Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o mozliwości zapoznania się z aktami w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie ul. Słonecznej w Niemodlinie

Opole, dnia 29 maja 2020 r.

BOŚ.6740.1.2.2020.JK

                                                                     

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OPOLSKIEGO

 

        W nawiązaniu do obwieszczenia Starosty Opolskiego z dnia 12 maja 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie ul. Słonecznej w Niemodlinie od km 0+021,15 do km 1+160,55 w miejscowości Niemodlin, która będzie realizowana na następujących nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki: 803/1 (po podziale 803/4), 804/17 (po podziale 804/19), 805 (po podziale 805/2), 806/5 (po podziale 806/7), 808/4, 821 (po podziale 821/1), 822 (po podziale 822/1), 823 (po podziale 823/1), 824 (po podziale 824/1), 825/1, 826 (po podziale 826/1), 827/1, 828 (po podziale 828/1) k.m.10, obrębu 0027 Niemodlin, 1187/4 k.m. 15 obrębu 0027 Niemodlin, 802, 807/2, 808/2, 1291, k.m. 10 obrębu 0027 Niemodlin, 1182/3, 1182/148, 1183, 1184, 1186 k.m. 15 obrębu 0027 Niemodlin, informuję, iż w okresie obowiązywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, z zebranym materiałem dowodowym w powyższych sprawach można zapoznać się osobiście w Starostwie Powiatowym w Opolu przy ul. 1 Maja 29,  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – 77 5415121.

          Z dniem ukazania się obwieszczenia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.

   

  

                         Z up. STAROSTY

 

Anna Hałenda

Naczelnik Wydziału Budownictwa

i Ochrony Środowiska