Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wpływie wniosku wydanie pozwolenia na budowę polegającą na rozbudowie istniejącego stawu rybnego położonego w miejscowości Niemodlin

Opole, dnia 3 lutego 2020r.

BOŚ.6740.67.2020.KWW

STAROSTA OPOLSKI

                  Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 03.10.2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, iż w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29, pokój 200, zostały zamieszczone dane o wpływie wniosku z dnia 20 stycznia 2020r. Inwestora: Pani Elżbiety Wołowiec, o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę, polegającą na rozbudowie istniejącego stawu rybnego, położonego w miejscowości Niemodlin, na nieruchomości składającej się z działek ewidencyjnych oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami 809/1; 816/1; 817/2 arkusz mapy 10 oraz 1182/104 arkusz mapy 15, obręb Niemodlin.

Z up. Starosty

Jakub Kania

Z-ca Naczelnika Wydziału  Budownictwa

i Ochrony Środowiska

 

Metryczka
 • wytworzono:
  03-02-2020
  przez: Jarosław Sroka
 • opublikowano:
  03-02-2020 15:30
  przez: Jarosław Sroka
 • zmodyfikowano:
  03-02-2020 15:31
  przez: Jarosław Sroka
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 51
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl