Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Usługa ochrony budynków i mienia, stanowiących własność Skarbu Państwa w zespole dworsko parkowym w Karczowie II

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne AG.272.17.2019:

PDFOgłoszenie o zamówieniu społecznym - OCHRONA Karczów- styczeń - czerwiec 2020.pdf (172,08KB)

DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy - ochrona Karczów II.doc (49,50KB)

DOCZałącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne.doc (44,00KB)

PDFZałącznik nr 3 - wzór umowy na ochronę od 01-01-2020 do 06-06-2020 - Karczów II.pdf (74,52KB)

PDFZałącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia ochrona Karczów II.pdf (43,98KB)

DOCXZałącznik nr 5 do ogłoszenia.docx (24,28KB)

DOCZałącznik nr 6 do ogłoszenia.doc (43,00KB)

 

Protokół z otwarcia ofert (Wykonawcy zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia  informacji zawartych w protokole z otwarcia ofert):

PDFProtokół z otwarcia ofert AG.272.17.2019.pdf (400,23KB)

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - AG.272.17.2019.pdf (45,02KB)

 

Informacja o udzieleniu zamówienia:

Zamawiający w dn. 18.12.2019r. podpisał umowę z firmą BIURO REALIZACJI SZKOLEŃ SŁUŻB OCHRONY Sp. z o.o., ul. Opolska 14/14, 46-040 Ozimek.