Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wszczeciu postepowania o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę polegającą na odbudowie budynku inwentarskiego – kurnika na terenie istniejącej fermy drobiu w miejscowości Michałówek

BOŚ.6740.1301.2019.JK                                                                    

                                                                         Opole, dnia 25.10.2019r.

STAROSTA OPOLSKI

               Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 03.10.2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, iż w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29, pokój 203, zostały zamieszczone dane o wpływie wniosku z dnia  27.09.2019r. Inwestora Agri Plus Sp. z o.o. o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę polegającą na odbudowie budynku inwentarskiego – kurnika na terenie istniejącej fermy drobiu w miejscowości Michałówek 33, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 275, k.m. 5, obrębu 0013 Michałówek.                                              

 

 

              Z up. Starosty

                                                                                    Jakub Kania

Z-ca Naczelnika Wydziału Budownictwa

                 i Ochrony Środowiska

Metryczka
 • wytworzono:
  28-10-2019
  przez: Jarosław Sroka
 • opublikowano:
  28-10-2019 16:11
  przez: Jarosław Sroka
 • zmodyfikowano:
  28-10-2019 16:11
  przez: Jarosław Sroka
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 169
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl