Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole Zewnętrzne w 2020 roku

W roku 2020 w Starostwie Powiatowym w Opolu przeprowadzono 3 kontrole zewnętrzne:

 

  1. W dniach  29 – 31 stycznia 2020 r. została przeprowadzona kontrola problemowa w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska  a  jej przedmiotem  było sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym danych oraz terminowość  wprowadzanych do rejestru wniosków, decyzji i zgłoszeń a dotyczących postępowań administracyjnych z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej. Swoim zakresem  objęła okres od 1 lipca 2018 do 31 grudnia 2018.

Kontrolujący wykazali nieprawidłowości  w realizacji kontrolowanych zadań, które miały zasadniczy wpływ na kontrolowaną działalność Starosty Opolskiego a dotyczyły one:

  • nieterminowego rejestrowania  wpływających do wydziału wniosków;
  • wpisywania niepełnych danych do RWDZ (rejestr wniosków, decyzji i zgłoszeń).

Kontrolujący w wystąpieniu pokontrolnym zalecili by:

  • na bieżąco wpisywane były do RWDZ  wszystkie wpływające sprawy;
  • dane wprowadzone do systemy były pełne i zgodne z wnioskami.

Zalecenia kontrolujących realizowane są na bieżąco.

PDFWystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska w zakresie zgodności ze stanem faktycznym danych oraz terminowości wprowadzanych do rejestru wniosków, decyzji i zgłoszeń a dotyczących postępowań administracyjnych z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej za okres od 1 lipca 2018 do 31 grudnia 2018. (2,83MB)
 

 

  1. W dniach od 2 do 16 grudnia 2020  r.  Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Infrastruktury i Nieruchomości przeprowadził  kontrolę w zakresie poprawności realizacji projektu zrealizowanego w roku 2018  w ramach „Programu  rozwoju gminnej i powiatowej  infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019  tj. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1714O ul. Wiejska w Dębskiej Kuźni”.
  • Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Projekt zostały zrealizowane zgodnie z założeniami zawartymi we wnioskach aplikacyjnych.

Nie wydano żadnych zaleceń pokontrolnych.

PDFWystąpienie pokontrolne z kontroli w zakresie poprawności realizacji projektu zrealizowanego w roku 2018 w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 tj. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1714O ul. Wiejska w Dębskiej Kuźni” (1,75MB)
 

 

  1. W dniach od 2 do 16 grudnia 2020  r.  Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Infrastruktury i Nieruchomości przeprowadził  kontrolę w zakresie poprawności realizacji projektu zrealizowanego w roku 2018  w ramach „Programu  rozwoju gminnej i powiatowej  infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019  tj. „Rozbudowa  drogi powiatowej nr 1154 O  Kuźnica Katowska  - Biedaszka w m. Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km 7+560 do km 9+060 – etap I’.
  • Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Projekt zostały zrealizowane zgodnie z założeniami zawartymi we wnioskach aplikacyjnych.

Nie wydano żadnych zaleceń pokontrolnych.

PDFWystąpienie pokontrolne z kontroli w zakresie poprawności realizacji projektu zrealizowanego w roku 2018 w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 tj. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska - Biedaszka w m. Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km 7+560 do km 9+060 – etap I’ (2,46MB)