Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej – ul. Grunwaldzkiej w m. Kępa

BOŚ.6740.1.2.2021.MB

Opole, dnia 30 lipca 2021r.

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OPOLSKIEGO

O WYDANIU DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

 

          Na podstawie art. 11a ust. 1, 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1363 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735)

zawiadamiam,

że dnia 30 lipca 2021r została wydana decyzja nr /ZRID/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej – ul. Grunwaldzkiej w m. Kępa, na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów  i budynków numerami: 198/114, 192/98 (po podziale 1033/98, 1032/98), 471/97, 465/97, 464/97, 245/75 (po podziale 1030/75, 1031/75), 470/97, 275/75 (po podziale 1028/75, 1029/75), 469/96, 276/75 (po podziale 1026/75, 1027/75), 461/96, 287/75 (po podziale 1024/75, 1025/75), 212/94 (po podziale 1035/94, 1036/94), 566/75 (po podziale 1022/75, 1023/75), 567/75 (po podziale 1020/75, 1021/75), 908/75 (po podziale 1018/75, 1019/75), 549/77, 550/77, 594/91, 753/87, 769/87, 734/88 (po podziale 1016/88, 1017/88), 640/90, 537/88 (po podziale 1014/88, 1015/88), 239/89 (po podziale 1011/89, 1012/89, 1013/89), 203/118, 794/90, 370/90, 372/90, 735/90, 393/90, 539/88, 767/87, 766/87, 200/111, k.m. 1, obręb Kępa, gm. Łubniany;

Jednocześnie zawiadamiam, że publiczne ogłoszenie oraz udostępnienie treści decyzji następuje z dniem 2 sierpnia 2021r. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks Postępowania administracyjnego, informuję, że niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łubnianach, na stronach internetowych wymienionych Urzędów oraz w prasie lokalnej.

Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Opolu przy ul. 1 Maja 29 w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym –77 5415128.