Przejdź do treści strony WCAG

Budowa śluzy sanitarnej dla karetek pogotowia przy budynku szpitala w Ozimku przy ul. Częstochowskiej 31 - AG.272.5.2020

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie nr 560057-N-2020 - AG.272.5.2020.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia AG.272.5.2020.pdf

DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy - śluza Ozimek.doc

DOCZałącznik nr 2 do SIWZ - AG.272.5.2020.doc

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - AG.272.5.2020.doc

DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - AG.272.5.2020.doc

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - AG.272.5.2020.doc

DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - AG.272.5.2020.doc

PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy - AG.272.5.2020.pdf

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia AG.272.5.2020.pdf

DOCZałącznik nr 9 do SIWZ - AG.272.5.2020.doc

Dokumentacja projektowa:

PDF01.Opis techniczny.pdf

PDF02.rys 1A-rzuty przyziemia i dachu.pdf

PDF03.rys 1P-plan usytuowania.pdf

PDF04.rys 2A-Przekroje A-A i B-B.Detale.pdf

PDF05.rys 3A-zestawienie ślusarki otworowej.pdf

PDF06.rys 4A-elewacje.pdf

PDF07.rys 5A-elewacja poł-zach.pdf

PDF08.ŚLUZA OPIS PW.pdf

PDF09.K1-RZUT FUNDAMENTÓW.pdf

PDF10.K2-SCHEMAT KONSTRUKCJI ŚLUZY.pdf

PDF11.K3 - STOPY FUNDAMENTOWE Fz1, Fz1x, Fz2.pdf

PDF12.K4-STOPA FUNDAMENTOWA Fz3, ława, podwalina.pdf

PDF13.K5 - SŁUPY Sz1, Sz1x, SZ2, Sz2x.pdf

PDF14.K6-PODCIĄGI Pz1, Pz2.pdf

PDF15.K7-PODCIĄGI Pz3, Pz4.pdf

PDF16.K8 - PŁYTA DACHU - ZBROJENIE DOŁEM.pdf

PDF17.K9 - PŁYTA DACHU - ZBROJENIE GÓRĄ.pdf

PDF18.STWiO budowlana Ozimek.pdf

PDF19.opis_proj.pdf

PDF20.rys nr 1E.pdf

PDF21.rys nr 2E.pdf

PDF22.rys nr 3E.pdf

PDF23.Szczegółwa Specyfikacja Techniczna D.pdf

PDF24.Informacja bioz.pdf

 

Protokół z otwarcia ofert:

PDFProtokół z otwarcia ofert - AG.272.5.2020.pdf

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania - AG.272.5.2020.pdf