Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXVIII Sesja RPO - 25.02.2021 r. - VI kadencja - ZAWIADOMIENIE

 

                                                         Opole, 2021-02-18

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 25 lutego 2021 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, ul. Pomologia 11 zwołuję XXVIII Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 3. Przedstawienie porządku obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.
 6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 1. załatwienia skargi na działalność Starosty Opolskiego,
 2. załatwienia skargi na zachowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego,
 3. załatwienia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu,
 4. przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
 5. przyjęcia statutu Domu Dziecka w Turawie,
 6. nadania Statutu Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu,
 7. zgody na udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Opolskiego Komendzie Miejskiej  Policji w Opolu,
 8. zmiany Uchwały nr XXVI/187/20 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku,
 9. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024,
 10. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2021 r.

7.   Zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

8.   Zakończenie obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Powiatu Opolskiego

/-/ Stefan Warzecha

PDFProjekt Uchwały Nr XXVIII-201-21 RPO z dnia 25.02.2021 r. w sprawie załatwienia skargi na działalność Starosty Opolskiego.pdf (149,64KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XXVIII-202-21 RPO z dnia 25.02.2021 r. w sprawie załatwienia skargi na zachowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego.pdf (129,54KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XXVIII-203-21 RPO z dnia 25.02.2021 r. w sprawie załatwienia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu.pdf (132,99KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XXVIII-204-21 RPO z dnia 25.02.2021 r. w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf (133,29KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XXVIII-205-21 RPO z dnia 25.02.2021 r. w sprawie przyjęcia statutu Domu Dziecka w Turawie.pdf (148,05KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XXVIII-206-21 RPO z dnia 25.02.2021 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu.pdf (143,13KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XXVIII-207-21 RPO z dnia 25.02.2021 r. w sprawie zgody na udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Opolskiego Komendzie Miejskiej Policji w Opolu.pdf (111,66KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XXVIII-208-21 RPO z dnia 25.02.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI18720 RPO z dnia 21.12.2020 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2021 r.pdf (130,67KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XXVIII-209-21 RPO z dnia 25.02.2021 r. zmiejającej uchwałe w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024.pdf (128,05KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII-209-21 RPO z dnia 25.02.2021 r. - WPF.pdf (2,99MB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII-209-21 RPO z dnia 25.02.2021 r. - Przedsięwzięcia.pdf (166,69KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XXVIII-210-21 RPO z dnia 25.02.2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2021.pdf (159,73KB)