Przejdź do treści strony WCAG

Ogł. otwartego konursu ofert na realizację zad pub. Powiatu Opolskiego w 2020 r. w zakresie: 1) świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, edukacji prawnej oraz mediacji lub 2) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, edukacji prawnej oraz med.