Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby dzieci przebywających w pieczy zastępczej w ramach projektu pn. ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” - III - AG.272.13.2020

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie nr 579693-N-2020.pdf (130,39KB)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - AG.272.13.2020.pdf (305,08KB)

DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy AG.272.13.2020.doc (164,00KB)

DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - AG.272.13.2020.docx (90,65KB)

DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - AG.272.13.2020.docx (92,11KB)

PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy - AG.272.13.2020.pdf (135,26KB)

PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - OPZ - AG.272.13.2020.pdf (135,12KB) NIEAKTUALNY

DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - AG.272.13.2020.docx (89,59KB)

 

Pytania do SIWZ i odpowiedzi Zamawiającego:

PDFPytania do SIWZ oraz odpowiedzi Zamawiającego - AG.272.13.2020.pdf (121,02KB)

Pytania do SIWZ i odpowiedzi Zamawiającego - II:

PDFPytania do SIWZ oraz odpowiedzi Zamawiającego II - AG.272.13.2020.pdf (341,00KB)

PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - OPZ nowy.pdf (217,67KB)

 

Protokół z otwarcia ofert (Wykonawcy zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym Wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia  informacji zawartych w protokole z otwarcia ofert):

PDFProtokół z otwarcia ofert AG.272.13.2020.pdf (903,97KB)

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - AG.272.13.2020.HS.pdf (171,89KB)