Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Usuwanie oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ust. 1 - 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dróg położonych na terenie Powiatu Opolskiego

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie nr 617963-N-2019.pdf (128,66KB)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

PDFSIWZ - AG.272.16.2019 - usuwanie i parkowanie pojazdów.pdf (211,97KB)

DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy - parkowanie i holowanie.doc (106,00KB)

DOCZałącznik nr 2 do SIWZ.doc (44,50KB)

DOCzalacznik nr 3 do SIWZ.doc (34,50KB)

DOCZałącznik nr 4 do SIWZ.doc (30,50KB)

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ.doc (36,50KB)

DOCZałącznik nr 6 do SIWZ.doc (40,50KB)

PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy z załącznikami.pdf (105,08KB)

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf (42,10KB)

DOCXZałącznik nr 9 do SIWZ.docx (24,25KB)

 

Protokół z otwarcia ofert (Wykonawcy zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia  informacji zawartych w protokole z otwarcia ofert):

PDFProtokół z otwarcia ofert AG.272.16.2019.pdf (491,45KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (78,04KB) AG.272.16.2019