Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w sprawie konsultacji dot. Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026 i Powiatowego Programu Profilaktycznego w Zakresie Promowania i Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych

                                                                                                                               OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Opolskiego ogłasza konsultacje z mieszkańcami Powiatu Opolskiego i organizacjami pozarządowymi z terenu Powiatu Opolskiego w sprawie przyjęcia projektu „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2026” oraz „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2021-2026”.

I. PRZEDMIOT I TERMIN KONSULTACJI
1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii ogółu mieszkańców i organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Opolskiego w sprawie przyjęcia projektu „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2026” oraz „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2021-2026”.
2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach jest ogół mieszkańców i organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Opolskiego.
3. Termin Konsultacji: 30.12.2020-19.01.2021


II. TRYB ZASADY I FORMY KONSULTACJI
1. Projekt oraz formularz konsultacji zamieszczony jest na stronie internetowej Powiatu Opolskiego www.powiatopolski.pl w zakładce ,,Dla mieszkańców”- ,,Konsultacje społeczne” oraz na tablicy ogłoszeń w Siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. 1 Maja 29.
2. Konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza konsultacji (zał. nr 1).
3. Wypełniony formularz dotyczący konsultacji można składać w terminie 30.12.2020-19.01.2021 w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, przesłać faxem na nr 775415103 lub mailem na adres . W tytule maila należy wpisać: konsultacje w sprawie przyjęcia projektu „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2026” oraz „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod
wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2021-2026”.
4. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27 (pokój nr 106), tel. 77 44 10 567.
5. Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Zarządu Powiatu Opolskiego zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu Opolskiego, a także w siedzibie Starostwa Powiatowego, w miejscu wyznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Opolskiego

Henryk Lakwa

PDFOgłoszenie o konsultacjach w sprawie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026 oraz Powiatowego Programu Profilaktycznego w Zakresie Promowania i Wdrażana Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci Zagrożonych Przemocą w Rodzinie na lata 2021-2026 (206,79KB)
PDFUchwała Nr 1320/20 Zarządu Powiatu Opolskiego z dn. 28 grudnia 2020 r. w spr. przyjęcia projektów programów i skierowania ich do konsultacji (1,38MB)
DOCFORMULARZ KONSULTACJI.doc (35,00KB)
PDFPowiatowy program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2021-2026r. - projekt (744,87KB)
PDFPowiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2026 r. - projekt (871,15KB)


PDFUchwała Zarządu Powiatu Opolskiego Nr 1376/21 z dn. 20 stycznia 2021 r. w spr. przyjęcia przez Zarząd Powiatu Opolskiego raportu z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2026 (199,30KB)
PDFRaport z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu ,,Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2021-2026” (212,43KB)
PDFUchwała Zarządu Powiatu Opolskiego Nr 1377/21 z dn. 20 stycznia 2021 r. w spr. przyjęcia przez Zarząd Powiatu Opolskiego raportu z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2021-2026 (199,53KB)
PDFRaport z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu ,,Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2021-2026” (213,86KB)