Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w spr. Konsultacji dot. rozkładu godzin pracy aptek w 2022 r.

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Powiatu Opolskiego ogłasza konsultacje z mieszkańcami Powiatu Opolskiego i organizacjami pozarządowymi z terenu Powiatu Opolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2022 r.

I. PRZEDMIOT  I TERMIN KONSULTACJI

  1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii ogółu mieszkańców i organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Opolskiego w przedmiocie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2022 r.
  2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Powiatu Opolskiego oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Opolskiego.
  3. Termin konsultacji: od 10 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r.

II. TRYB ZASADY I FORMY KONSULTACJI

  1. Projekt oraz formularz konsultacji zamieszczony jest na stronie internetowej Powiatu Opolskiego www.powiatopolski.pl w zakładce „Dla mieszkańców” – „Konsultacje społeczne” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29.
  2. Konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza.
  3. Wypełniony formularz dotyczący konsultacji można składać w terminie od 10 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r., do godz. 15.30 w kancelarii Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29, przesłać faxem na nr 775415103 lub mailem na adres . W tytule maila należy wpisać „Konsultacje w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek w 2022 r.”.
  4. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29, pok. 402.
  5. Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Zarządu Powiatu Opolskiego zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Opolskiego oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu w miejscu wyznaczonym do zamieszczania ogłoszeń.

 

         Przewodniczący Zarządu

           Powiatu Opolskiego

               Henryk Lakwa

DOCFORMULARZ KONSULTACJI.doc (32,00KB)
PDFRozkład dostępności świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Powiatu Opolskiego w 2022 r.pdf (241,59KB)
PDFRozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2022 r.pdf (290,51KB)
PDFOgłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w sprawie konsultacji dotyczących ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2022 r.pdf (203,87KB)
PDFUchwała nr 1646/21 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Opolskiego i organizacjami pozarządowymi z terenu Powiatu Opolskiego w przedmiocie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2022 r. (207,95KB)