Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia mogąco znacząco oddziałowywać na środowisko, decyzja nr 1215/2019 z dnia 19.11.2019

STAROSTA OPOLSKI

 

BOŚ.6740.1301.2019.JK                                                                     Opole, dnia 20.11.2019r.

 

INFORMACJA O WYDANEJ DECYZJI

DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA

MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO

 

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 03.10.2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.),

informuję,

że Starosta Opolski, decyzją z dnia 19.11.2019 r. nr 1215/2019, zatwierdził projekt budowlany i udzielił, Inwestorowi: Agri Plus Sp. z o.o. Oddział Drobiarski w Iławie pozwolenia na budowę polegającą na odbudowie budynku inwentarskiego – kurnika na terenie istniejącej fermy drobiu w miejscowości Michałówek 33, na nieruchomości oznaczonej    w ewidencji gruntów i budynków numerem 275, k.m. 5, obrębu 0013 Michałówek.                                               

     Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju 203 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

Z up. Starosty

 

          Anna Hałenda
Naczelnik Wydziału Budownictwa
i Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  20-11-2019
  przez: Maria Maławska
 • opublikowano:
  20-11-2019 14:03
  przez: Maria Maławska
 • zmodyfikowano:
  20-11-2019 14:07
  przez: Maria Maławska
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 240
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl