Przejdź do treści strony WCAG

Roczny Program Współpracy Powiatu Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020

Roczny program współpracy Powiatu opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020.

PDFRoczny Program Współpracy Powiatu Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020.pdf