Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Łubniany - Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia

 
 
 
 
Znak
i rodzaj sprawy
Operator Adres
stacji
Nazwa stacji Data wpływu
do organu
Załączniki Uwagi Sprzeciw/zaświadczenie
o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu
BOŚ.6221.19.2024
Informacja o zmianie danych w instalacji
P4 Sp. z o.o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa
Luboszyce ul. Rzeczna
dz nr
453/41
OPO7128A
Luboszyce
23.04.2024 PDFWniosek (1,26MB)
PDFSprawozdanie (4,70MB)
   
BOŚ.6221.12.2024
Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
Towerlink Poland Sp. z o.o.
ul. Kasprzaka 4
01-211 Warszawa
Łubniany
dz nr
1029/1
BT20592 14.03.2024 PDFWniosek (665,85KB)
PDFSprawozdanie (4,59MB)
   
BOŚ.6221.55.2023
Informacja o zmianie danych w instalacji
P4 Sp. z o.o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa
Jełowa
ul. Oleska
dz nr 595/44
OPO7009A
Łubniany
02.11.2023 PDFWniosek (578,53KB)
PDFSprawozdanie (3,87MB)
   
BOŚ.6221.52.2023
Informacja o zmianie danych w instalacji
P4 Sp. z o.o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa
Łubniany
ul. Opolska 102
OPO2011A
Łubniany
20.10.2023 PDFSprawozdanie (4,98MB)
PDFWniosek (592,26KB)
   
BOŚ.6221.49.2023
Informacja o zmianie danych w instalacji
Orange Polska SA
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
Luboszyce
ul. Rzeczna
dz nr
453/41
37011 (37011N!) KOP_Lubniany_Luboszyce
(KOP_LUBNIANY_LUBOSZYCE)
29.09.2023 PDFWniosek (744,14KB)
PDFSprawozdanie (5,42MB)
   
BOŚ.6221.3.2023
Informacja o zmianie danych w instalacji
T-Mobile Polska S.A.
ul.Marynarska 12
02-674 Warszawa
Łubniany
ul. Brynicka 3
dz. nr 304/8
53340 LUBNIANY
(37340 KOP_Lubniany_Centrum)
10.01.2023 PDFWniosek (726,92KB)
PDFSprawozdanie (6,01MB)
   

BOŚ.6221.24.2022
Informacja o zmianie danych w instalacji

Orange Polska SA
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
Jełowa
ul. Oleska
dz. nr 595/44
2712 Jełowa (37244N! KOP_Łubniany_Jełowa) 09.08.2022 PDFWniosek (754,28KB)
PDFSprawozdanie (5,37MB)
   

BOŚ.6221.18.2021
Informacja o zmianie danych w instalacji

P4 Sp. z o.o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa
Luboszyce
ul. Rzeczna
dz. nr 453/41
OPO7128_A
Luboszyce
18.05.2022 PDFWniosek (1,55MB)
PDFSprawozdanie (5,05MB)
 
   
BOŚ.6221.45.2021
Informacja o zmianie danych w instalacji
P4 Sp. z o.o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa
Jełowa
ul. Oleska
dz. nr 595/44
OPO7009 A
Jełowa
01.12.2021 PDFWniosek (1,54MB)
PDFSprawozdanie (3,94MB)
   
BOŚ.6221.39.2021
Informacja o zmianie danych w instalacji
Towerlink Poland Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa
dz. nr 595/44
Jełowa
BT22963
JEŁOWA
29.10.2021 PDFWniosek.pdf (1,44MB)
PDFSprawozdanie (5,39MB)
   
BOŚ.6221.34.2021
Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne – stacji bazowej telefonii komórkowej
Orange Polska SA
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
Luboszyce
ul. Rzeczna
dz. nr 453/41
37011 (37011N!)
KOP ŁUBNIANY LUBOSZYCE
15.09.2021 PDFWniosek (1,66MB)
PDFSprawozdanie (6,32MB)
 
   
BOŚ.6221.13.2021
Informacja o zmianie danych w instalacji
P4 Sp. z o.o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa
Łubniany
ul. Opolska 102
OPO2011A 21.05.2021 PDFWniosek (2,12MB)
PDFSprawozdanie (5,04MB)
 
   
BOŚ.622.2.2020
Korekta  informacji 
o zmianie danych w instalacji

T-Mobile Polska S.A.
ul.Marynarska 12
02-674 Warszawa

Łubniany

ul.Brynicka 3

53340 LUBNIANY (37340 KOP_

LUBNIANY_

CENTRUM)

04.02.2020 PDFWniosek (516,30KB)    
BOŚ.622.51.2019 Informacja  o zmianie danych w instalacji

T-Mobile Polska S.A.

ul.Marynarska 12

02-674

Warszawa

Łubniany

ul.Brynicka 3

53340 LUBNIANY (37340 KOP_

LUBNIANY_

CENTRUM)

30.10.2019 PDFWniosek (835,34KB)
PDFSprawozdanie (3,38MB)
   
BOŚ.622.59.2020 Informacja  o zmianie danych w instalacji

Orange Polska

Al.Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

Jełowa

ul.Oleska

dz. nr 595/44

JEŁOWA (37244N!  KOP_ LUBNIANY_ JEŁOWA) 01.04.2020 PDFWniosek (1,07MB)
PDFSprawozdanie (3,31MB)