Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę polegającą na rozbudowie istniejącego stawu rybnego, położonego w miejscowości Niemodlin

BOŚ.6740.67.2020.KWW                                                                   

Opole, dnia 05.03.2020r.

INFORMACJA O WYDANEJ DECYZJI

DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA

MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 03.10.2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska orazo ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.),

informuję,

że Starosta Opolski, decyzją z dnia 05.03.2020 r. nr 208/2020, zatwierdził projekt budowlany i udzielił, Inwestorowi: Pani Elżbiecie Wołowiec pozwolenia na budowę polegającą na rozbudowie istniejącego stawu rybnego, położonego w miejscowości Niemodlin, na nieruchomości składającej się z działek ewidencyjnych oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami 809/1; 816/1; 817/2 arkusz mapy 10 oraz 1182/104 arkusz mapy 15, obręb Niemodlin.

     Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju 203 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Z up. Starosty

Anna Hałenda

Naczelnik Wydziału  Budownictwa

i Ochrony Środowiska