Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informatyzacja, integracja i harmonizacja danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla gminy Murów - AG.272.2.2021

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie o zamówieniu - 08d8deeb-b744-b076-1a34-570001f1c4fc.pdf

 

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ):

PDFSPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - AG.272.2.2021.pdf

DOCXZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx

DOCXZałącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE Z ART. 125 PZP.docx

DOCZałącznik nr 3 do SWZ - AG.272.2.2021.doc

DOCXZałącznik nr 4 do SWZ.docx

DOCXZałącznik nr 5 do SWZ.docx - załącznik nieaktualny

DOCXZałącznik nr 5 do SWZ - zmieniony.docx - załącznik AKTUALNY!!!

DOCXZałącznik nr 6 - OŚWIADCZENIE DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ.docx

PDFZałącznik nr 7 do SWZ - projekt umowy.pdf

PDFZałącznik nr 8 - opis przedmiotu zamówienia.pdf

PDFZałącznik nr 8 - opis przedmiotu zamówienia - tabela.pdf

PDFZałącznik nr 9 do SWZ - ID postępowania i link do postępowania.pdf

PDFZałącznik nr 10 - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.pdf

 

Zmiany treści SWZ:

PDFZmiana treści SWZ - AG.272.2.2021 - na stronę.pdf

DOCXZałącznik nr 5 do SWZ - zmieniony.docx

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia  pn. „Informatyzacja, integracja i harmonizacja danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla gminy Murów” zamierza przeznaczyć kwotę 100 000,00 zł (brutto).

 

Protokół z otwarcia ofert:

PDFProtokół z otwarcia ofert - AG.272.2.2021.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - AG.272.2.2021.pdf