Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej - polegającej na budowie obwodnicy części wsi Ligota Tułowicka w ciągu drogi powiatowej Nr 1519 O DW 406-Ligota Tułowicka – dojazd do kopalni.

Opole, dnia 16 stycznia 2020 r.

BOŚ.6740.1.3.2019.KWW                

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OPOLSKIEGO

W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

 

Na podstawie art. 11d ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.) oraz na podstawie art. 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm.),

zawiadamiam,

że dnia 16 grudnia 2019 r., na wniosek zarządcy drogi – Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z siedzibą w Opolu, przy ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy części wsi Ligota Tułowicka w ciągu drogi powiatowej Nr 1519 O DW 406-Ligota Tułowicka – dojazd do kopalni Odkrywkowej Surowców Drogowych .

Inwestycja będzie realizowana na następujących nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

dz. nr 142/1, 142/2 (po podziale 142/3, 142/4, 142/5), 139/1, 140/1, 141/1, 189/1, 290/3, 290/6 (po podziale 290/7, 290/8), 291/1 (po podziale 291/5, 291/6), 290/4, 336/1 (po podziale 336/4, 336/6), 337/1 (po podziale 337/4), 338/1 (po podziale 338/3, 338/4), 339/1 (po podziale 339/6, 339/5), 293/4 (po podziale 293/5), 335/3 (po podziale 335/5, 335/6), 336/2 (po podziale 336/8), 336/3 (po podziale 336/9, 336/10), 337/2 (po podziale 337/6, 337/2), 337/3 (po podziale 337/9, 337/10), 338/2 (po podziale 338/6, 338/5, 338/7), 339/4 (po podziale 339/8, 339/7), 340 (po podziale 340/2, 340/1), 341/2 (po podziale 341/4, 341/3), 342 (po podziale 342/1), 349 (po podziale 349/2, 349/4, 349/1, 349/3, 349/5), 352 (po podziale 352/1), 350 (po podziale 350/1,350/3), 351 (po podziale 351/2), 357 (po podziale 357/1), 348/2 (po podziale 348/6), 348/1 (po podziale 348/3, 348/4), 358/2 (po podziale 358/3), 334 (po podziale 334/1), 327/1 (po podziale 327/3), 335/4 (po podziale 335/7, 335/8, 335/9), 346/4, 174/2, 175, 140/2, 187, 180, 290/5, 292, 293/3, 339/3, 293/4

            W myśl art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, przeglądania akt sprawy oraz składania wniosków
i uwag.

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju nr 200 w godzinach pracy Urzędu.

 

          Z up. Starosty

Anna Hałenda
Naczelnik Wydziału Budownictwa
 i Ochrony Środowiska

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  20-01-2020
  przez: Jarosław Sroka
 • opublikowano:
  20-01-2020 08:01
  przez: Jarosław Sroka
 • zmodyfikowano:
  20-01-2020 08:02
  przez: Jarosław Sroka
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 69
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl