Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Utworzenie i uzupełnienie danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dla obszaru powiatowego związanych z realizacją projektu pn. «e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych dla województwa opolskiego»

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie nr 631237-N-2019.pdf (135,15KB)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

PDFSIWZ - AG.272.19.2019.pdf (347,68KB)

DOCXZałącznik nr 1.1 - formularz ofertowy - zadania nr 1.docx (1,88MB)

DOCXZałącznik nr 1.2- formularz ofertowy - zadania nr 2.docx (1,88MB)

DOCXZałącznik nr 2.docx (1,88MB)

DOCXZałącznik nr 3.docx (1,88MB)

DOCXZałącznik nr 4.docx (1,89MB)

DOCXZałącznik nr 5.docx (1,88MB)

DOCXZałącznik nr 6.docx (1,88MB)

DOCXZałącznik nr 7.docx (1,89MB)

PDFZałącznik nr 8a.pdf (181,60KB)

PDFZałącznik nr 8b.1 - Wzór umowy powierzenia danych osobowych dla części 1 - Powiat Kluczborski.pdf (151,08KB)

PDFZałącznik nr 8b.2 - Wzór umowy powierzenia danych osobowych dla części 2 - Powiat Oleski.pdf (126,91KB)

PDFZałącznik nr 9.1.pdf (642,04KB)

PDFZałącznik nr 9.2.pdf (213,00KB)

DOCXZałącznik nr 10.docx (1,88MB)

PDFZałącznik nr 11.pdf (94,59KB)

 

Protokół z otwarcia ofert: (Wykonawcy zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia  informacji zawartych w protokole z otwarcia ofert):

PDFProtokół z otwarcia ofert AG.272.19.2019.pdf (1,06MB)

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - AG.272.19.2019 - zadanie nr 1.pdf (132,39KB)

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - AG.272.19.2019 - zadanie nr 2.pdf (129,16KB)