Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na 2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne AG.272.18.2019:

PDFOgłoszenie o zamówieniu społecznym - usługi pocztowe 2020.pdf (177,17KB)

DOCXZałącznik nr 1 do ogłoszenia - formularz ofertowy.docx (23,12KB) - załącznik nieaktualny

DOCXZałącznik nr 1 do ogłoszenia - ZMIENIONY formularz ofertowy.docx (23,20KB) - załącznik aktualny

DOCZałącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne.doc (43,50KB)

PDFZałącznik nr 3 - wzór umowy.pdf (115,44KB)

PDFZałącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia.pdf (74,65KB)

DOCXZałącznik nr 5 do ogłoszenia.docx (24,30KB)

DOCZałącznik nr 6 do ogłoszenia.doc (43,00KB)

Załącznik nr 7 - wzór Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - załącznik nieaktualny

 

Pytania do ogłoszenia na usługi społeczne oraz odpowiedzi zamawiającego:

PDFPytania do ogłoszenia oraz odpowiedzi Zamawiajacego - usługi pocztowe AG.272.18.2019.pdf (626,50KB)

 

Protokół z otwarcia ofert (Wykonawcy zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia  informacji zawartych w protokole z otwarcia ofert):

PDFProtokół z otwarcia ofert - usługi pocztowe.pdf (344,52KB)

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty usługi pocztowe.pdf (44,12KB)

 

Informacja o udzieleniu zamówienia:

Zamawiający w dn. 30.12.2019r.  podpisał umowę z firmą Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa