Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszcznie o wpływie wniosku w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej Tułowice XV

Opole, dnia 24 września 2019r.

BOŚ.6740.1237.2019.JS

STAROSTA OPOLSKI

             Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 03.10.2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, iż w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29,pokój 201, zostały zamieszczone dane o wpływie wniosku z dnia 17września2019r. Inwestora EW Greenfield 12 SP. Z O.O.o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę polegającą na budowie farmy fotowoltaicznej Tułowice XV w ramach inwestycji Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych do 1 MW każda omłacanej mocy do 15MW w Tułowicach, na nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem109/1 arkusz mapy 1, obrębu Tułowice.

Z up. Starosty

Anna Hałenda

Naczelnik Wydziału  Budownictwa

i Ochrony Środowiska

 

Metryczka
 • wytworzono:
  28-10-2019
  przez: Jarosław Sroka
 • opublikowano:
  28-10-2019 09:39
  przez: Jarosław Sroka
 • zmodyfikowano:
  28-10-2019 09:39
  przez: Jarosław Sroka
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 168
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl