Przejdź do treści strony WCAG

XXI sesja Rady Powiatu Opolskiego - VI kadencja - protokoły z głosowań

PDFPrzyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Opolskiego.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Opolskiego wotum zaufania.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2019 rok.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2019 rok.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół w Tułowicach Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie likwidacji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tułowicach.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XVIII12920 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 27 lutego 2020 r..pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Niemodlinie oraz włączenia Branżowej Szkoły II stopnia w Niemodlinie do Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Ozimku oraz włączenia Branżowej Szkoły II stopnia w Ozimku do Zespołu Szkół w Ozimku.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Niemodlin na wywóz i utylizację nielegalnie zgromadzonych odpadów niebezpiecznych w m. Brzęczkowice gm. Niemodlin.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał dotyczących wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w formie darowizny.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zgody na udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Opolskiego Komendzie Miejskiej Policji w Opolu.pdf

PDFPrzyjęcie autopoprawki do WPF.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023.pdf

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 r..pdf