Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na Budowie ciągu pieszo-rowerowego w ul. Lipowej w Osinach

Opole, dnia 29 maja 2020 r.

BOŚ.6740.1.3.2020.AO

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OPOLSKIEGO

        W nawiązaniu do obwieszczenia Starosty Opolskiego z dnia 15 maja 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na Budowie ciągu pieszo-rowerowego w ul. Lipowej w Osinach, która będzie realizowana na następujących nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki: 172/9, 140/15, 173/14, 169/15 (po podziale 256/15, 257/15), 250/16 (po podziale 258/16, 259/16), 235/16, 251/16 (po podziale 260/16, 261/16), 32 (po podziale 262/32, 263/32),  k.m. 1, 862/70, 973/12, 941/182 (po podziale 1064/182, 1065/182), 942/182 (po podziale 1066/182, 1067/182),  k.m. 3 obrębu 0115 Osiny gminy Komprachcice, informuję, iż w okresie obowiązywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, z zebranym materiałem dowodowym w powyższych sprawach można zapoznać się osobiście w Starostwie Powiatowym w Opolu przy ul. 1 Maja 29,  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – 77 5415127.

          Z dniem ukazania się obwieszczenia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.

                           Z up. STAROSTY

Anna Hałenda

Naczelnik Wydziału Budownictwa

i Ochrony Środowiska