Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa energii elektrycznej na rzecz Powiatu Opolskiego oraz wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Opolskiego

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie nr 611793-N-2019.pdf (243,63KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

PDFOgłoszenie nr 540230497 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (183,91KB)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

PDFSIWZ Energia elektryczna - AG.272.15.2019.pdf (199,00KB)

DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.doc (55,50KB)

DOCZałącznik nr 2 do SIWZ.doc (43,50KB)

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ.doc (30,50KB)

DOCZałącznik nr 4 do SIWZ.doc (35,50KB)

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ.doc (40,50KB)

PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy.pdf (85,05KB)

PDFzałącznik nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf (52,71KB)

PDFZałącznik do opisu przedmiotu zam. - DANE DO FAKTUR.pdf (49,71KB)

PDFZałącznik do opisu przedmiotu zam. - Oświadczenie dot. DPS Prószków.pdf (333,72KB)

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - wykaz punktów poboru.pdf (40,36KB)

DOCXZałącznik nr 9 do SIWZ.docx (24,26KB)

 

Zapytanie do SIWZ i odpowiedź Zamawiającego:

PDFZmiana terminu i SIWZ - na stronę.pdf (89,27KB)

PDFZAPYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ I ZMIANY DO SIWZ - na stronę.pdf (104,99KB)

 

Protokół z otwarcia ofert (Wykonawcy zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia  informacji zawartych w protokole z otwarcia ofert):

PDFProtokół z otwarcia ofert AG.272.15.2019.pdf (488,67KB)

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty AG.272.15.2019.pdf (44,32KB)