-145-20 RPO z dnia 30.04.2020 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Bliżej rodziny i dziecka... - III edycja”.pdf (135,86KB)

PDFUchwała Nr XX-146-20 RPO z dnia 30.04.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023.pdf (102,45KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XX-146-20 RPO z dnia 30.04.2020 r. - WPF.pdf (2,84MB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XX-146-20 RPO z dnia 30.04.2020 r. - Przedsięwzięcia.pdf (169,93KB)

PDFUchwała Nr XX-147-20 RPO z dnia 30.04.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 r.pdf (131,05KB)

PDFUchwała Nr XXI-148-20 RPO z dnia 09.07.2020 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Opolskiego woum zaufania.pdf (103,05KB)

PDFUchwała Nr XXI-149-20 RPO z dnia 09.07.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2019 rok.pdf (102,82KB)

PDFUchwała Nr XXI-150-20 RPO z dnia 09.07.2020 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2019 rok.pdf (104,27KB)

PDFUchwała Nr XXI-151-20 RPO z dnia 09.07.2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.pdf (107,19KB)

PDFUchwała Nr XXI-152-20 RPO z dnia 09.07.2020 r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół w Tułowicach Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.pdf (102,06KB)

PDFUchwała Nr XXI-153-20 RPO z dnia 09.07.2020 r. w sprawie likwidacji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tułowicach.pdf (103,14KB)

PDFUchwała Nr XXI-154-20 RPO z dnia 09.07.2020 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII-129-20 RPO.pdf (98,23KB)

PDFUchwała Nr XXI-155-20 RPO z dnia 09.07.2020 r. w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Niemodlinie oraz włączenia Branżowej Szkoły II stopnia w Niemodlinie do ZS im. B. Chrobrego w Niemodlinie.pdf (233,29KB)

PDFUchwała Nr XXI-156-20 RPO z dnia 09.07.2020 r. w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Ozimku oraz włączenia Branżowej Szkoły II stopnia w Ozimku do Zespołu Szkół w Ozimku.pdf (230,11KB)

PDFUchwała Nr XXI-157-20 RPO z dnia 09.07.2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Niemodlin na wywóz i utylizację nielegalnie zgromadzonych odpadów niebezpiecznych w m. Brzęczkowice gm. Niemodlin.pdf (107,35KB)

PDFUchwała Nr XXI-158-20 RPO z dnia 09.07.2020 r. w sprawie uchylenia uchwał dotyczących wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w formie darowizny.pdf (108,18KB)

PDFUchwała Nr XXI-159-20 RPO z dnia 09.07.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny.pdf (106,12KB)

PDFUchwała Nr XXI-160-20 RPO z dnia 09.07.2020 r. w sprawie zgody na udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Opolskiego Komendzie Miejskiej Policji w Opolu.pdf (104,36KB)

PDFUchwała Nr XXI-161-20 RPO z dnia 09.07.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023.pdf (102,86KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXI-161-20 RPO z dnia 09.07.2020 r. - WPF.pdf (2,84MB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXI-161-20 RPO z dnia 09.07.2020 r. - Przedsięwziecia.pdf (170,58KB)

PDFUchwała Nr XXI-162-20 RPO z dnia 09.07.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 r.pdf (158,18KB)

PDFUchwała Nr XXII-163-20 RPO z dnia 29.07.2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Niemodlin na usuwanie skutków pożaru.pdf (105,72KB)

PDFUchwała Nr XXII-164-20 RPO z dnia 29.07.2020 r. zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 r..pdf (107,31KB)

PDFUchwała Nr XXIII-165-20 RPO z dnia 27.08.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023.pdf (103,17KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXIII-165-20 RPO z dnia 27.08.2020 r. - WPF.pdf (2,84MB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXIII-165-20 RPO z dnia 27.08.2020 r. - Przedsięwzięcia.pdf (171,30KB)

PDFUchwała Nr XXIII-166-20 RPO z dnia 27.08.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 r.pdf (157,56KB)

PDFUchwała Nr XXIV-167-20 RPO z dnia 08.10.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Opolu.pdf (103,11KB)

PDFUchwała Nr XXIV-168-20 RPO z dnia 08.10.2020 r. w sprawie wykonywania zdań z zakresu administracji rządowej.pdf (100,71KB)

PDFUchwała Nr XXIV-169-20 RPO z dnia 08.10.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023.pdf (105,23KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXIV-169-20 RPO z dnia 08.10.2020 r. - WPF.pdf (2,99MB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXIV-169-20 RPO z dnia 08.10.2020 r. - Przedsiewziecia.pdf (171,66KB)

PDFUchwała Nr XXIV-170-20 RPO z dnia 08.10.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2020.pdf (177,33KB)

PDFUchwała Nr XXIV-171-20 RPO z dnia 08.10.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI-113-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie określenia na 2020 rok zadań i środków przeznaczonych przez PFRON.pdf (110,57KB)

PDFUchwała Nr XXV-172-20 RPO z dnia 26.11.2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2021 r.pdf (208,78KB)

PDFUchwała Nr XXV-173-20 RPO z dnia 26 .11.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.pdf (107,45KB)

PDFUchwała Nr XXV-174-20 RPO z dnia 26.11.2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Opolskiego na 2021 rok.pdf (139,02KB)

PDFUchwała Nr XXV-175-20 RPO z dnia 26.11.2020 r. w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf (100,39KB)

PDFUchwała Nr XXV-176-20 RPO z dnia 26.11.2020 r. w sprawie przyjęcia statutu Domu Dziecka w Chmielowicach w Opolu.pdf (132,95KB)

PDFUchwała Nr XXV-177-20 RPO z dnia 26.11.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI-113-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie określenia na 2020 rok zadań i środków przeznaczonych przez PFRON.pdf (106,50KB)

PDFUchwała Nr XXV-178-20 RPO z dnia 26.11.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej.pdf (103,83KB)

PDFUchwała Nr XXV-179-20 RPO z dnia 26.11.2020 r. w sprawie wyrażenia zgidy na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny.pdf (106,50KB)

PDFUchwała Nr XXV-180-20 RPO z dnia 26.11.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (103,78KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXV-180-20 RPO z dnia 26.11.2020 r. - WPF.pdf (2,99MB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXV-180-20 RPO z dnia 26.11.2020 r. - Przedsięwzięcia.pdf (172,30KB)

PDFUchwała Nr XXV-181-20 RPO z dnia 26.11.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2020.pdf (177,19KB)

PDFUchwała Nr XXVI-182-20 RPO z dnia 21.12.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023.pdf (102,87KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXVI-182-20 RPO z dnia 21.12.2020 r. - WPF.pdf (2,99MB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVI-182-20 RPO z dnia 21.12.2020 r. - Przedsięwzięcia.pdf (172,90KB)

PDFUchwała Nr XXVI-183-20 RPO z dnia 21.12.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2020.pdf (168,18KB)

PDFUchwała Nr XXVI-184-20 RPO z dnia 21.12.2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.pdf (175,80KB)

PDFUchwała Nr XXVI-185-20 RPO z dnia 21.12.2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2021.pdf (848,36KB)

PDFUchwała Nr XXVI-186-20 RPO z dnia 21.12.2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024.pdf (108,42KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXVI-186-20 RPO z dnia 21.12.2020 r. - WPF 2021-2024.pdf (2,99MB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVI-186-20 RPO z dnia 21.12.2020 r. - Przedsięwzięcia 2021-2024.pdf (165,57KB)

PDFUchwała Nr XXVI-187-20 RPO z dnia 21.12.2020 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.pdf (106,68KB)

PDFUchwała Nr XXVI-188-20 RPO z dnia 21.12.2020 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.pdf (351,40KB)

PDFUchwała Nr XXVI-189-20 RPO z dnia 21.12.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Niemodlin w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Opolski - Szkoły Podstawowej w Niemodlinie.pdf (101,77KB)

PDFUchwała Nr XXVI-190-20 RPO z dnia 21.12.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2021 roku.pdf (105,97KB)

PDFUchwała Nr XXVII-191-21 RPO z dnia 28.01.2021 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2026.pdf (391,12KB)

PDFUchwała Nr XXVII-192-21 RPO z dnia 28.01.2021 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych.pdf (291,30KB)

PDFUchwała Nr XXVII-193-21 RPO z dnia 28.01.2021 r, w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Opolskiego „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2021 – 2025”..pdf (742,60KB)

PDFUchwała Nr XXVII-194-21 RPO z dnia 28.01.2021 r. w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej w Niemodlinie oraz włączenia Szkoły Podstawowej do Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie.pdf (146,80KB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII-194-21 RPO z dnia 28.01.2021 r..pdf (335,20KB)

PDFUchwała Nr XXVII-195-21 RPO z dnia 28.01.2021 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem.pdf (132,09KB)

PDFUchwała Nr XXVII-196-21 RPO z dnia 28.01.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu.pdf (124,27KB)

PDFUchwała Nr XXVII-197-21 RPO z dnia 28.01.2021 r. w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (PINB).pdf (101,95KB)

PDFUchwała Nr XXVII-198-21 RPO z dnia 28.01.2021 r. w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (ZDP).pdf (100,39KB)

PDFUchwała Nr XXVII-199-21 RPO z dnia 28.01.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024.pdf (104,48KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXVII-199-21 RPO z dnia 28.01.2021 r. - WPF.pdf (2,99MB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII-199-21 RPO z dnia 28.01.2021 r. - Przedsięwzięcia.pdf (166,51KB)

PDFUchwała Nr XXVII-200-21 RPO z dnia 28.01.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2021.pdf (145,60KB)

PDFUchwała Nr XXVIII-201-21 RPO z dnia 25.02.2021 r. w sprawie załatwienia skargi na działalność Starosty Opolskiego.pdf (117,19KB)

PDFUchwała Nr XXVIII-202-21 RPO z dnia 25.02.2021 r. w sprawie załatwienia skargi na zachowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego.pdf (117,32KB)

PDFUchwała Nr XXVIII-203-21 RPO z dnia 25.02.2021 r. w sprawie załatwienia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu.pdf (117,07KB)

PDFUchwała Nr XXVIII-204-21 RPO z dnia 25.02.2021 r. w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf (100,39KB)

PDFUchwała Nr XXVIII-205-21 RPO z dnia 25.02.2021 r. w sprawie przyjęcia statutu Domu Dziecka w Turawie.pdf (136,28KB)

PDFUchwała Nr XXVIII-206-21 RPO z dnia 25.02.2021 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu.pdf (132,27KB)

PDFUchwała Nr XXVIII-207-21 RPO z dnia 25.02.2021 r. w sprawie zgody na udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Opolskiego Komendzie Miejskiej Policji w Opolu.pdf (104,71KB)

PDFUchwała Nr XXVIII-208-21 RPO z dnia 25.02.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI18720 RPO z dnia 21.12.2020 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2021 r.pdf (111,06KB)

PDFUchwała Nr XXVIII-209-21 RPO z dnia 25.02.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024.pdf (104,30KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII-209-21 RPO z dnia 25.02.2021 r. - WPF.pdf (2,99MB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII-209-21 RPO z dnia 25.02.2021 r. - Przedsięwzięcia.pdf (166,69KB)

PDFUchwała Nr XXVIII-210-21 RPO z dnia 25.02.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2021.pdf (150,78KB)

PDFUchwała Nr XXIX-211-21 RPO z dnia 25.03.2021 r. w sprawie załatwienia skargi na działalność Starosty Opolskiego.pdf (117,75KB)

PDFUchwała Nr XXIX-212-21 RPO z dnia 25.03.2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Komprachcice zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf (102,70KB)

PDFUchwała Nr XXIX-213-21 RPO z dnia 25.03.2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf (101,80KB)

PDFUchwała Nr XXIX-214-21 RPO z dnia 25.03.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024.pdf (103,67KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXIX-214-21 RPO z dnia 25.03.2021 r. - WPF.pdf (2,99MB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXIX-214-21 RPO z dnia 25.03.2021 r. - Przedsięwzięcia.pdf (166,98KB)

PDFUchwała Nr XXIX-215-21 RPO z dnia 25.03.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2021.pdf (140,39KB)

PDFUchwała Nr XXX-216-21 RPO z dnia 29.04.2021 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok, sporządzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.pdf (98,72KB)

PDFZał. do Uchwały Nr XXX-216-21 RPO z dnia 29.04.2021 r.pdf (1,11MB)

PDFUchwała Nr XXX-217-21 RPO z dnia 29.04.2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności PCPR w Opolu i efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2020 r....pdf (1,00MB)

PDFUchwała Nr XXX-218-21 RPO z dnia 29.04.2021 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.pdf (100,03KB)

PDFUchwała Nr XXX-219-21 RPO z dnia 29.04.2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnów Opolski zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf (103,43KB)

PDFUchwała Nr XXX-220-21 RPO z dnia 29.04.2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane ....pdf (243,15KB)

PDFUchwała Nr XXX-221-21 RPO z dnia 28.04.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024.pdf (103,42KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXX-221-21 RPO z dnia 29.04.2021 r. - WPF.pdf (2,99MB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXX-221-21 RPO z dnia 29.04.2021r. - Przedsięwzięcia.pdf (167,78KB)

PDFUchwała Nr XXX-222-21 RPO z dnia 29.04.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Opolskiego na rok 2021.pdf (139,69KB)

PDFUchwała Nr XXXI-223-21 RPO z dnia 20.05.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024.pdf (103,40KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXI-223-21 RPO z dnia 20.05.2021 r. - WPF.pdf (2,99MB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXI-223-21 RPO z dnia 20.05.2021 r. - Przedsięwzięcia.pdf (169,66KB)

PDFUchwała Nr XXXI-224-21 RPO z dnia 20.05.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Opolskiego na rok 2021.pdf (155,51KB)

PDFUchwała Nr XXXII-225-21 RPO z dnia 17.06.2021 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Opolskiego wotum zaufania.pdf (100,14KB)

PDFUchwała Nr XXXII-226-21 RPO z dnia 17.06.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2020 rok.pdf (122,61KB)

PDFUchwała Nr XXXII-227-21 RPO z dnia 17.06.2021 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2020 rok.pdf (124,24KB)

PDFUchwała Nr XXXII-228-21 RPO z dnia 17.06.2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków.pdf (147,82KB)

PDFUchwała Nr XXXII-229-21 RPO z dnia 17.06.2021 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godz. zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.pdf (112,62KB)

PDFUchwała Nr XXXII-230-21 RPO z dnia 17.06.2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane.pdf (152,43KB)

PDFUchwała Nr XXXII-231-21 RPO z dnia 17.06.2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf (103,71KB)

PDFUchwała Nr XXXII-232-21 RPO z dnia 17.06.2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf (103,01KB)

PDFUchwała Nr XXXII-233-21 RPO z dnia 17.06.2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf (104,38KB)

PDFUchwała Nr XXXII-234-21 RPO z dnia 17.06.2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf (103,79KB)

PDFUchwała Nr XXXII-235-21 RPO z dnia 17.06.2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Komprachcice zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf (104,66KB)

PDFUchwała Nr XXXII-236-21 RPO z dnia 17.06.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024.pdf (104,00KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXII-236-21 RPO z dnia 17.06.2021 r. - WPF.pdf (2,99MB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXII-236-21 RPO z dnia 17.06.2021 r. - Przedsięwzięcia.pdf (170,69KB)

PDFUchwała Nr XXXII-237-21 RPO z dnia 17.06.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Opolskiego na rok 2021.pdf (149,91KB)

PDFUchwała Nr XXXIII-238-21 RPO z dnia 26.08.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny nieruchomości gruntowych położonych w Niwkach.pdf (104,93KB)

PDFUchwała Nr XXXIII-239-21 RPO z dnia 26.08.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI-116-19 RPO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu opolskiego.pdf (582,36KB)

PDFUchwała Nr XXXIII-240-21 RPO z dnia 26.08.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024.pdf (103,91KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII-240-21 RPO z dnia 26.08.2021 r. - WPF.pdf (2,99MB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII-240-21 RPO z dnia 26.08.2021 r. - Przedsięwzięcia.pdf (173,74KB)

PDFUchwała Nr XXXIII-241-21 RPO z dnia 26.08.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2021 r.pdf (168,31KB)

PDFUchwała Nr XXXIV-242-21 RPO z dnia 30.09.2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Opolskiego na 2022 rok.pdf (141,59KB)

PDFUchwała Nr XXXIV-243-21 RPO z dnia 30.09.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2022 roku.pdf (105,22KB)

PDFUchwała Nr XXXIV-244-21 RPO z dnia 30.09.2021 r. w sprawie zgody na udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Opolskiego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu.pdf (105,65KB)

PDFUchwała Nr XXXIV-245-21 RPO z dnia 30.09.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII-227-17 RPO z dnia 30.08.2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu opolskiego.pdf (594,40KB)

PDFUchwała Nr XXXIV-246-21 RPO z dnia 30.09.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024.pdf (104,75KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV-246-21 RPO z dnia 30.09.2021 r. - WPF.pdf (2,99MB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV-246-21 RPO z dnia 30.09.2021 r. - Przedsiewzięcia.pdf (173,79KB)

PDFUchwała Nr XXXIV-247-21 RPO z dnia 30.09.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2021.pdf (144,37KB)

PDFUchwała Nr XXXV-248-21 RPO z dnia 04.11.2021 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi.pdf (333,74KB)

PDFUchwała Nr XXXV-249-21 RPO z dnia 04.11.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości ....pdf (110,88KB)

PDFUchwała Nr XXXV-250-21 RPO z dnia 04.11.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI18720 RPO z dnia 21.12.2020 r. w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki PFRON w 2021 r.pdf (124,38KB)

PDFUchwała Nr XXXV-251-21 RPO z dnia 04.11.2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Łubniany zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf (105,07KB)

PDFUchwała Nr XXXV-252-21 RPO z dnia 04.11.2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Ozimek zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf (103,60KB)

PDFUchwała Nr XXXV-253-21 RPO z dnia 04.11.2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Ozimek zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf (104,74KB)

PDFUchwała Nr XXXV-254-21 RPO z dnia 04.11.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiau Opolskiego na lata 2021-2024.pdf (104,45KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXV-254-21 RPO z dnia 04.11.2021 r. - WPF.pdf (2,99MB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXV-254-21 RPO z dnia 04.11.2021 r. - Przedsięwzięcia.pdf (175,94KB)

PDFUchwała Nr XXXV-255-21 RPO z dnia 04.11..2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2021.pdf (146,15KB)

PDFUchwała Nr XXXVI-256-21 RPO z dnia 25.11.2021 r. w sprawie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.pdf (100,79KB)

PDFUchwała Nr XXXVI-257-21 RPO z dnia 25.11.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI-187-20 RPO z dnia 21.12.2020 r. w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki PFRON w 2021 roku.pdf (118,04KB)

PDFUchwała Nr XXXVI-258-21 RPO z dnia 25.11.2021 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2022 r..pdf (216,20KB)

PDFUchwała Nr XXXVI-259-21 RPO z dnia 25.11.2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Ozimek zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf (104,46KB)

PDFUchwała Nr XXXVI-260-21 RPO z dnia 25.11.2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Ozimek zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi (Nowa Schodnia).pdf (107,43KB)

PDFUchwała Nr XXXVI-261-21 RPO z dnia 25.11.2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opolskiego.pdf (105,24KB)

PDFUchwała Nr XXXVI-262-21 RPO z dnia 25.11..2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024.pdf (104,53KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI-262-21 RPO z dnia 25.11.2021 r. - WPF.pdf (2,99MB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI-262-21 RPO z dnia 25.11.2021 r. - Przedsięwzięcia.pdf (177,02KB)

PDFUchwała Nr XXXVI-263-21 RPO z dnia 25.11..2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2021.pdf (151,26KB)

PDFUchwała Nr XXXVII-264-21 RPO z dnia 16.12..2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024.pdf (104,37KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII-264-21 RPO z dnia 16.12.2021 r. - WPF.pdf (2,99MB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII-264-21 RPO z dnia 16.12.2021 r. - Przedsięwzięcia.pdf (177,71KB)

PDFUchwała Nr XXXVII-265-21 RPO z dnia 16.12..2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2021.pdf (145,52KB)

PDFUchwała Nr XXXVII-266-21 RPO z dnia 16.12.2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.pdf (195,85KB)

PDFUchwała Nr XXXVII-267-21 RPO z dnia 16.12.2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2022.pdf (835,82KB)

PDFUchwała Nr XXXVII-268-21 RPO z dnia 16.12.2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025.pdf (3,30MB)

PDFUchwała Nr XXXVII-269-21 RPO z dnia 16.12.2021 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2022 roku.pdf (106,92KB)

PDFUchwała Nr XXXVII-270-21 RPO z dnia 16.12.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII-227-17 RPO z dnia 30.08.2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu opolskiego.pdf (593,80KB)

PDFUchwała Nr XXXVII-271-21 RPO z dnia 16.12.2021 r. w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf (119,42KB)

PDFUchwała Nr XXXVIII-272-21 RPO z dnia 29.12.2021 r. w sprawie przyjęcia Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Opolskim na lata 2021–2023.pdf (98,37KB)

PDFZał. do Uchwały Nr XXXVIII-272-21 RPO z dnia 29.12.2021 r. w sprawie przyjęcia Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Opolskim na lata 2021-2023.pdf (706,95KB)

PDFUchwała Nr XXXVIII-273-21 RPO z dnia 29.12.2021 r. w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu.pdf (148,36KB)

PDFUchwała Nr XXXVIII-274-21 RPO z dnia 29.12.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024.pdf (104,59KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII-274-21 RPO z dni 29.12.2021 r. - WPF.pdf (2,99MB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII-274-21 RPO z dnia 29.12.2021 r. - Przedsięwzięcia.pdf (177,68KB)

PDFUchwała Nr XXXVIII-275-21 RPO z dnia 29.12.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2021.pdf (149,35KB)

PDFUchwała Nr XXXIX-276-22 RPO z dnia. 27.01.2022 r. w sprawie zgody na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu Powiatu Opolskiego KM PSP w Opolu (167,25KB)

PDFUchwała Nr XXXIX-277-22 RPO z dnia 27.01.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny (166,54KB)

PDFUchwała Nr XXXIX-278-22 RPO z dnia 27.01.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025 (3,40MB)

PDFUchwała Nr XXXIX-279-22 RPO z dnia 27.01.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2022 (221,82KB)

PDFUchwała Nr XXXIX-280-22 RPO z dnia 27.01.2022 r. w spr. wystosowania Apelu RPO dot. obniżenia wys. subwencji oświatowej na edukację języków mniejszości narodowych i etnicznych (243,08KB)

PDFUchwała Nr XXXIX-281-22 RPO z dnia 27.01.2022 r. w sprawie załatwienia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu (251,40KB)

PDFUchwała Nr XL-282-22 RPO z dnia 24.02.2022 r. w sprawie przyjęcia statutu Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim.pdf (269,14KB)

PDFUchwała Nr XL-283-22 RPO z dnia 24.02.2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2020 – 2023 za okres od 2020 do 2021 roku.pdf (1,86MB)

PDFUchwała Nr XL-284-22 RPO z dnia 24.02.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025.pdf (3,40MB)

PDFUchwała Nr XL-285-22 RPO z dnia 24.02.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2022.pdf (215,57KB)

PDFUchwała Nr XL-286-22 RPO z dnia 24.02.2022 r. w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.pdf (166,61KB)

PDFUchwała Nr XLI-287-22 RPO z dnia 24.03.2022 r. w sprawie powierzenia Gminie Ozimek zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf (169,01KB)

PDFUchwała Nr XLI-288-22 RPO z dnia 24.03.2022 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w DDP przy DPS w Prószkowie.pdf (197,55KB)

PDFUchwała Nr XLI-289-22 RPO z dnia 24.03.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia PCPR w Opolu.pdf (270,06KB)

PDFUchwała Nr XLI-290-22 RPO z dnia 24.03.2022 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2022 r.pdf (175,65KB)

PDFUchwała Nr XLI-291-22 RPO z dnia 24.03.2022 r. w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego.pdf (163,77KB)

PDFUchwała Nr XLI-292-22 RPO z dnia 24.03.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025.pdf (3,40MB)

PDFUchwała Nr XLI-293-22 RPO z dnia 24.03.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2022 r.pdf (231,32KB)

PDFUchwała Nr XLII-294-22 RPO z dnia 28.04.2022 r. w sprawe przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 r., sporządzonej przez PCPR w Opolu.pdf (1,25MB)

PDFUchwała Nr XLII-295-22 RPO z dnia 28.04.2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu za 2021 r.pdf (1,67MB)

PDFUchwała Nr XLII-296-22 RPO z dn. 28.04.2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI-290-22 RPO z dn. 24.03.2022 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2022 r..pdf (169,07KB)

PDFUchwała Nr XLII-297-22 RPO z dnia 28.04.2022 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.pdf (206,80KB)

PDFUchwała Nr XLII-298-22 RPO z dnia 28.04.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.pdf (565,83KB)

PDFUchwała Nr XLII-299-22 RPO z dnia 28.04.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025.pdf (3,41MB)

PDFUchwała Nr XLII-300-22 RPO z dnia 28.04.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2022.pdf (230,37KB)

PDFUchwała Nr XLIII-301-22 RPO z dnia 19.05.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025.pdf (3,40MB)

PDFUchwała Nr XLIII-302-22 RPO z dnia 19.05.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2022 r.pdf (231,76KB)

PDFUchwała Nr XLIV-303-22 RPO z dnia 23.06.2022 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Opolskiego wotum zaufania.pdf (160,05KB)

PDFUchwała Nr XLIV-304-22 RPO z dnia 23.06.2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2021 rok.pdf (160,46KB)

PDFUchwała Nr XLIV-305-22 RPO z dnia 23.06.2022 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2021 rok.pdf (165,48KB)

PDFUchwała Nr XLIV-306-22 RPO z dnia 23.06.2022 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi powiatowej.pdf (165,38KB)

PDFUchwała Nr XLIV-307-22 RPO z dnia 23.06.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025.pdf (3,41MB)

PDFUchwała Nr XLIV-308-22 RPO z dnia 23.06.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2022.pdf (237,34KB)

PDFUchwała Nr XLV-309-22 RPO z dnia 28.07.2022 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu Samodzielność - Aktywność - Mobilność Dostępne mieszkanie finansowanego przez PFRON.pdf (256,68KB)

PDFUchwała Nr XLV-310-22 RPO z dnia 28.07.2022 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu Samodzielność - Aktywność - Mobilność Mieszkanie dla absolwenta finansowanego przez PFRON.pdf (283,31KB)

PDFUchwała Nr XLV-311-22 RPO z dnia 28.07.2022 r. w sprawie tygodniowego wymiaru godzin dla nauczycieli - pedagogów specjalnych.pdf (175,42KB)

PDFUchwała Nr XLV-312-22 RPO z dnia 28.07.2022 r. w sprawie zgody na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu Powiatu Opolskiego Komendzie Miejskiej Policji w Opolu.pdf (166,59KB)

PDFUchwała Nr XLV-313-22 RPO z dnia 28.07.2022 r. w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf (162,30KB)

PDFUchwała Nr XLV-314-22 RPO z dnia 28.07.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025.pdf (3,48MB)

PDFUchwała Nr XLV-315-22 RPO z dnia 28.07.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2022 r.pdf (251,64KB)

PDFUchwała Nr XLVI/316/22 RPO z dnia 08.09.2022 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.pdf (19,63MB)

PDF179 strona - Uchwała Nr XLVI-316-22 RPO z dnia 08.09.2022 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.pdf (17,58MB)

PDF180 strona - Uchwała Nr XLVI-316-22 RPO z dnia 08.09.2022 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.pdf (18,25MB)

PDF180 strona - Uchwała Nr XLVI-316-22 RPO z dnia 08.09.2022 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (2).pdf (18,15MB)

PDF182 strona - Uchwała Nr XLVI-316-22 RPO z dnia 08.09.2022 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.pdf (16,85MB)

PDF186 strona - Uchwała Nr XLVI-316-22 RPO z dnia 08.09.2022 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.pdf (13,47MB)

PDF188 strona - Uchwała Nr XLVI-316-22 RPO z dnia 08.09.2022 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.pdf (19,90MB)

PDF239 strona - Uchwała Nr XLVI-316-22 RPO z dnia 08.09.2022 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.pdf (2,08MB)

PDFUchwała Nr XLVI-317-22 RPO z dnia 08.09.2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII-228-21 RPO z dnia 17.06.2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego dodatki dla nauczycieli.pdf (176,04KB)

PDFUchwała Nr XLVI-318-22 RPO z dnia 08.09.2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII-229-21 RPO z dnia 17.06.2021 r. w sprawie zasad udzielania obniżek nauczycielom.pdf (173,89KB)

PDFUchwała Nr XLVI-319-22 RPO z dnia 08.09.2022 r. w sprawie załatwienia skargi na działalność Starosty Opolskiego.pdf (232,62KB)

PDFUchwała Nr XLVI-320-22 RPO z dnia 08.09.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolkiego na lata 2022-2025.pdf (3,42MB)

PDFUchwała Nr XLVI-321-22 RPO z dnia 08.09.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2022 r.pdf (265,14KB)

PDFUchwała Nr XLVII-322-22 RPO z dnia 06.10.2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII-228-21 RPO z dnia 17.06.2021 r.pdf (171,72KB)

PDFUchwała Nr XLVII-323-22 RPO z dnia 06.10.2022 r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025.pdf (3,42MB)

PDFUchwała Nr XLVII-324-22 RPO z dnia 06.10.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2022.pdf (247,43KB)

PDFUchwała Nr XLVIII-325-22 RPO z dnia 18.10.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025.pdf (3,42MB)

PDFUchwała Nr XLVIII-326-22 RPO z dnia 18.10.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2022 r.pdf (188,90KB)

PDFUchwała Nr XLIX-327-22 RPO z dnia 10.11.2022 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2023 r.pdf (265,77KB)

PDFUchwała Nr XLIX-328-22 RPO z dnia 10.11.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.pdf (184,71KB)

PDFUchwała Nr XLIX-329-22 RPO z dnia 10.11.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2023 roku.pdf (169,60KB)

PDFUchwała Nr XLIX-330-22 RPO z dnia 10.11.2022 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023.pdf (647,41KB)

PDFUchwała Nr XLIX-331-22 RPO z dnia 10.11.2022 r. w sprawie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.pdf (162,56KB)

PDFUchwała Nr XLIX-332-22 RPO z dnia 10.11.2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI-290-22 RPO z dnia 24.03.2022 r.pdf (179,08KB)

PDFUchwała Nr XLIX-333-22 RPO z dnia 10.11.2022 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Opolskiego na 2023 rok.pdf (496,89KB)

PDFUchwała Nr XLIX-334-22 RPO z dnia 10.11.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025.pdf (3,43MB)

PDFUchwała Nr XLIX-335-22 RPO z dnia 10.11.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2022 r.pdf (222,39KB)

PDFUchwała Nr L-336-22 RPO z dnia 15.12.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Nyskim Powiatem Opolskim oraz Miastem Opole.pdf (166,09KB)

PDFUchwała Nr L-337-22 RPO z dnia 15.12.2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI-290-22 RPO z dnia 15.12.2022 r.pdf (175,81KB)

PDFUchwała Nr L-338-22 RPO z dnia 15.12.2022 r. w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki PFRON w 2023 r.pdf (174,26KB)

PDFUchwała Nr L-339-22 RPO z dnia 15.12.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny.pdf (165,04KB)

PDFUchwała Nr L-340-22 RPO z dnia 15.12.2022 r. w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego.pdf (166,51KB)

PDFUchwała Nr L-341-22 RPO z dnia 15.12.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025.pdf (3,43MB)

PDFUchwała Nr L-342-22 RPO z dnia 15.12.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2022.pdf (270,46KB)

PDFUchwała Nr L-343-22 RPO z dnia 15.12.2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.pdf (255,10KB)

PDFUchwała Nr L-344-22 RPO z dnia 15.12.2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2023-2026.pdf (3,41MB)

PDFUchwała Nr L-345-22 RPO z dnia 15.12.2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2023.pdf (1 017,51KB)

PDFUchwała Nr L-346-22 RPO z dnia 15.12.2022 r. w sprawie przekazania petycji do rozpatrzenia.pdf (159,84KB)

PDFUchwała Nr LI-347-23 RPO z dnia 19.01.2023 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.pdf (215,89KB)

PDFUchwała Nr LI-348-23 RPO z dnia 19.01.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2023-2026.pdf (3,41MB)

PDFUchwała Nr LI-349-23 RPO z dnia 19.01.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2023.pdf (212,31KB)

PDFUchwała Nr LII-350-23 RPO z dnia 09.03.2023 r. w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego.pdf (166,05KB)

PDFUchwała Nr LII-351-23 RPO z dnia 09.03.2023 r. w sprawie powierzenia Gminie Komprachcice prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji.pdf (169,45KB)

PDFUchwała Nr LII-352-23 RPO z dnia 09.03.2023 r. w sprawie przekazania petycji do rozpatrzenia.pdf (160,36KB)

PDFUchwała Nr LII-353-23 RPO z dnia 09.03.2023 r. w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki PFRON w 2023 r.pdf (177,06KB)

PDFUchwała Nr LII-354-23 RPO z dnia 09.03.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2023-2026.pdf (3,41MB)

PDFUchwała Nr LII-355-23 RPO z dnia 09.03.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2023.pdf (224,84KB)

PDFUchwała Nr LIII-356-23 RPO z dnia 13.04.2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf (216,91KB)

PDFUchwała Nr LIII-357-23 RPO z dnia 13.04.2023 r. w sprawie przyjęcia OZPS za 2022 rok sporządzonej przez PCPR w Opolu.pdf (1,28MB)

PDFUchwała Nr LIII-358-23 RPO z dnia 13.04.2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności PCPR w Opolu.pdf (3,53MB)

PDFUchwała Nr LIII-359-23 RPO z dnia 13.04.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WIeloletnirj Prognozy Finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2023-2026.pdf (3,41MB)

PDFUchwała Nr LIII-360-23 RPO z dnia 13.04.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2023.pdf (261,05KB)

PDFUchwała Nr LIV-361-23 RPO z dnia 22.05.2023 r. w sprawie zaliczenia zaliczenia działek nr 1176-41 1176-46 1176-49 1176-55 1176-56 1182-156 1182-157 do kategorii drogi powiatowej.pdf (166,64KB)

PDFUchwała Nr LIV-362-23 RPO z dnia 22.05.2023 r. w sprawie pozbawienia części drogi Nr 1184 O położonej w obrębie Molestowice gm. Niemodlin dz. nr 31-4 k.m. 1 kategorii drogi powiatowej ...pdf (338,91KB)

PDFUchwała Nr LIV-363-23 RPO z dnia 22.05.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2023-2026.pdf (3,40MB)

PDFUchwała Nr LIV-364-23 RPO z dnia 22.05.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2023.pdf (239,24KB)

PDFUchwała Nr LV-365-23 RPO z dnia 22.06.2023 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Opolskiego wotum zaufania.pdf (196,68KB)

PDFUchwała Nr LV-366-23 RPO z dnia 22.06.2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2022 rok.pdf (197,87KB)

PDFUchwała Nr LV-367-23 RPO z dnia 22.06.2023 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2022 rok.pdf (203,88KB)

PDFUchwała Nr LV-368-23 RPO z dnia 22.06.2023 r. w sprawie powierzenia Gminie Ozimek zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf (206,04KB)

PDFUchwała Nr LV-369-23 RPO z dnia 22.06.2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ...pdf (277,53KB)

PDFUchwała Nr LV-370-23 RPO z dnia 22.06.2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX-327-22 RPO z dnia 10.11.2022 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2023.pdf (234,92KB)

PDFUchwała Nr LV-371-23 RPO z dnia 22.06.2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII-353-23 RPO z dnia 9.03.2023 r w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki PFRON w 2023 roku.pdf (210,27KB)

PDFUchwała Nr LV-372-23 RPO z dnia 22.06.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2023-2026.pdf (3,46MB)

PDFUchwała Nr LV-373-23 RPO z dnia 22.06.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2023.pdf (268,49KB)

PDFUchwała Nr LVI-374-23 RPO z dnia 17.08.2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII-353-23 RPO z dnia 9.03.2023 r.pdf (210,53KB)

PDFUchwała Nr LVI-375-23 RPO z dnia 17.08.2023 r. w sprawie przekazania petycji do rozpatrzenia.pdf (197,61KB)

PDFUchwała Nr LVI-376-23 RPO z dnia 17.08.2023 r. w sprawie w sprawie nadania Statutu PINB dla powiatu opolskiego w Opolu.pdf (310,33KB)

PDFUchwała Nr LVI-377-23 RPO z dnia 17.08.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat Opolski od PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego działek.pdf (208,57KB)

PDFUchwała Nr LVI-378-23 RPO z dnia 17.08.2023 r. w sprawie współdziałania i przystąpienia do wspólnej realizacji projektu pn. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia ...pdf (209,45KB)

PDFUchwała Nr LVI-379-23 RPO z dnia 17.08.2023 r. w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub części ...opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.pdf (252,07KB)

PDFUchwała Nr LVI-380-23 RPO z dnia 17.08.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2023-2026.pdf (3,46MB)

PDFUchwała Nr LVI-381-23 RPO z dnia 17.08.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2023.pdf (279,62KB)

PDFUchwała Nr LVII-382-23 RPO z dnia 31.08.2023 r. w sprawie uznania petycji za załugującą na uwzględnienie.pdf (299,20KB)

PDFUchwała Nr LVII-383-23 RPO z dnia 31.08.2023 r. w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie nadania Statutu PINB dla powiatu opolskiego w Opolu.pdf (203,71KB)

PDFUchwała Nr LVII-384-23 RPO z dnia 31.08.2023 r. w sprawie nadania Statutu PINB dla powiatu opolskiego w Opolu.pdf (311,03KB)

PDFUchwała Nr LVII-385-23 RPO z dnia 31.08.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2023-2026.pdf (3,46MB)

PDFUchwała Nr LVII-386-23 RPO z dnia 31.08.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2023.pdf (231,05KB)

PDFUchwała Nr LVIII-387-23 RPO z dnia 28.09.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2023-2026.pdf (3,46MB)

PDFUchwała Nr LVIII-388-23 RPO z dnia 28.09.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2023.pdf (273,17KB)

PDFUchwała Nr LIX-389-23 RPO z dnia 19.10.2023 r. w sprawie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.pdf (201,45KB)

PDFUchwała Nr LIX-390-23 RPO z dnia 19.10.2023 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ...pdf (347,24KB)

PDFUchwała Nr LIX-391-23 RPO z dnia 19.10.2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII-353-23 RPO z dnia 9.03.2023 r. w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki PFRON w 2023 r.pdf (214,79KB)

PDFUchwała Nr LIX-392-23 RPO z dnia 19.10.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym ...pdf (218,98KB)

PDFUchwała Nr LIX-393-23 RPO z dnia 19.10.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2024 r.pdf (206,85KB)

PDFUchwała Nr LIX-394-23 RPO z dnia 19.10.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny.pdf (204,00KB)

PDFUchwała Nr LIX-395-23 RPO z dnia 19.10.2023 r. w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej.pdf (5,69MB)

PDFUchwała Nr LIX-396-23 RPO z dnia 19.10.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Oleskim Kluczborskim Opolskim oraz Miastem Opole.pdf (208,00KB)

PDFUchwała Nr LX-402-23 RPO z dnia 23.11.2023 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji proj. partnerskiego pn. Pomologia bioróżnorodności ...pdf (209,52KB)

PDFUchwała Nr LIX-397-23 RPO z dnia 19.10.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2023-2026.pdf (3,47MB)

PDFUchwała Nr LIX-398-23 RPO z dnia 19.10.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2023 r.pdf (286,66KB)

PDFUchwała Nr LX-399-23 RPO z dnia 23.11.2023 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Opolskiego na 2024 rok.pdf (736,06KB)

PDFUchwała Nr LX-400-23 RPO z dnia 23.11.2023 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami ...pdf (638,10KB)

PDFUchwała Nr LX-401-23 RPO z dnia 23.11.2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII-353-23 RPO z dnia 9.03.2023 r. w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki PFRON w 2023 r.pdf (215,54KB)

PDFUchwała Nr LX-402-23 RPO z dnia 23.11.2023 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji proj. partnerskiego pn. Pomologia bioróżnorodności ...pdf (209,52KB)

PDFUchwała Nr LX-403-23 RPO z dnia 23.11.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2023-2026.pdf (3,47MB)

PDFUchwała Nr LX-404-23 RPO z dnia 23.11.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2023.pdf (251,87KB)

PDFUchwała Nr LXI-405-23 RPO z dnia 14.12.2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII-353-23 RPO z dnia 9.03.2023 r. w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki PFRON w 2023 roku.pdf (211,67KB)

PDFUchwała Nr LXI-406-23 RPO z dnia 14.12.2023 r. w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki PFRON w 2024 roku.pdf (211,80KB)

PDFUchwała Nr LXI-407-23 RPO z dnia 14.12.2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych oraz wspomaganych prowadzonych przez Powiat Opolski.pdf (215,64KB)

PDFUchwała Nr LXI-408-23 RPO z dnia 14.12.2023 r. w sprawie zaliczenia nowego odcinka drogi do kategorii dróg publicznych ...pdf (479,93KB)

PDFUchwała Nr LXI-409-23 RPO z dnia 14.12.2023 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. Bliżej rodziny i dziecka ...pdf (215,14KB)

PDFUchwała Nr LXI-410-23 RPO z dnia 14.12.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2023-2026.pdf (3,46MB)

PDFUchwała Nr LXI-411-23 RPO z dnia 14.12.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2023.pdf (244,06KB)

PDFUchwała Nr LXI-412-23 RPO z dnia 14.12.2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.pdf (295,40KB)

PDFUchwała Nr LXI-413-23 RPO z dnia 14.12.2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2024-2027.pdf (3,49MB)

PDFUchwała Nr LXI-414-23 RPO z dnia 14.12.2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2024.pdf (1,07MB)

PDFUchwała Nr LXII-415-23 RPO z dnia 28.12.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2023-2026.pdf (3,50MB)

PDFUchwała Nr LXII-416-23 RPO z dnia 28.12.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2023.pdf (237,40KB)

PDFUchwała Nr LXIII-417-24 RPO z dnia 25.01.2024 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf (200,59KB)

PDFUchwała Nr LXIII-418-24 RPO z dnia 25.01.2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2020–2023 za okres od 2022 do 2023 roku.pdf (2,07MB)

PDFUchwała Nr LXIII-419-24 RPO z dnia 25.01.2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Poiatu Opolskiego na lata 2024-2027.pdf (3,50MB)

PDFUchwała Nr LXIII-420-24 RPO z dnia 25.01.2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2024.pdf (267,96KB)

PDFUchwała Nr LXIV-421-24 RPO z dnia 29.02.2024 r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 3.01.2024 r. na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu.pdf (201,76KB)

PDFUchwała Nr LXIV-422-24 RPO z dnia 29.02.2024 r. w sprawie przyjęcia Programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie opolskim na lata 2024-2026.pdf (1,29MB)

PDFUchwała Nr LXIV-423-24 RPO z dnia 29.02.2024 r. w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki PFRON w 2024 r.pdf (214,75KB)

PDFUchwała Nr LXIV-424-24 RPO z dnia 29.02.2024 r. w sprawie powierzenia Gminie Komprachcice zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf (203,09KB)

PDFUchwała Nr LXIV-425-24 RPO z dnia 29.02.2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2024-2027.pdf (3,50MB)

PDFUchwała Nr LXIV-426-24 RPO z dnia 29.02.2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2024.pdf (252,92KB)

PDFUchwała Nr LXV-427-24 RPO z dnia 28.03.2024 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za 2023 rok sporządzonej przez PCPR w Opolu.pdf (1,77MB)

PDFUchwała Nr LXV-428-24 RPO z dnia 28.03.2024 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności PCPR w Opolu za 2023 r.pdf (1,28MB)

PDFUchwała Nr LXV-429-24 RPO z dnia 28.03.2024 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2024-2030.pdf (920,36KB)

PDFUchwała Nr LXV-430-24 RPO z dnia 28.03.2024 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania prawiłowych metod wychowawczych w stos. do dzieci.pdf (1,20MB)

PDFUchwała Nr LXV-431-24 RPO z dnia 28.03.2024 r. w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie.pdf (358,76KB)

PDFUchwała Nr LXV-432-24 RPO z dnia 28.03.2024 r. w sprawie powierzenia Gminie Popielów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf (204,96KB)

PDFUchwała Nr LXV-433-24 RPO z dnia 28.03.2024 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie w 2024r.pdf (261,04KB)

PDFUchwała Nr LXV-434-24 RPO z dnia 28.03.2024 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Opolskiego na lata 2024-2030.pdf (1,39MB)

PDFUchwała Nr LXV-435-24 RPO z dnia 28.03.2024 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego.pdf (212,99KB)

PDFUchwała Nr LXV-436-24 RPO z dn. 28.03.2024 r. w sprawie załatwienia skargi na działalność Starosty Opolskiego.pdf (324,05KB)

PDFUchwała Nr LXV-437-24 RPO z dnia 28.03.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.pdf (204,86KB)

PDFUchwała Nr LXV-438-24 RPO z dnia 28.03.2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2024-2027.pdf (3,51MB)

PDFUchwała Nr LXV-439-24 RPO z dnia 28.03.2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2024.pdf (251,82KB)