Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Turawa - Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia

Znak i rodzaj sprawy Operator Adres stacji Nazwa stacji Data wpływu do organu Załączniki Uwagi Sprzeciw/zaświadczenie
o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu
BOŚ.6221.56.2023
Informacja o zmianie danych w instalacji
Towerlink Poland Sp. z o.o.
ul. M. Kasprzaka 4
01-211 Warszawa
Ligota Turawska
dz nr
1018/55
BT_22262_BIERDZANY 10.11.2023 PDFWniosek (730,47KB)
PDFSprawozdanie (7,77MB)
   
BOŚ.6221.50.2023
Informacja o zmianie danych w instalacji
Towerlink Poland Sp. z o.o.
ul. M. Kasprzaka 4
01-211 Warszawa
Ligota Turawska
dz nr
1018/55
BT_22262_BIERDZANY 04.10.2023 PDFWniosek N37011_aktualizacja_zgłoszenia_w_trybie_art_152_ustawy_Poś_ver2-sig.pdf (327,50KB)
PDFSprawozdanie s37011_7678_2023_OS-sig-sig.pdf (1,24MB)
   

BOŚ.6221.45.2023
Informacja o zmianie danych w instalacji

P4 Sp. z o.o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa
Rzędów
dz. nr 162/8
OPO7110A
Rzędów
11.09.2023 PDFwniosek_OPO7110A_202308300000.pdf (396,38KB)
PDFsprawozdanie_s20230818_OPO7110_OS.pdf (1 023,84KB)
   

BOŚ.6221.29.2023
Informacja o zmianie danych w instalacji

P4 Sp. z o.o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa
Kadłub Turawski
dz. nr 553
OPO7005A
Kadłub Turawski
12.05.2023 PDFz wniosek.pdf (370,84KB)
PDFs20230419_OPO7005_OS sprawozdanie.pdf (482,01KB)
   
BOŚ.6221.26.2023
Informacja o zmianie danych w instalacji
P4 Sp. z o.o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Kadłub Turawski
dz. nr 553

OPO7005A
Kadłub Turawski
11.04.2023 PDFWniosek (224,56KB)
PDFSprawozdanie (816,42KB)
   
BOŚ.6221.19.2023
Informacja o zmianie danych w instalacji
P4 Sp. z o.o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa
Bierdzany
ul. Leśna
dz. nr 255/81
OPO7010B 10.03.2023 PDFWniosek (349,74KB)
PDFSprawozdanie (1,34MB)
   

BOŚ.6221.17.2023
Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

P4 Sp. z o.o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa
Rzędów
ul. Letniskowa
dz nr 162/8
OPO7110A RZĘDÓW 08.03.2023 PDFWniosek (330,10KB)
PDFSprawozdanie (4,33MB)
   
BOŚ.6221.8.2023
Informacja o zmianie danych w instalacji
Towerlink Poland Sp. z o.o.
ul. M. Kasprzaka 4
01-211 Warszawa

Ligota Turawska
dz. nr 1018/55

BT_2262_BIERDZANY 08.03.2023 PDFWniosek (525,36KB)
PDFSprawozdanie (5,38MB)
   

BOŚ.6221.7.2023
Informacja o zmianie danych w instalacji
BOŚ.6221.24.2023
Korekta informacji
o zmianie danych
w instalacji

Towerlink Poland Sp. z o.o.
ul. M. Kasprzaka 4
01-211 Warszawa
Kotórz Mały
ul. Wodna 18
BT22378 TURAWA 19.01.2023
29.03.2023
PDFWniosek (185,76KB)
PDFSprawozdanie (2,89MB)
PDFKorekta (233,53KB)
   
BOŚ.6221.5.2023
Informacja o zmianie danych w instalacji
T-Mobile Polska S.A.
ul.Marynarska 12
02-674 Warszawa
Osowiec
ul. Fabryczna 1
dz. nr 744/193
53157 (37157N!)
KOP_TURAWA_OSOWIEC
10.01.2023 PDFSprawozdanie (1,07MB)
PDFWniosek (1 023,42KB)
   
BOŚ.6221.2.2023
Informacja o zmianie danych w instalacji
Orange Polska S.A. Al.Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
Zawada
ul. Zielona
dz. nr 338/26
37043 (37043N!)
KOP_TURAWA_ZAWADAEMITEL
10.01.2023 PDFSprawozdanie (1 022,31KB)
PDFWniosek (952,71KB)
   
BOŚ.6221.30.2022
Informacja o zmianie danych w instalacji
T-Mobile Polska S.A.
ul.Marynarska 12
02-674 Warszawa
Turawa
dz. nr 8
53229 (37229N!)
KOP_TURAWA_CENTRUM
16.09.2022 PDFWniosek (1,00MB)
PDFSprawozdanie (1,02MB)
   
BOŚ.6221.16.2022
Informacja o zmianie danych w instalacji
Orange Polska S.A. Al.Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
Kotórz Mały ul. Wodna 18 dz. nr 259/105 5035 (37116N!) TURAWA (KOP_TURAWA_KOTORZMALY) 09.05.2022 PDFSprawozdanie (1,21MB)
PDFWniosek (1,00MB)
   

BOŚ.6221.12.2022
informacja o zmianie danych w instalacji

P4 Sp. z o.o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa
Zawada
dz. nr 129
OPO1029 J
Zawada
27.03.2022 PDFSprawozdanie (1,10MB)
PDFWniosek (347,70KB)
   
BOŚ.6221.7.2022
Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
Orange Polska S.A. Al.Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Zawada
ul. Zielona
dz. nr 338/26

37043 (37043N!)
KOP_Turawa_ZawadaEmitel
(KOP_TURAWA_ZAWADA_EMITEL)
11.02.2022 PDFWniosek (1 003,42KB)
PDFSprawozdanie (1,13MB)
   
BOŚ.6221.44.2021
korekta informacji o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji w instalacji
Orange Polska S.A. Al.Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
Kadłub Turawski
dz. nr 628
ul. Opolska 10
7454 (37151N!) Kadłub Turawski (KOP_TURAWA_
KADLUBTURAWSKI)
22.11.2021 PDFKorekta (953,23KB)    
BOŚ.6221.38.2021
Informacja o zmianie
danych w instalacji
Orange Polska S.A. Al.Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
Kadłub Turawski
dz. nr 628
ul. Opolska 10
7454 (37151N!) Kadłub Turawski (KOP_TURAWA_
KADLUBTURAWSKI)
25.10.2021 PDFSprawozdanie (1,03MB)
PDFWniosek (1,00MB)
 
   

BOŚ.6221.33.2021
Informacja o zmianie
danych w instalacji

P4 Sp. z o.o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa
Zawada
dz. nr 129
OPO1029 J
Zawada
31.08.2021 PDFWniosek (309,44KB)
PDFSprawozdanie (1,41MB)
 
   
BOŚ.6221.32.2021
Informacja o zmianie
danych w instalacji
P4 Sp. z o.o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa
Kadłub Turawski
dz. nr 553
OPO7005 A
Kadłub Turawski
30.08.2021 PDFWniosek (308,47KB)
PDFSprawozdanie (873,78KB)
 
   
BOŚ.6221.21.2021
Informacja o zmianie
danych w instalacji
P4 Sp. z o.o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa
Kotórz Mały
dz. nr 1090/211
1089/211
OPO2005C
KOTÓRZ MAŁY
11.06.2021 PDFSprawozdanie (812,93KB)
PDFWniosek (305,80KB)
   
BOŚ.6221.11.2021
Informacja o zmianie
danych w instalacji
POLKOMTEL INFRASTRUKTURA sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa
Kotórz Mały
ul. Wodna
Turawa
BT_22378
14.05.2021    
BOŚ.6221.56.2020
Informacja o zmianie
danych w instalacji

P4 Sp. z o.o.
ul.Taśmowa 7
02-677 Warszawa

Kotórz Mały
dz. nr 1090/211, 1089/211
OPO2005 C
KOTÓRZ MAŁY
29.10.2020    
BOŚ.6221.38.2020
Informacja o zmianie
danych w instalacji

P4 Sp. z o.o.
ul.Taśmowa 7
02-677 Warszawa

Zawada
dz. nr 129
OPO1029 J ZAWADA 03.07.2020 PDFWniosek (6,41MB)    
BOŚ.6221.36.2020
Informacja o zmianie
danych w instalacji

T-Mobile Polska S.A.
ul.Marynarska 12
02-674 Warszawa

Osowiec ul.Fabryczna 1 53157 (37157N!) KOP_TURAWA_ OSOWIEC 25.06.2020 PDFWniosek (6,46MB)    
BOŚ.6221.14.2020
Informacja o zmianie
danych w instalacji
Orange Polska S.A. Al.Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
Kotórz Mały Oczyszczalnia Ścieków
dz. nr 259/105
5035 (37116N!) TURAWA KOP_ TURAWA_ KOTORZMALY) 31.03.2020
PDFInformacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - stacja bazowa 5035(37116N!) TURAWA )KOP_TURAWA_KOTORZMALY).pdf (6,21MB)
   
BOŚ.6221.13.2020 Informacja o zmianie
danych w instalacji

T-Mobile Polska S.A.
ul.Marynarska 12
02-674 Warszawa

Turawa 8 53229 (37229N! KOP_TURAWA_ CENTRUM) 31.03.2020 PDFInformacja o zmianie danych w instalacji wytwarzajacej pole elektomagnetyczne - stacja bazowa 53229 (37229N!) KOP_TURAWA_CENTRUM.pdf (6,28MB)    

BOŚ.6221.55.2019
zgłoszenie instalacji

P4 Sp. z o.o.
ul.Taśmowa 7
02-677 Warszawa

Zawada dz. nr 129 OPO1029 J ZAWADA 14.11.2019 PDFWniosek (6,34MB)    

BOŚ.6221.29.2021.KAH
Informacja o zmianie
danych w instalacji

Towerlink Poland Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa

Bierdzany, dz. nr 1018/15 BT22262 BIERDZANY 10.08.2021 PDFBT22262 BIERDZANY S 21-07.pdf (909,12KB)
PDFBT22262 BIERDZANY _art.152.pdf (1,04MB)