Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami

W związku z ustawą  z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) informuję, że w Starostwie Powiatowym w Opolu Koordynatorem do spraw dostępności jest Pani Marzena Kazin - sekretarz Powiatu Opolskiego, tel. 775415104, e-mail: .

 

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

  1. Dokonanie inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz określenie minimalnych wymagań obiektów Starostwa w zakresie zapewnienia ich dostępności.
  2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie  z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze  szczególnymi potrzebami.
  3. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do  świadczonych usług.
  4. Prowadzenie działań promujących dostępność.
  5. Przedstawianie Staroście Opolskiemu bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.
  6. Opracowanie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o którym mowa w art.11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

PDFUstawa z dnia z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.pdf

PDFUstawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.pdf

PDFZarządzenie Starosty Opolskiego z dnia 24 sierpnia 2020 r.pdf

PDFInformacja dla osób niesłyszących.pdf

PDFPlan działania na lata 2020-2021 na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.120.39a.2020 Starosty Opolskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zapewnienia alternatywnej dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.pdf