Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

„Przebudowa budynku magazynowo - handlowego z przeznaczeniem na archiwum zakładowe” – I etap - AG.272.4.2021

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie o zamówieniu - AG.272.4.2021 - 08d924f7-fa8e-a4a4-befa-3a0001ed9d35-1.pdf (95,83KB)

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia - AG.272.4.2021 - 08d92ff5-9da2-fa85-4c04-9a0001cfc3cd.pdf (40,13KB)

 

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ):

PDFSPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - AG.272.4.2021 - całość.pdf (222,94KB)

PDFSPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - AG.272.4.2021.pdf (78,10KB) - plik nieaktualny

DOCXZałącznik nr 1 - formularz ofertowy AG.272.4.2021.docx (26,99KB)

DOCXZałącznik nr 2 - AG.272.4.2021 - OŚWIADCZENIE Z ART. 125 PZP.docx (25,49KB)

DOCZałącznik nr 3 - AG.272.4.2021 - zobowiązanie podmiotu.doc (37,50KB)

DOCXZałącznik nr 4 - AG.272.4.2021 - wykaz robót.docx (25,09KB)

DOCXZałącznik nr 5 - AG.272.4.2021 - OŚWIADCZENIE DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ.docx (23,98KB)

PDFZałącznik nr 6 - projekt umowy - AG.272.4.2021.pdf (179,82KB)

PDFZałącznik nr 7 do SWZ - OPZ - AG.272.4.2021.pdf (151,93KB)

PDFZałącznik nr 7 - opis przedmiotu zamówienia - AG.272.4.2021.pdf (187,27KB) - plik nieaktualny

PDFskan projektu budowlanego.pdf (36,52MB)

PDFprojekt techniczny.pdf (4,29MB)

PDFspecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf (442,85KB)

PDFprojekt techniczny instalacji sanitarnych.pdf (1,95MB)

PDFSpecyfikacja instalacje sanit. archiwum.pdf (219,58KB)

PDFprojekt techniczny przyłącza wody.pdf (1,13MB)

PDFSpecyfikacja przyłącze wodociągowe budynek archiwum Opole Pużaka 53.pdf (205,51KB)

PDFcharakterystyka energetyczna.pdf (3,49MB)

PDFprojekt techniczny instalacji elektrycznych.pdf (4,25MB)

PDFsepecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - branża elektryczna.pdf (270,09KB)

PDFZałącznik nr 8 - ID postępowania i link do postępowania.pdf (44,03KB)

PDFDecyzja MZD dot. AG.272.4.2021.pdf (3,04MB) - uzupełnienie - nowy plik

PDFwykaz stolarki drzwiowej.pdf (142,04KB) - uzupełnienie - nowy plik - plik nieaktualny

PDFInwentaryzacja - rzut parteru.pdf (77,78KB) - uzupełnienie - nowy plik

PDFwykaz stolarki 15.06.2021.pdf (140,40KB) - uzupełnienie - zmieniony plik

PDFszczegół oparcia podciągu.pdf (94,48KB) - uzupełnienie - nowy plik

 

Sprostowanie i zmiany w SWZ

PDFsprostowanie i zmiany w SWZ - AG.272.4.2021.pdf (39,02KB)

PDFSPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - AG.272.4.2021 - całość.pdf (222,94KB)

PDFZałącznik nr 7 do SWZ - OPZ - AG.272.4.2021.pdf (151,93KB)

PDFsprostowanie i zmiany w SWZ II.pdf (35,65KB)

PDFDecyzja MZD dot. AG.272.4.2021.pdf (3,04MB)

PDFZapytania do SWZ, odpowiedzi Zamawiającego i zmiany SWZ - AG.272.4.2021.pdf (51,45KB)

PDFwykaz stolarki drzwiowej.pdf (142,04KB) - plik nieaktualny

PDFInwentaryzacja - rzut parteru.pdf (77,78KB)

PDFZapytania do SWZ z dn. 15-16.06.2021r., odpowiedzi Zamawiającego II - AG.272.4.2021.pdf (1,36MB)

PDFwykaz stolarki 15.06.2021.pdf (140,40KB)

PDFszczegół oparcia podciągu.pdf (94,48KB)

 

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

PDFInformacja o kwocie jaką zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - AG.272.4.2021.pdf (36,70KB)

 

Protokół z otwarcia ofert:

PDFProtokół z otwarcia ofert - AG.272.4.2021.pdf (39,29KB)

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - AG.272.4.2021.pdf (85,95KB)