Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020

Strona archiwalna

 

Zgłoszenia budowy budynków mieszkalnych, sieci i budynków stacji transformatorowych 2020

Lp. Numer Sprawy Data dokonania zgłoszenia

Imię i Nazwisko lub nazwa inwestora

Opis projektowanego obiektu Adres Inwestycji Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Data wniesienia sprzeciwu

1. BOŚ.6743.36.2020.MM 21-01-2020 Damian Jurek budowa sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej gm. Komprachcice, m. Polska  Nowa Wieś, ul. Lipowa, dz. nr 8, 12 Przyjęto zgłoszenie w dniu 27-01-2020  
2. BOŚ.6743.52.2020.AO 28-01-2020 Piotr Wasiak rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączem gm. Turawa, m. Węgry, ul. Spokojna, dz. nr 846/150, 126 Przyjęto zgłoszenie w dniu 10-02-2020  
3. BOŚ.6743.77.2020.MM 07-02-2020 Grzegorz Zawałka Nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Niemodlin,
m. Niemodlin,
ul. Polna 5,
dz. nr 1057
Sprzeciw w dniu 14-02-2020  
4. BOŚ.6743.81.2020.AO 11-02-2020 TAURON Dystrybucja S.A z siedzibą w Krakowie rozbudowa sieci-linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowym dla zasilania budynków mieszkalnych gm. Niemodlin, m. Sady, dz. nr 148/2, 148/3, 148/4, 148/5, 148/6, 148/7, 325 Przyjęto zgłoszenie w dniu 19-02-2020  
5. BOŚ.6743.82.2020.AO 11-02-2020 TAURON Dystrybucja S.A z siedzibą w Krakowie rozbudowa sieci-linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowym dla zasilania budynku mieszkalnego gm. Niemodlin, m. Sady, dz. nr 139/6, 139/19 Przyjęto zgłoszenie w dniu 19-02-2020  
6. BOŚ.6743.85.2020.MM 11-02-2020 TAURON Dystrybucja S.A. budowa przyłącza elektroenergetycznego SN 15 kV oraz sieci nN 0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych gm. Ozimek,
m. Schodnia, dz. nr 405/91, 567/91, 568/91, 569/91, 571/168, 574/168, 173, 558/170, 86
Wycofano zgłoszenie w dniu 17-02-2020  
7. BOŚ.6743.93.2020.MM 14-02-2020 Dariusz Pożuczek rozbudowa sieci wodociągowej dla osiedla budynków mieszkalnych jedn.

gm. Ozimek, m. Grodziec, dz. nr 957, 977/4, 978, 1265/32

Przyjęto zgłoszenie w dniu 06-03-2020  
8. BOŚ.6743.69.2020.DB 04-02-2020 Krzsztof Jakuczek budowa budynku mieszk. jedn. gm. Chrząstowice, m. Dębska Kuźnia, ul. Kolonia, dz. nr 1033/156 Przyjęto zgłoszenie w dniu 26-02-2020  
9. BOŚ.6743.125.2020.DB 25-02-2020 Szymon Andryszczyk, Karolina Bilska-Andryszczyk budowa budynku mieszkalnego jednorodzinego gm. Dąbrowa, m. Mechnice, ul. Torowa, dz. nr 338/41 Przyjęto w dniu 10-03-2020  
10. BOŚ.6743.71.2020.MM 05-02-2020 gmina Niemodlin Przebudowa ulicy Słowackiego wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej gm.Niemodlin,
m. Niemodlin,
ul. Słowackiego, dz. nr 850,854,855
Przyjęto zgłoszenie 03-03-2020  
11. BOŚ.6743.138.2020.MM 02-03-2020 TAURON Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie Przebudowa sieci linii kablowej nn 0,4kV wraz z złączami kablowym dla zasilania sygnalizacji przejścia dla pieszych gm. Tułowice,
m. Tułowice,
ul. Porcelanowa, dz. nr 510
Wycofano zgłoszenie 16-03-2020  
12. BOŚ.6743.136.2020.AO 02-03-2020 TAURON Dystrybucja S.A z siedzibą  w Krakowie Rozbudowa sieci-linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi dla zasilania szafy oświetlenia drogowego SO-2 gm. Niemodlin, m. Niemodlin, ul. Daszyńskiego, dz. nr 1180/4 Przyjęto zgłoszenie w dniu 23-03-2020  
13. BOŚ.6743.135.2020.KFC 02-03-2020 Wojciech Zawada budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Popielów, m. Stare Kolnie, ul. Zawadzkiego, dz. nr 31/2 Przyjęto zgłoszenie w dniu 23-03-2020  
14 BOŚ.6743.158.2020.AŁ 10-03-2020 Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie budowa linii kablowej nN do zasilania budynków gm. Prószków, m. Ligota Prószkowska, ul. Kościelna, dz. nr 210/4, 209, 154, 123 Przyjęto zgłoszenie w dniu 25-03-2020  
15. BOŚ.6743.172.2020.MM 13-03-2020 Arkadiusz Abramek Rozbudowa sieci wod. i kan. san. gm. Komprachcice, m. Wawelno,
ul. Nowowiejska, dz. nr 474/260, 761/260, 823/260
Przyjęto zgłoszenie w dniu 26-03-2020  
16. BOŚ.6743.171.2020.AO 13-03-2020 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Budowa linii kablowej nn do zasilania 19 domów jednorodzinnych gm. Prószków, m. Górki, ul. Stawowa, dz. nr 280/63, 278/63, 74/1 k.m.3, 178/1, 211/1, 263/1, 274/1, 223/1, 224/1, 190/1 k. m.1, 253 k. m. 2 Przyjęto zgłoszenie w dniu 27-03-2020  
17. BOŚ.6743.170.2020.AO 13-03-2020 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Budowa linii kablowej nn do zasilania 16 domów jednorodzinnych gm. Prószków,
m. Górki,
ul. Stawowa, dz. nr 178/1, 212/1, 194/1 k. m.1
Przyjęto zgłoszenie w dniu 27-03-2020  
18. BOŚ.6743.176.2020.JS 17-03-2020 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. budowa linii kablowej niskiego napięcia do zasilania 5 domów jednorodzinnych z dwoma lokalami mieszkalnymi gm. Komprachcice, m. Polska Nowa Wieś, dz. nr 1155/4, 1155/3, 1156/4, 1156/5, 1156/6, 1156/7, 1156/8, 1156/9 Przyjęto zgłoszenie 06.04.2020r  
19. BOŚ.6743.185.2020.KFC 20-03-2020 Teresa Goniwiecha budowa sieci wodociągowej gm. Tarnów Opolski, m. Tarnów Opolski, ul. Alicji i Julii, dz. nr 1421/16, 1412/16, 1358/16 Przyjęto zgłoszenie 27-05-2020  
20. BOŚ.6743.193.2020.MM 25-03-2020 TAURON Dystrybucja S.A. budowa linii kablowej niskiego napięcia do zasilania budynku biurowego z halą garażową gm. Prószków, m. Zimnice Małe, dz. nr  214, 208 Przyjęto zgłoszenie 06-04-2020  
21. BOŚ.6743.197.2020.JK 30-03-2020 Tomasz Łęgosz Przebudowa z nadbudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą konstrukcji dachu i pokrycia gm. Chrząstowice, m. Dębska Kuźnia, dz. nr 1018/223 Przyjęto zgłoszenie 21-04-2020  
22. BOŚ.6743.190.2020.MM 25-03-2020 Gmina Tułowice Przebudowa drogi wewnętrznej gm. Tułowice,
m. Skarbiszowice, ul. Ceramiczna,
dz. nr 123/3
Przyjęto zgłoszenie 15-04-2020  
23. BOŚ.6743.239.2020.MM 24-04-2020 Danuta Mika Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej

gm. Tarnów Opolski, m. Tarnów Opolski, ul. św. Wojciecha, dz. nr. 928/42, 1398/42

Przyjęto zgłoszenie 11-05-2020

 

 

 

24. BOŚ.6743.247.2020.MM 28-04-2020 Wodociągi i Kanalizacja Turawa sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej i sieć kanalizacyjnej sanitarnej ciśnieniowej przy ul. Srebrnej, Osowiec - Trzęsina.
gm. Turawa,
m. Osowiec,
ul. Srebrna.
dz. nr 957/80. 1221/74
Przyjęto zgłoszenie 18-05-2020  
25. BOŚ.6743.248.2020.MM 28-04-2020 Wodociągi i Kanalizacja Turawa sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej łączącej istniejące rurociągi w ulicach Milenijnej i Leśnej w miejscowości Węgry.
gm. Turawa,
m. Węgry,
ul. Leśna, Milenijna,
dz. nr 932/17, 880/14
Przyjęto zgłoszenie 18-05-2020  
26. BOŚ.6743.249.2020.MM 28-04-2020 Wodociągi i Kanalizacja Turawa sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej łączącej istniejący rurociąg w Rzędowie ul. Biwakowa z zaprojektowanym tranzytem wody Rzędów-Stacja Wodociągowa Turawa - Marszałki.
gm. Turawa,
m. Rzędów,
ul. Pływacka,
dz. nr 68/5, 85
Przyjęto zgłoszenie 18-05-2020  
27. BOŚ.6743.252.2020.MM 28-04-2020 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci kablowej 0,4kV do zasilania dwóch budynków jednorodzinnych.
gm. Komprachcice,
m. Polska Nowa Wieś,
ul. Lipowa,
dz. nr 1213/2, 1213/3, 1213/1, 1227
Przyjęto zgłoszenie 08-05-2020  
28. BOŚ.6743.254.2020.MM 29-04-2020 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV.
gm. Łubniany,
m.Kępa,
ul. Kasztanowa,
dz. nr 594/91, 673/92, 678/92, 677/92
Przyjęto zgłoszenie 11-05-2020  
29. BOŚ.6743.257.2020.MM 30-04-2020 Krzysztof Kwieciński Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wod-kan do budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Turawa, m. Zawada, ul. Brzegowa, dz. nr 612/90, 149 Przyjęto zgłoszenie 08-05-2020  
30. BOŚ.6743.238.2020.MM 24-04-2020 BAGGER POLSKA
Sp. z o. o.
Budowa sieci wodociągowej dla zasilania nowych działek budowlanych we wsi Piotrowa gm. Niemodlin,
m. Piotrowa, dz. nr 78/1, 82/31, 82/4
Przyjęto zgłoszenie 02-06-2020  
31. BOŚ.6743.268.2020.KFC 07-05-2020 Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie budowa linii kablowej niskiego napięcia do zasilania budynku jednorodzinnego. gm. Prószków, m. Złotniki, dz. nr 628/129, 648/133, 657/134, 666/135, 651/134, 642/133, 622/129, 615/128, 612/128, 602/120, 119, 124 Przyjęto zgłoszenie 19-05-2020  
32. BOŚ.6743.269.2020.KFC 04-05-2020 Krzysztof Liśkiewicz nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego - zadaszenie tarasu rekreacyjnego. gm. Chrząstowice, m. Suchy Bór, ul. Cicha 1, dz. nr 987/311 Przyjęto zgłoszenie 14-05-2020  
33. BOŚ.6743.277.2020.MM 12-05-2020 Tauron Dystrybucja S.A. rozbudowa sieci - linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączem kablowym dla zasilania budynku mieszkalnego
gm. Niemodlin,
m. Niemodlin,
ul. Korfantego,
dz. nr 804/16, 804/17, 804/15
Przyjęto zgłoszenie 20-05-2020  
34. BOŚ.6743.279.2020.MM 12-05-2020 Tauron Dystrybucja S.A. Rozbudowa sieci - linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączem kablowym dla zasilania budynku mieszkalnego.
gm. Niemodlin,
m. Niemodlin,
ul. Korfantego,
dz. nr 804/4, 804/17, 804/5
Przyjęto zgłoszenie 20-05-2020  
35. BOŚ.6743.280.2020.MM 12-05-2020 Tauron Dystrybucja S.A. Rozbudowa sieci - linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączem kablowym dla zasilania budynku mieszkalnego.
gm. Niemodlin,
m. Wydrowice
dz. nr 42/3, 42/5, 42/4, 42/6
Wycofano zgłoszenie 22-05-2020  
36. BOŚ.6743.281.2020.MM 12-05-2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Budowa sieci gazu średniego ciśnienia.
gm. Komprachcice,
m. Domecko,
dz. nr 471/9, 504/253, 572/35
Przyjęto zgłoszenie 14-05-2020  
37. BOŚ.6743.309.2020.MM 19-05-2020 Martina Firlus
Rozbudowa sieci wodociągowej i tłoczonej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.
gm. Turawa,
m. Węgry,
dz. nr 1135/33, 1136/33, 1137/33, 1140/33, 1141/33, 1138/33, 1139/33, 1143/33, 92
Przyjęto zgłoszenie 28-05-2020  
38. BOŚ.6743.310.2020.MM 19-05-2020 Roman Bartyla Budowa sieci wod - kan. z przyłączami.
gm. Turawa,
m. Osowiec,
dz. nr 667/138, 837/164, 838/164, 836/164, 839/164, 840/164, 846/164, 850/164, 849/164, 842/164, 844/164, 843/164, 847/164, 851/164, 845/164, 848/164, 852/164
Przyjęto zgłoszenie 29-05-2020  
39. BOŚ.6743.316.2020.MM 21-05-2020 TAURON Dystrybucja S.A. Rozbudowa istniejącej sieci nN 0,4kV w ramach inwestycji pn. Przebudowa linii 15kV Luboszyce 1 - Biadacz wraz z budową węzła sieciowego 15/0,4kV "Biadacz Leśna" AKL/7-2(nN)/15 gm. Łubniany, m. Biadacz, dz. nr 157, 467/158, 1065/169, 820/155, 1072/153, 1071/153 k. m. 1, 237/27, 92/26, 64, 112/27, 65, 130/27, 194/31, 74/30 Przyjęto zgłoszenie 01-06-2020  
40. BOŚ.6743.318.2020.MM 21-05-2020 TAURON Dystrybucja S.A. Rozbudowa istniejącej sieci nN 0,4kV w ramach inwestycji pn. Przebudowa linii 15kV Luboszyce 1 - Biadacz wraz z budową węzła sieciowego 15/0,4kV "Biadacz Leśna" AKL/7-1(nN)/15 gm. Łubniany, m. Biadacz, dz. nr 157, 162, 248, 931/254, 651/240 k. m. 1; 92/26, 174/24, 189/14, 190/14 k. m. 2 Przyjęto zgłoszenie 01-06-2020  
41. BOŚ.6743.319.2020.MM 21-05-2020 TAURON Dystrybucja S.A. Rozbudowa istniejącej sieci nN 0,4kV w ramach inwestycji pn. Przebudowa linii 15kV Luboszyce 1 - Biadacz wraz z budową węzła sieciowego 15/0,4kV "Biadacz Leśna" AKL/7-3(nN)/15 gm. Łubniany, m. Biadacz, dz. nr 157, 1039/169, 1187/169, 817/177, 1065/169, 1066/169, 838/155, 935/169, 936/169, 729/169 K. M. 1; 69, 247/37, 161/37, 66, 246/37, 245/37, 139/37, 113/41, 114/41, 167/43, 35 36 Przyjęto zgłoszenie 01-06-2020  
42. BOŚ.6743.356.2020.MM 28-05-2020 TAURON Dystrybucja S.A. Budowa sieci kablowej 0,4 kV do zasilania 15-stu budynków jednorodzinnych gm. Dąbrowa, m. Karczów, dz. nr 355/1, 247/2, 343/2, 349, 370, 372/18, 372/2 Przyjęto zgłoszenie 09-06-2020  
43. BOŚ.6743.359.2020.RK 29-05-2020 Krzysztof Liśkiewicz nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego - zadaszenie tarasu rekreacyjnego. gm. Chrząstowice, m. Suchy Bór, ul. Cicha 1, dz. nr 987/311 Przyjęto zgłoszenie 08.06.2020r.  
44. BOŚ.6743.395.2020.RK 08-06-2020 Tauron Dystrybucja S.A. Rozbudowa sieci - linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączami kablowymi dla zasilania budynku mieszkalnego w m. Gracze.
gm. Niemodlin, m. Gracze, dz. nr 383, 387/1, 389, 387/2
Przyjęto zgłoszenie
25.06.2020r.
 
45.
BOŚ.6743.426.2020.KFC
17-06-2020
Zespół Szkół w Ozimku
Przebudowa konstrukcji schodów zewnętrznych w Zespole Szkół w Ozimku.
gm. Ozimek,
m. Ozimek,
ul. Częstochowska 24
dz. nr 113/3
Wycofano zgłoszenie 2-07-2020  
46. BOŚ.6743.430.2020.MM 19-06-2020 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa przyłącza elektroenergetycznego dla zasilania budynków mieszkalnych.
gm. Ozimek,
m. Schodnia,
dz. nr 556/170, 558/170
Przyjęto zgłoszenie 25.06.2020r.  
47. BOŚ.6743.458.2020.JS 25-06-2020 Katarzyna i Roman Bartyla Przebudowa sieci SN 15kV.
gm. Turawa,
m. Osowiec,
dz. nr 837/164, 845/164, 849/164, 852/164
Przyjęto zgłoszenie 17-07-2020  
48. BOŚ.6743.471.2020.KFC 19-06-2020 Marta i Grzegorz Lech Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego bez podpiwniczenia.
gm. Chrząstowice,
m. Chrząstowice,
ul. Polna
dz. nr 1062/233
Wycofano zgłoszenie 8-07-2020  
49, BOŚ.6743.473.2020.MM 30-06-2020 Robert Gajewski Rozbudowa sieci wodociągowej i tłoczonej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.
gm. Turawa,
m. Kotórz Mały,
dz. nr 2042, 1977/51, 457/50, 462/51, 461/51
Przyjęto zgłoszenie 15-07-2020  
50. BOŚ.6743.480.2020.MM 01-07-2020 Adam i Aleksandra Smolińscy Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Wawelnie.
gm. Komprachcice,
m. Wawelno,
dz. nr 709/241, 731/240
Przyjęto zgłoszenie 13-07-2020  
51. BOŚ.6743.499.2020.JS 07-07-2020 Marcin Dżugaj Budowa przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej.
gm. Dąbrowa,
m. Karczów,
dz. nr 320/65, 320/68
Przyjęto zgłoszenie 27-08-2020  
52. BOŚ.6743.502.2020.AO 08-07-2020 Wodociągi  i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi do budynków mieszkalnych przy ul. Słonecznej w m. Węgry gm. Turawa, m. Węgry, dz. nr 126, 821/121, 817/121, 818/121, 819/121 Przyjęto zgłoszenie 15-07-2020  
53. BOŚ.6743.521.2020.MM 13-07-2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Budowa sieci gazu niskiego ciśnienia 90PE o 10kPa.
gm. Ozimek,
m. Ozimek,
ul. Jesionowa,
dz. nr 179/6, k.m.4
Przyjęto zgłoszenie 15-07-2020  
54. BOŚ.6743.521.2020.MM 14-07-2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Budowa sieci gazu średniego ciśnienia 63 do 0,5 MPa

gm. Ozimek,
m. Krasiejów,
ul. Młyńska,
dz. nr 159 k. m. 2

Przyjęto zgłoszenie 15-07-2020  
55. BOŚ.6743.528.2020.MM 14-07-2020

Wodociągi i Kanalizacja Turawa
Sp. z o. o.

sieć wodociągowa łącząca sieć wodociągową w Kotorzu Małym z siecią wodociągową w Zawadzie wraz z rozbudową sieci, umożliwiającej podłączenie działek nr 1598/8 i 1143/7 w Kotorzu Małym gm. Turawa, m. Kotórz Mały, ul. Opolska, Brzozowa, dz. nr 1190/90, 2275/15, 2268/2 Przyjęto zgłoszenie 21-07-2020  
56. BOŚ.6743.529.2020.MM 14-07-2020 Wodociągi i Kanalizacja Turawa
Sp. z o. o.
sieć wodociągowa łącząca istniejące rurociągi w ul. Pod Lasem i Turawskiej oraz sieć kanalizacyjna łącząca istniejące rurociągi w ul. Wodociągowej i Turawskiej w Zawadzie wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej w ul. Sosnowej gm. Turawa, m. Zawada, ul, Pod Lasem, Turawska, Wodociągowa, Sosnowa, dz. nr 385/150, 507/149, 944/146, 946/146, 506/145, 947/146, 948/146, 949/146, 449/144 k.m m. 2, 532/14, 511/15, 138/25, 502/30, 493/30 k. m 7 Przyjęto zgłoszenie 21-07-2020  
57. BOŚ6743.536.2020.MM 17-07-2020 Krzysztof Kansy rozbudowa sieci wodociągowej i tłocznej kanalizacji sanitarnej gm. Turawa, m. Zawada, ul. Kępska - boczna, dz. nr 140/22, 403/22 Przyjęto zgłoszenie 22-07-2020  
58. BOŚ.6743.533.2020.MM 17-07-2020 PSG Sp. z o. o. Budowa sieci gazu śr/c 63 PE do 0,5 MPa gm. Tarnów Opolski, m. Tarnów Opolski, ul. Wrzosowa, dz. nr 897, 2120/319, 931/319, 927/319, 922/318 Przyjęto zgłoszenie 22-07-2020  
59. BOŚ.6743.545.2020.MM 20-07-2020 PSG Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie budowa sieci gazu śr/c 63 PE do 0,5 MPa gm. Tarnów Opolski, m. Tarnów Opolski, ul. Jakuba Kani, dz. nr 741/40 Przyjęto zgłoszenie 24-07-2020  
60. BOŚ.6743.546.2020.MM 21-07-2020 PSG Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie budowa sieci gazu śr/c 90 PE do 0,5 MPa gm. Tarnów Opolski, m. Tarnów Opolski, ul. Powstańców Śl., Cmentarna, dz. nr 1080/334, 2123/293 Przyjęto zgłoszenie 24-07-2020  
61. BOŚ.6743.547.2020.MM 21-07-2020 PSG Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie budowa sieci gazu śr/c 63 PE do 0,5 MPa gm. Tarnów Opolski, m. Tarnów Opolski, ul. Piaskowa, dz. nr 417/41, 415/41 Przyjęto zgłoszenie 24-07-2020  
62. BOŚ.6743.551.2020.MM 21-07-2020 PSB sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie
budowa sieci gazu śr/c 110 PE do 0,5 MPa
gm. Łubniany,
m. Masów,
ul. Osowska,
dz. nr 515/150, 148
Przyjęto zgłoszenie 24-07-2020  
63. BOŚ.6743.552.2020.MM 20-07-2020 Czesław Bargiel, Jadwiga Bargiel
budowa odcinka kanalizacji sanitarnej Miedziana ul. Leszczynowa
gm. Tarnów Opolski,
m. Miedziana,
ul. Leszczynowa,
dz. nr 162/31, 367/31
Przyjęto zgłoszenie 30-07-2020  
64. BOŚ.6743.554.2020.AO 22-07-2020 Krzysztof Bartyla Zgłoszenie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele użytkowe budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 
gm. Ozimek,
m. Szczedrzyk,
ul. Pokoju,
dz. nr 28/2
wycofano zgłoszenie 14-8-2020  
65. BOŚ.6743.581.2020.KWW 30-07-2020 Małgorzata Wojtaszek Zgłoszenie budynku rekreacji indywidualnej wraz z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe.
gm. Tułowice,
m. Szydłów,
dz. nr 378
Zarejestrowane omyłkowo.  
66. BOŚ.6743.605.2020.JS 31-07-2020 TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie Zgłoszenie rozbudowy sieci - linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV wraz z łączami kablowymi dla zasilania budynków mieszkalnych w m. Wydrowice.
gm. Niemodlin,
m. Wydrowice,
dz. 42/3, 42/5, 42/4, 42/6
Przyjęto zgłoszenie 21-08-2020  
67. BOŚ.6743.606.2020.KFC 31-07-2020 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej.
gm. Ozimek,
m. Ozimek,
ul. Kolejowa,
dz. nr 396
Przyjęto zgłoszenie 18-08-2020  
68. BOŚ.6743.611.2020.MM 04-08-2020 Gmina Łubniany Budowa przyłącza wodociągowego do projektowanej przepompowni ścieków.
gm. Łubniany,
m. Luboszyce,
dz. nr 795/21
Przyjęto zgłoszenie 28-08-2020  
69. BOŚ.6743.615.2020.AŁ 04-08-2020 Sebastian Klotka
Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami.
gm. Turawa,
m. Zawada,
ul. Kępska,
dz. nr 140/22, 421/22, 422/22, 413/22
Przyjęto zgłoszenie 26-08-2020  
70. BOŚ.6743.619.2020.MM 04-08-2020 TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie
Rozbudowa sieci - linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV wraz złączem kablowym dla zasilania budynku mieszkalnego w m. Tułowice.
gm. Tułowice,
m. Tułowice,
ul. Sportowa,
dz. nr 800/2, 848/1
Przyjęto zgłoszenie 10-08-2020  
71. BOŚ.6743.664.2020.MM 19-08-2020 PSG Sp. z o. o. Budowa sieci gazu średniego ciśnienia 90PE do 0,5MPa. gm. Tarnów Opolski, m. Tarnów Opolski, dz. nr 2236/125, 1627/355, 2196/125 Przyjęto zgłoszenie 27-08-2020  
72. BOŚ.6743.703.2020.MM 04-09-2020 PSG Sp. z o. o. Budowa sieci gazu średniego ciśnienia 63PE do 0,5MPa. gm. Tarnów Opolski, m. Tarnów Opolski, ul. 1 Maja, dz. nr 312/7, 984/7, 986/7 Przyjęto zgłoszenie 16-09-2020  
73. BOŚ.6743.727.2020.MM 14-09-2020 PSG Sp. z o. o. Budowa sieci gazu średniego ciśnienia 63PE do 0,5MPa. gm. Chrząstowice, m. Suchy Bór, ul. Pawlety, dz. nr 2007/276, 1865/280 Przyjęto zgłoszenie 18-09-2020  
74. BOŚ.6743.735.2020.MM 16-09-2020 PSG Sp. z o. o. Budowa sieci gazu średniego ciśnienia 63PE do 0,5MPa. gm. Komprachcice, m. Polska Nowa Wieś, ul. Lotniskowa, ul. Lipowa, dz. nr 918/2, 919/1, 922, 926/4 Przyjęto zgłoszenie 1-10-2020  
75. BOŚ.6743.746.2020.KFC 21-09-2020 Marek Zając Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Turawa, m. Kotórz Mały, dz. nr 2163/2 Przyjęto zgłoszenie 20-11-2020  
76. BOŚ.6743.755.2020.AO 28-09-2020 Irena Uran rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym gm. Niemodlin m. Niemodlin, dz. nr 549/5 Przyjęto zgłoszenie 23-11-2020  
77. BOŚ.6743.773.2020.MM 05-10-2020 Anna Deinert Budowa wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego. gm. Łubniany, m. Luboszyce, dz. nr 419/70 Przyjęto zgłoszenie 7-10-2020  
78. BOŚ.6743.774.2020.AM 06-10-2020 Maciej Rempalski Budowa przyłącza gazu i wewnętrznej instalacji gazowej dla kotła gazowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego. gm. Niemodlin, m. Sady, dz. nr 126/4, k.m.1 Przyjęto zgłoszenie 8-10-2020  
79. BOŚ.6743.775.2020.AO 02-10-2020 Dorota Duda Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. gm. Turawa, m. Węgry, dz. nr 661/10, k.m.6 Wycofano zgłoszenie 2-11-2020  
80. BOŚ.6743.783.2020.AO 05-10-2020 Irena Felger Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. gm. Komprachcice, m. Domecko, dz. nr 11 k.m. 5 Przyjęto zgłoszenie 19-11-2020  
81. BOŚ.6743.785.2020.MM 05-10-2020 TAURON Dystrybucja S.A. Budowa sieci nN 0,4kV dla zasilania 10 budynków mieszkalnych gm. Turawa, m. Zawada, ul. Turawska, dz. nr 514/149, 385/150, 840/153, 976/160, 977/160, 978/160 Przyjęto zgłoszenie 13-10-2020  
82. BOŚ.6743.788.2020.AM 06-10-2020 Barbara Łyczko Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Prószków, m. Górki, ul. Bukowa, dz. nr 155/1 Przyjęto zgłoszenie 12-10-2020  
83. BOŚ.6743.786.2020.AM 06-10-2020 Gmina Ozimek Modernizacja przejść dla pieszych w Ozimku. Roboty polegające na montażu linii elektroenergetycznych kablowych oświetlenia wraz z montażem latarń doświetlających przejścia dla pieszych rozlokowane w miejscowości Ozimek wraz z instalacją znaków aktywnych D-6 w pobliżu tychże przejść. Gm. Ozimek, m. Ozimek, dz. nr 369/7, 122/1 Przyjęto zgłoszenie 22-10-2020  
84. BOŚ.6743.809.2020.MM 15-10-2020 PSG Sp. z o. o. Budowa sieci gazu śr/c 110 PE i 90 PE do 0,5 MPa relacji Tarnów Op. - Nakło Gm. Tarnów Opolski, m. Tarnów Opolski, dz. nr 799/355,m. Nakło, dz. nr 875/188, 1480/183, 985/191, 456/229, 1636/227, 1501/227, 672/102, 583/101, 1768/99, 1541/99, 1540/99, 97, 1113/196, 1443/196, 1763/196, 1733/196, 1481/183, 1771/203, 1772/203, 1773/203, 1774/203, 1386/204, 181, 986/192, 1778/230, 967/199, 1780/230, 1693/203, 100 Przyjęto zgłoszenie 19-10-2020  
85. BOŚ.6743.817.2020.AO 21-10-2020 Anna i Tomasz Maleska Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

gm. Prószków, m. Zimnice Wielkie,

dz. nr 593/7, 596/7

Przyjęto zgłoszenie 12-11-2020  
86. BOŚ.6743.820.2020.MM 21-10-2020 Jolanta Rusek-Bodora Budowa sieci wodociągowej. gm. Ozimek, m. Szczedrzyk, dz. nr 325 Przyjęto zgłoszenie 9-11-2020  
87. BOŚ.6743.826.3030.AM 23-10-2020 Bartłomiej Feliks Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym z budynkiem gospodarczym. gm. Komprachcice, m. Polska Nowa Wieś, dz. nr 1223 Przyjęto zgłoszenie 10-11-2020  
88. BOŚ.6743.836.2020.MM 28-10-2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 63PE do 0,5MPa.

gm. Prószków,

m. Prószków, ul. Osiedle, dz. nr 1167 k.m. 8

Przyjęto zgłoszenie 16-11-2020  
89. BOŚ.6743.837.2020.AO 30-10-2020 Wojciech Praski, Anna Dryja-Praski Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. gm. Prószków, m. Polska Nowa Wieś, dz. nr 330/4, k.m.3 Wycofano zgłoszenie 3-11-2020  
90. BOŚ.6743.843.2020.JS 02-11-2020 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków. gm. Ozimek, m. Ozimek dz. nr 191/3 k.m.4, Krasiejów dz. nr 102/4, 89/4, 94/4, 104/7 k.m.1 Przyjęto zgłoszenie 20-11-2020  
91. BOŚ.6743.852.2020.MM 04-11-2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Budowa sieci gazu średniego ciśnienia 63PE do 0,5MPa. gm. Chrząstowice, m. Suchy Bór, dz. nr 521/1, 17/1, 16/3, 15/1 k.m. 3, 1741/21, 1301/315 k.m.1 Przyjęto zgłoszenie 12-11-2020  
92. BOŚ.6743.856.2020.AM 9-11-2020 PRODMODEL S.C. Budowa sieci wodociągowej gm. Ozimek, m. Krasiejów, ul. Szkolna i Spacerowa, dz. nr 315/2, 170/2, 291/59, 192/2 Przyjęto zgłoszenie 27-11-2020  
93. BOŚ.6743.855.2020.MM 9-11-2020 Gmina Dąbrowa Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej gm. Dąbrowa, m. Karczów, ul. Grobla, dz. nr 247/2, 383, 359/9, 335, 359/16, 350 Przyjęto zgłoszenie 12-11-2020  
94. BOŚ.6743.882.2020.AO 13-11-2020 "REZIDER" Renata Gembka-Czarnecka sp. j. Rozbudowa sieci wodociągowej i tłoczonej kanalizacji sanitarnej. gm. Turawa, m. Kotórz Mały, ul. Opolska, dz. nr 2416/5, 1190/9, 2757/2 Przyjęto zgłoszenie 30-12-2020  
95. BOŚ.6743.887.2020.AO 17-11-2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 63PE do 0,5 MPa. gm. Komprachcice, m. Komprachcice, ul. Krzyżowa, dz. nr 800, 773/4, k.m.4 Przyjęto zgłoszenie 30-11-2020  
96. BOŚ.6743.888.2020.AO 17-11-2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 63PE do 0,5 MPa. gm. Dąbrowa, m. Dąbrowa, ul. Brzozowa, dz. nr 401, 437/4, k.m.2 Przyjęto zgłoszenie 30-11-2020  
97. BOŚ.6743.909.2020.MM 24-11-2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 63PE do 0,5 MPa. gm. Tarnów Opolski, m. Tarnów Opolski, dz. nr 44 Przyjęto zgłoszenie 27-11-2020  
98. BOŚ.6743.922.2020.MM 26-11-2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 63PE do 0,5 MPa. gm. Turawa, m. Zawada, dz. nr 940/42, 513/175 Przyjęto zgłoszenie 7-12-2020  
99. BOŚ.6743.952.2020.AO 03-12-2020 Antoni Chmielowski Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Turawa, m. Turawa, ul. Jagodowa, dz. nr 712/7 Wycofano zgłoszenie 18-01-2021  
100. BOŚ.6743.957.2020.MM 09-12-2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. budowa siec gazu śr/c 63 PE do 0,5 MPa Gm. Dąbrowa, m. Żelazna, dz. nr 217/21, 157/7 Przyjęto zgłoszenie 14-12-2020  
101. BOŚ.6743.958.2020.MM 10-12-2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Budowa sieci gazu śr/c 63 PE do 0,5 MPa Gm. Dąbrowa, m. Żelazna, dz. nr 217/21, Przyjęto zgłoszenie 14-12-2020  
102. BOŚ.6743.959.2020.MM 10-12-2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Budowa sieci gazu śr/c 110 PE do 0,5 MPa Gm. Łubniany, m. Kępa, ul. Opolska, dz. nr 148/98, 172/1 Przyjęto zgłoszenie 14-12-2020  
103. BOŚ.6743.963.2020.JS 11-12-2020 Produkcja Handel Materiałami Budowlanymi i Przemysłowymi Rafał Kobienia Budowa przyłącza kablowego SN wraz ze stacją transformatorową słupową. gm. Popielów, m. Nowe Siołkowice, ul. Dworcowa, dz. nr 51/2, 44, 26 k.m.1. Przyjęto zgłoszenie 28-12-2020  
104. BOŚ.6743.971.2020.JS 16-12-2020

Tauron Dystrybucja S.A.

Oddział w Krakowie

Budowa elektroenergetycznego odcinka sieci nN 0,4kV obwodu oświetlenia ulicznego w Krasiejowie. gm. Ozimek, m. Krasiejów, dz. nr 41, 159/10 k.m.6 Przyjęto zgłoszenie 28-12-2020  
105. BOŚ.6743.973.2020.MM 16-12-2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Budowa odcinka gazociągu śr/c DN 90/63 gm. Ozimek, m. Krasiejów, ul. Szkolna, dz. nr 678/1, 219, 10, 680/1, 681/1, 682/2, 1380/63, 1108/3, 1113/4 Przyjęto zgłoszenie 23-12-2020  
106. BOŚ.6743.979.2020.MM 21-12-2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia DN 63

Gm. Łubniany, m. Kolanowice, ul. Brzozowa, dz. nr 976/13, 993/77, 665/18, 994/77

Przyjęto zgłoszenie 28-12-2020  
107. BOŚ.6743.981.2020.MM 21-12-2020 TAURON Dystrybucja S.A. Budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV do zasilania domu jednorodzinnego. Gm. Dąbrowa,
m. Mechnice, ul. Jaśminiowa, dz. nr 637/225, 828/225, 702/226, 959/226, 957/226
Przyjęto zgłoszenie 18-01-2021  
108. BOŚ.6743.966.2020.KS 14-12-2020 Alicja Niedziela Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Tarnów Opolski, m. Tarnów Opolski, ul. Koraszewskiego 15 B, dz. nr 297/52 Przyjęto zgłoszenie 23-12-2020  
109. BOŚ.6743.986.2020.MM 22-12-2020 Waldemar Śledź Budowa linii telekomunikacyjnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Fiołkowej. Budowa ziemnej linii telekomunikacyjnej przebiegać będzie od istniejącego słupa energetycznego do budynków przy ul. Fiołkowej. gm. Dobrzeń Wielki, m. Dobrzeń Wielki, ul. Fiołkowa, dz. nr 794/207, 1502/64, 1586/64, 737/64, 1198/64, 387/64, 388/64, 1437/64, 1438/64, 1443/64, 1445/64, 1446/64, 1447/64 Przyjęto zgłoszenie 28-01-2021  
110. BOŚ.6743.991.2020.MM 22-12-2020 Ekotech s.c. Rozbudowa sieci wewnętrznej wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Zawada gm. Turawa,
m. Zawada, ul. Turawska. dz. nr 975/160, 976/160, 977/160, 978/160, 979/160
Przyjęto zgłoszenie 5-01-2021  
111. BOŚ.6743.998.2020.AM 29-12-2020 Danuta i Bogdan Kochman Doświetlenie strychu - poddasza oknami połaciowymi. gm. Komprachcice, m. Polska Nowa Wieś, ul. Stawowa, dz. nr 980/7, k.m.8 Przyjęto zgłoszenie 15-01-2021  
112. BOŚ.6743.1004.2020.MM 30-12-2020 Krzysztof Wiciński Rozbudowa odcinka kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. gm. Prószków, m. Prószków, ul. Korfantego, dz. nr 1089, 1086/3, k.m.7 Przyjęto zgłoszenie 8-01-2020