Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wymiana dwóch dźwigów szpitalnych wraz z przebudową szybu windowego w budynku szpitala w Ozimku przy ul. Częstochowskiej 31 - II - AG.272.12.2020

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 577597-N-2020.pdf

 

Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia (SIWZ):

PDFSIWZ - dźwigi Ozimek II - AG.272.12.2020.pdf

DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy - dźwigi Ozimek II.doc

DOCZałącznik nr 2 do SIWZ - AG.272.12.2020.doc

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - AG.272.12.2020.doc

DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - AG.272.12.2020.doc

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - AG.272.12.2020.doc

DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - AG.272.12.2020.doc

PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy - AG.272.12.2020.pdf

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - OPZ - AG.272.12.2020.pdf

DOCZałącznik nr 9 do SIWZ - AG.272.12.2020.doc

 

Dokumentacja projektowa:

PDF01.EKSPERTYZA TECHNICZNA.pdf

PDF02.Opis techniczny.pdf

PDF03.K_01.pdf

PDF04.K_02.pdf

PDF05.K_03.pdf

PDF06.K_04.pdf

PDF07.K_05.pdf

PDF08.K_06.pdf

PDF09.K_07.pdf

PDF10.K_08.pdf

PDF11.K_09.pdf

PDF12.K_10.pdf

PDF13.K_11.pdf

PDF14.K_12.pdf

PDF15.K_13.pdf

PDF16.K_14.pdf

PDF17.K_15.pdf

PDF18.K_16.pdf

PDF19.K_17.pdf

PDF20.K_18.pdf

PDF21.S_01.pdf

PDF22.zalacznik graficzny 1_1.pdf

PDF23.zalacznik graficzny 1_2a.pdf

PDF24.zalacznik graficzny 1_2b.pdf

PDF25.Opis techniczny el.pdf

PDF26.Plan instalacji elektrycznej - I piętro.pdf

PDF27.Plan instalacji elektrycznej - II piętro.pdf

PDF28.Plan instalacji elektrycznej - III piętro.pdf

PDF29.Plan instalacji elektrycznej - IV piętro.pdf

PDF30.Plan instalacji elektrycznej - parter.pdf

PDF31.Plan instalacji elektrycznej - piwnica.pdf

PDF32.Plan instalacji elektrycznej - podszybie.pdf

PDF33.Plan instalacji elektrycznej - szyb windowy.pdf

PDF34.Schemat zasilania.pdf

PDF35. Wymiana dźwigów osobowych w ist.bud. szpital Ozimek, STWIOR.pdf

PDF36.Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ELEKTRYKA.pdf

PDF37.BIOZ.pdf

PDF38.Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.pdf

PDF39.ZABEZPIECZENIE BUDOWA.pdf

PDF40.pozwolenie.pdf

 

Protokół z otwarcia ofert (Wykonawcy zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym Wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia  informacji zawartych w protokole z otwarcia ofert):

PDFProtokół z otwarcia ofert - AG.272.12.2020.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - AG.272.12.2020.pdf