Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informatyzacja, integracja i harmonizacja baz danych GESUT i BDOT500 dla miasta i gminy Niemodlin oraz Tułowice

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie o zamówieniu - 08d8c42e-dd6e-89ba-917e-140001d56461.pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia - 08d8c8fe-cf9d-330e-7d6b-fd0001ef6163-1.pdf

 

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ):

PDFSPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - AG.272.1.2021.pdf

DOCXZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx

DOCXZałącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE Z ART. 125 PZP.docx

DOCZałącznik nr 3 do SWZ - AG.272.1.2021.doc

DOCXZałącznik nr 4 do SWZ.docx

DOCXZałącznik nr 5 do SWZ.docx

DOCXZałącznik nr 6 - OŚWIADCZENIE DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ.docx

PDFZałącznik nr 7 do SWZ - projekt umowy.pdf

PDFZałącznik nr 8 - powierzchnie NIEM-TUL.pdf

PDFZałącznik nr 8 do SWZ - Niemodlin.pdf - załącznik NIEAKTUALNY!!!

PDFZałącznik nr 8 do SWZ - Tułowice.pdf - załącznik NIEAKTUALNY!!!

PDFZałącznik nr 9 do SWZ - ID postępowania i link do postępowania.pdf - ID postępowania na miniPortalu: 7bf76d6a-11a8-42e3-b9e5-ead23a164dda

PDFZałącznik nr 10 do SWZ - umowa na przetwarzanie danych osobowych.pdf

 

Zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

PDFZmiana treści SWZ - AG.272.1.2021.pdf

PDFZMIENIONY Załącznik nr 8 do SWZ - Niemodlin.pdf

PDFZMIENIONY Załącznik nr 8 do SWZ - Tułowice.pdf

 

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

PDFInformacja o kwocie jaką zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - AG.272.1.2021.pdf

 

Protokół z otwarcia ofert:

PDFProtokół z otwarcia ofert AG.272.1.2021.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - AG.272.1.2021.pdf