Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

O G Ł O S Z E N I E Zarządu Powiatu Opolskiego o konsultacjach społecznych w sprawie przyjęcia projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Powiatu Opolskiego

ogłasza konsultacje dotyczące projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2020 ”

 

I. PRZEDMIOT  I TERMIN KONSULTACJI

  1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Powiatu Opolskiego na temat projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność   pożytku publicznego  na rok 2020”,
  2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mających swoją siedzibę na terenie Powiatu Opolskiego,
  3. Termin konsultacji  od  4 września do 25 września 2019 r.

II. TRYB ZASADY I FORMY KONSULTACJI

  1. Projekt  oraz formularz konsultacji zamieszczony jest na stronie internetowej Powiatu Opolskiego www.powiatopolski.pl w zakładce ogłoszenia i komunikaty – konsultacje i w Siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. 1 Maja 29 na tablicy ogłoszeń,
  2. Konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza konsultacji (zał. nr 1)
  3. Wypełniony formularz dotyczący konsultacji można składać w terminie od  4  września  do 25 września 2019 r., do godz. 15.30 w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29,  pokój 28 (I piętro), przesłać faxem (77- 5415103) lub mailem na adres

 W tytule maila należy wpisać „Konsultacje Roczny Program Współpracy 2020”,

  1. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29 pokój nr 24 Biuro Rady,
  2. Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Zarządu Powiatu Opolskiego zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu Opolskiego, a także w siedzibie Starostwa Powiatowego, w miejscu wyznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń.

 

Przewodniczący Zarządu

Powiatu Opolskiego

 

Henryk Lakwa

 

PDFO G Ł O S Z E N I E Zarządu Powiatu Opolskiego o konsultacjach społecznych w sprawie przyjęcia projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020"
PDFUchwała nr 511/19 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 3 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020"
PDFRoczny program współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2020 - projekt
DOCXZałącznik do uchwały nr 511/19 z dnia 3 września 2019 r. - FORMULARZ KONSULTACJI