Przejdź do treści strony WCAG

2020

Zgłoszenia budowy budynków mieszkalnych, sieci i budynków stacji transformatorowych 2020

Lp. Numer Sprawy Data dokonania zgłoszenia

Imię i Nazwisko lub nazwa inwestora

Opis projektowanego obiektu Adres Inwestycji Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Data wniesienia sprzeciwu

1. BOŚ.6743.36.2020.MM 21-01-2020 Damian Jurek budowa sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej gm. Komprachcice, m. Polska  Nowa Wieś, ul. Lipowa, dz. nr 8, 12 Przyjęto zgłoszenie w dniu 27-01-2020  
2. BOŚ.6743.52.2020.AO 28-01-2020 Piotr Wasiak rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączem gm. Turawa, m. Węgry, ul. Spokojna, dz. nr 846/150, 126 Przyjęto zgłoszenie w dniu 10-02-2020  
3. BOŚ.6743.77.2020.MM 07-02-2020 Grzegorz Zawałka Nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Niemodlin,
m. Niemodlin,
ul. Polna 5,
dz. nr 1057
Sprzeciw w dniu 14-02-2020  
4. BOŚ.6743.81.2020.AO 11-02-2020 TAURON Dystrybucja S.A z siedzibą w Krakowie rozbudowa sieci-linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowym dla zasilania budynków mieszkalnych gm. Niemodlin, m. Sady, dz. nr 148/2, 148/3, 148/4, 148/5, 148/6, 148/7, 325 Przyjęto zgłoszenie w dniu 19-02-2020  
5. BOŚ.6743.82.2020.AO 11-02-2020 TAURON Dystrybucja S.A z siedzibą w Krakowie rozbudowa sieci-linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowym dla zasilania budynku mieszkalnego gm. Niemodlin, m. Sady, dz. nr 139/6, 139/19 Przyjęto zgłoszenie w dniu 19-02-2020  
6. BOŚ.6743.85.2020.MM 11-02-2020 TAURON Dystrybucja S.A. budowa przyłącza elektroenergetycznego SN 15 kV oraz sieci nN 0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych gm. Ozimek,
m. Schodnia, dz. nr 405/91, 567/91, 568/91, 569/91, 571/168, 574/168, 173, 558/170, 86
Wycofano zgłoszenie w dniu 17-02-2020  
7. BOŚ.6743.93.2020.MM 14-02-2020 Dariusz Pożuczek rozbudowa sieci wodociągowej dla osiedla budynków mieszkalnych jedn.

gm. Ozimek, m. Grodziec, dz. nr 957, 977/4, 978, 1265/32

Przyjęto zgłoszenie w dniu 06-03-2020  
8. BOŚ.6743.69.2020.DB 04-02-2020 Krzsztof Jakuczek budowa budynku mieszk. jedn. gm. Chrząstowice, m. Dębska Kuźnia, ul. Kolonia, dz. nr 1033/156 Przyjęto zgłoszenie w dniu 26-02-2020  
9. BOŚ.6743.125.2020.DB 25-02-2020 Szymon Andryszczyk, Karolina Bilska-Andryszczyk budowa budynku mieszkalnego jednorodzinego gm. Dąbrowa, m. Mechnice, ul. Torowa, dz. nr 338/41 Przyjęto w dniu 10-03-2020  
10. BOŚ.6743.71.2020.MM 05-02-2020 gmina Niemodlin Przebudowa ulicy Słowackiego wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej gm.Niemodlin,
m. Niemodlin,
ul. Słowackiego, dz. nr 850,854,855
Przyjęto zgłoszenie 03-03-2020  
11. BOŚ.6743.138.2020.MM 02-03-2020 TAURON Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie Przebudowa sieci linii kablowej nn 0,4kV wraz z złączami kablowym dla zasilania sygnalizacji przejścia dla pieszych gm. Tułowice,
m. Tułowice,
ul. Porcelanowa, dz. nr 510
Wycofano zgłoszenie 16-03-2020  
12. BOŚ.6743.136.2020.AO 02-03-2020 TAURON Dystrybucja S.A z siedzibą  w Krakowie Rozbudowa sieci-linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi dla zasilania szafy oświetlenia drogowego SO-2 gm. Niemodlin, m. Niemodlin, ul. Daszyńskiego, dz. nr 1180/4 Przyjęto zgłoszenie w dniu 23-03-2020  
13. BOŚ.6743.135.2020.KFC 02-03-2020 Wojciech Zawada budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Popielów, m. Stare Kolnie, ul. Zawadzkiego, dz. nr 31/2 Przyjęto zgłoszenie w dniu 23-03-2020  
14 BOŚ.6743.158.2020.AŁ 10-03-2020 Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie budowa linii kablowej nN do zasilania budynków gm. Prószków, m. Ligota Prószkowska, ul. Kościelna, dz. nr 210/4, 209, 154, 123 Przyjęto zgłoszenie w dniu 25-03-2020  
15. BOŚ.6743.172.2020.MM 13-03-2020 Arkadiusz Abramek Rozbudowa sieci wod. i kan. san. gm. Komprachcice, m. Wawelno,
ul. Nowowiejska, dz. nr 474/260, 761/260, 823/260
Przyjęto zgłoszenie w dniu 26-03-2020  
16. BOŚ.6743.171.2020.AO 13-03-2020 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Budowa linii kablowej nn do zasilania 19 domów jednorodzinnych gm. Prószków, m. Górki, ul. Stawowa, dz. nr 280/63, 278/63, 74/1 k.m.3, 178/1, 211/1, 263/1, 274/1, 223/1, 224/1, 190/1 k. m.1, 253 k. m. 2 Przyjęto zgłoszenie w dniu 27-03-2020  
17. BOŚ.6743.170.2020.AO 13-03-2020 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Budowa linii kablowej nn do zasilania 16 domów jednorodzinnych gm. Prószków,
m. Górki,
ul. Stawowa, dz. nr 178/1, 212/1, 194/1 k. m.1
Przyjęto zgłoszenie w dniu 27-03-2020  
18. BOŚ.6743.176.2020.JS 17-03-2020 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. budowa linii kablowej niskiego napięcia do zasilania 5 domów jednorodzinnych z dwoma lokalami mieszkalnymi gm. Komprachcice, m. Polska Nowa Wieś, dz. nr 1155/4, 1155/3, 1156/4, 1156/5, 1156/6, 1156/7, 1156/8, 1156/9 Przyjęto zgłoszenie 06.04.2020r  
19. BOŚ.6743.185.2020.KFC 20-03-2020 Teresa Goniwiecha budowa sieci wodociągowej gm. Tarnów Opolski, m. Tarnów Opolski, ul. Alicji i Julii, dz. nr 1421/16, 1412/16, 1358/16 Przyjęto zgłoszenie 27-05-2020  
20. BOŚ.6743.193.2020.MM 25-03-2020 TAURON Dystrybucja S.A. budowa linii kablowej niskiego napięcia do zasilania budynku biurowego z halą garażową gm. Prószków, m. Zimnice Małe, dz. nr  214, 208 Przyjęto zgłoszenie 06-04-2020  
21. BOŚ.6743.197.2020.JK 30-03-2020 Tomasz Łęgosz Przebudowa z nadbudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą konstrukcji dachu i pokrycia gm. Chrząstowice, m. Dębska Kuźnia, dz. nr 1018/223 Przyjęto zgłoszenie 21-04-2020  
22. BOŚ.6743.190.2020.MM 25-03-2020 Gmina Tułowice Przebudowa drogi wewnętrznej gm. Tułowice,
m. Skarbiszowice, ul. Ceramiczna,
dz. nr 123/3
Przyjęto zgłoszenie 15-04-2020  
23. BOŚ.6743.239.2020.MM 24-04-2020 Danuta Mika Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej

gm. Tarnów Opolski, m. Tarnów Opolski, ul. św. Wojciecha, dz. nr. 928/42, 1398/42

Przyjęto zgłoszenie 11-05-2020

 

 

 

24. BOŚ.6743.247.2020.MM 28-04-2020 Wodociągi i Kanalizacja Turawa sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej i sieć kanalizacyjnej sanitarnej ciśnieniowej przy ul. Srebrnej, Osowiec - Trzęsina.
gm. Turawa,
m. Osowiec,
ul. Srebrna.
dz. nr 957/80. 1221/74
Przyjęto zgłoszenie 18-05-2020  
25. BOŚ.6743.248.2020.MM 28-04-2020 Wodociągi i Kanalizacja Turawa sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej łączącej istniejące rurociągi w ulicach Milenijnej i Leśnej w miejscowości Węgry.
gm. Turawa,
m. Węgry,
ul. Leśna, Milenijna,
dz. nr 932/17, 880/14
Przyjęto zgłoszenie 18-05-2020  
26. BOŚ.6743.249.2020.MM 28-04-2020 Wodociągi i Kanalizacja Turawa sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej łączącej istniejący rurociąg w Rzędowie ul. Biwakowa z zaprojektowanym tranzytem wody Rzędów-Stacja Wodociągowa Turawa - Marszałki.
gm. Turawa,
m. Rzędów,
ul. Pływacka,
dz. nr 68/5, 85
Przyjęto zgłoszenie 18-05-2020  
27. BOŚ.6743.252.2020.MM 28-04-2020 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci kablowej 0,4kV do zasilania dwóch budynków jednorodzinnych.
gm. Komprachcice,
m. Polska Nowa Wieś,
ul. Lipowa,
dz. nr 1213/2, 1213/3, 1213/1, 1227
Przyjęto zgłoszenie 08-05-2020  
28. BOŚ.6743.254.2020.MM 29-04-2020 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV.
gm. Łubniany,
m.Kępa,
ul. Kasztanowa,
dz. nr 594/91, 673/92, 678/92, 677/92
Przyjęto zgłoszenie 11-05-2020  
29. BOŚ.6743.257.2020.MM 30-04-2020 Krzysztof Kwieciński Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wod-kan do budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Turawa, m. Zawada, ul. Brzegowa, dz. nr 612/90, 149 Przyjęto zgłoszenie 08-05-2020  
30. BOŚ.6743.238.2020.MM 24-04-2020 BAGGER POLSKA
Sp. z o. o.
Budowa sieci wodociągowej dla zasilania nowych działek budowlanych we wsi Piotrowa gm. Niemodlin,
m. Piotrowa, dz. nr 78/1, 82/31, 82/4
Przyjęto zgłoszenie 02-06-2020  
31. BOŚ.6743.268.2020.KFC 07-05-2020 Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie budowa linii kablowej niskiego napięcia do zasilania budynku jednorodzinnego. gm. Prószków, m. Złotniki, dz. nr 628/129, 648/133, 657/134, 666/135, 651/134, 642/133, 622/129, 615/128, 612/128, 602/120, 119, 124 Przyjęto zgłoszenie 19-05-2020  
32. BOŚ.6743.269.2020.KFC 04-05-2020 Krzysztof Liśkiewicz nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego - zadaszenie tarasu rekreacyjnego. gm. Chrząstowice, m. Suchy Bór, ul. Cicha 1, dz. nr 987/311 Przyjęto zgłoszenie 14-05-2020  
33. BOŚ.6743.277.2020.MM 12-05-2020 Tauron Dystrybucja S.A. rozbudowa sieci - linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączem kablowym dla zasilania budynku mieszkalnego
gm. Niemodlin,
m. Niemodlin,
ul. Korfantego,
dz. nr 804/16, 804/17, 804/15
Przyjęto zgłoszenie 20-05-2020  
34. BOŚ.6743.279.2020.MM 12-05-2020 Tauron Dystrybucja S.A. Rozbudowa sieci - linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączem kablowym dla zasilania budynku mieszkalnego.
gm. Niemodlin,
m. Niemodlin,
ul. Korfantego,
dz. nr 804/4, 804/17, 804/5
Przyjęto zgłoszenie 20-05-2020  
35. BOŚ.6743.280.2020.MM 12-05-2020 Tauron Dystrybucja S.A. Rozbudowa sieci - linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączem kablowym dla zasilania budynku mieszkalnego.
gm. Niemodlin,
m. Wydrowice
dz. nr 42/3, 42/5, 42/4, 42/6
Wycofano zgłoszenie 22-05-2020  
36. BOŚ.6743.281.2020.MM 12-05-2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Budowa sieci gazu średniego ciśnienia.
gm. Komprachcice,
m. Domecko,
dz. nr 471/9, 504/253, 572/35
Przyjęto zgłoszenie 14-05-2020  
37. BOŚ.6743.309.2020.MM 19-05-2020 Martina Firlus
Rozbudowa sieci wodociągowej i tłoczonej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.
gm. Turawa,
m. Węgry,
dz. nr 1135/33, 1136/33, 1137/33, 1140/33, 1141/33, 1138/33, 1139/33, 1143/33, 92
Przyjęto zgłoszenie 28-05-2020  
38. BOŚ.6743.310.2020.MM 19-05-2020 Roman Bartyla Budowa sieci wod - kan. z przyłączami.
gm. Turawa,
m. Osowiec,
dz. nr 667/138, 837/164, 838/164, 836/164, 839/164, 840/164, 846/164, 850/164, 849/164, 842/164, 844/164, 843/164, 847/164, 851/164, 845/164, 848/164, 852/164
Przyjęto zgłoszenie 29-05-2020  
39. BOŚ.6743.316.2020.MM 21-05-2020 TAURON Dystrybucja S.A. Rozbudowa istniejącej sieci nN 0,4kV w ramach inwestycji pn. Przebudowa linii 15kV Luboszyce 1 - Biadacz wraz z budową węzła sieciowego 15/0,4kV "Biadacz Leśna" AKL/7-2(nN)/15 gm. Łubniany, m. Biadacz, dz. nr 157, 467/158, 1065/169, 820/155, 1072/153, 1071/153 k. m. 1, 237/27, 92/26, 64, 112/27, 65, 130/27, 194/31, 74/30 Przyjęto zgłoszenie 01-06-2020  
40. BOŚ.6743.318.2020.MM 21-05-2020 TAURON Dystrybucja S.A. Rozbudowa istniejącej sieci nN 0,4kV w ramach inwestycji pn. Przebudowa linii 15kV Luboszyce 1 - Biadacz wraz z budową węzła sieciowego 15/0,4kV "Biadacz Leśna" AKL/7-1(nN)/15 gm. Łubniany, m. Biadacz, dz. nr 157, 162, 248, 931/254, 651/240 k. m. 1; 92/26, 174/24, 189/14, 190/14 k. m. 2 Przyjęto zgłoszenie 01-06-2020  
41. BOŚ.6743.319.2020.MM 21-05-2020 TAURON Dystrybucja S.A. Rozbudowa istniejącej sieci nN 0,4kV w ramach inwestycji pn. Przebudowa linii 15kV Luboszyce 1 - Biadacz wraz z budową węzła sieciowego 15/0,4kV "Biadacz Leśna" AKL/7-3(nN)/15 gm. Łubniany, m. Biadacz, dz. nr 157, 1039/169, 1187/169, 817/177, 1065/169, 1066/169, 838/155, 935/169, 936/169, 729/169 K. M. 1; 69, 247/37, 161/37, 66, 246/37, 245/37, 139/37, 113/41, 114/41, 167/43, 35 36 Przyjęto zgłoszenie 01-06-2020  
42. BOŚ.6743.356.2020.MM 28-05-2020 TAURON Dystrybucja S.A. Budowa sieci kablowej 0,4 kV do zasilania 15-stu budynków jednorodzinnych gm. Dąbrowa, m. Karczów, dz. nr 355/1, 247/2, 343/2, 349, 370, 372/18, 372/2 Przyjęto zgłoszenie 09-06-2020  
43. BOŚ.6743.359.2020.RK 29-05-2020 Krzysztof Liśkiewicz nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego - zadaszenie tarasu rekreacyjnego. gm. Chrząstowice, m. Suchy Bór, ul. Cicha 1, dz. nr 987/311 Przyjęto zgłoszenie 08.06.2020r.  
44. BOŚ.6743.395.2020.RK 08-06-2020 Tauron Dystrybucja S.A. Rozbudowa sieci - linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączami kablowymi dla zasilania budynku mieszkalnego w m. Gracze.
gm. Niemodlin, m. Gracze, dz. nr 383, 387/1, 389, 387/2
Przyjęto zgłoszenie
25.06.2020r.
 
45.
BOŚ.6743.426.2020.KFC
17-06-2020
Zespół Szkół w Ozimku
Przebudowa konstrukcji schodów zewnętrznych w Zespole Szkół w Ozimku.
gm. Ozimek,
m. Ozimek,
ul. Częstochowska 24
dz. nr 113/3
   
46. BOŚ.6743.430.2020.MM 19-06-2020 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa przyłącza elektroenergetycznego dla zasilania budynków mieszkalnych.
gm. Ozimek,
m. Schodnia,
dz. nr 556/170, 558/170
Przyjęto zgłoszenie 25.06.2020r.  
47. BOŚ.6743.458.2020.JS 25-06-2020 Katarzyna i Roman Bartyla Przebudowa sieci SN 15kV.
gm. Turawa,
m. Osowiec,
dz. nr 837/164, 845/164, 849/164, 852/164
   
48. BOŚ.6743.471.2020.KFC 19-06-2020 Marta i Grzegorz Lech Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego bez podpiwniczenia.
gm. Chrząstowice,
m. Chrząstowice,
ul. Polna
dz. nr 1062/233
   
49, BOŚ.6743.473.2020.MM 30-06-2020 Robert Gajewski Rozbudowa sieci wodociągowej i tłoczonej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.
gm. Turawa,
m. Kotórz Mały,
dz. nr 2042, 1977/51, 457/50, 462/51, 461/51
   
50. BOŚ.6743.480.2020.MM 01-07-2020 Adam i Aleksandra Smolińscy Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Wawelnie.
gm. Komprachcice,
m. Wawelno,
dz. nr 709/241, 731/240