Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXIX Sesja RPO - 25.03.2021 r. - VI kadencja - ZAWIADOMIENIE

                                                            Opole, 2021-03-18

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 25 marca 2021 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, ul. Pomologia 11 zwołuję XXIX Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 3. Przedstawienie porządku obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.
 6. Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Opolu w 2020 roku.
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa Miasta Opola i Powiatu Opolskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2020 rok.
 8. Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu opolskiego ziemskiego i grodzkiego w roku 2020.
 9. Ocena Stanu Bezpieczeństwa Sanitarnego Powiatu Opolskiego za 2020 rok.
 10. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 1. załatwienia skargi na działalność Starosty Opolskiego,
 2. powierzenia Gminie Komprachcice zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi,
 3. powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi,
 4. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024,
 5. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2021 r.

11.   Zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

12.   Zakończenie obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady

  Powiatu Opolskiego

   /-/ Stefan Warzecha

 

 

PDFProjekt Uchwały Nr XXIX-211-21 RPO z dnia 25.03.2021 r. w sprawie załatwienia skargi na działalność Starosty Opolskiego.pdf (132,01KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XXIX-212-21 RPO z dnia 25.03.2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Komprachcice zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf (108,56KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XXIX-213-21 RPO z dnia 25.03.2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf (108,07KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XXIX-214-21 RPO z dnia 25.03.2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024.pdf (123,94KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXIX-214-21 RPO z dnia 25.03.2021 r. - WPF.pdf (2,99MB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXIX-214-21 RPO z dnia 25.03.2021 r. - Przedsięwzięcia.pdf (166,99KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XXIX-215-21 RPO z dnia 25.03.2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2021.pdf (147,56KB)