Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

XVII sesja Rady Powiatu Opolskiego - VI kadencja

                                                                                                                                                                    Opole, 2020.01.23
                                                                                  ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 30 stycznia 2020 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń w budynku Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29  zwołuję XVII sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5.    Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego.
6.    Sprawozdania z prac komisji Rady Powiatu Opolskiego za 2019 rok.
7.    Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

a)    zamiaru likwidacji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Tułowicach, ul. Zamkowa 1,
b)    przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2016 – 2019 za okres od 2018 do 2019 roku,
c)    wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn.„Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap III”,
d)    załatwienia skargi na Starostę Opolskiego,
e)    rozpatrzenia petycji wniesionej przez Panią Renatę Sutor,     
f)    rozpatrzenia petycji wniesionej przez mieszkańców sołectwa Popielów,     
g)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2020- 2023,
h)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 r.

8. Zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
9. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.


Terminy posiedzeń komisji

- Komisja Polityki Społecznej –  30.01.2020 r. o godz. 9:00
- Komisja Polityki Gospodarczej - 30.01.2020 o godz. 9:15
- Komisja Budżetu – 30.01.2020 o godz. 9:30

 

PDFProjekt Uchwały Nr XVII-121-20 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Tułowicach, ul. Zamkowa 1.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XVII-122-20 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2016 – 2019 za okres od 2018 do 2019 roku.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XVII-123-20 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XVII-124-20 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie załatwienia skargi na Starostę Opolskiego.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XVII-125-20 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Panią Renatę Sutor.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XVII-126-20 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez mieszkańców sołectwa Popielów.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XVII-127-20 Rady Powiatu Opolskiego zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XVII-128-20 Rady Powiatu Opolskiego zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 r..pdf
PDFZałącznik do Uchwały Nr XVII-122-20 RPO z dnia 30.01.2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Opieki nad zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2016 -2019 za okres od 2018 do 2019 roku.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII-127-19 RPO z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII-127-19 RPO z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  23-01-2020
  przez: Aneta Raik
 • opublikowano:
  23-01-2020 10:13
  przez: Aneta Raik
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 180
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl