Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

„Dostawa i montaż regałów jezdnych i stałych w budynku archiwum przy ul. Pużaka 53 w Opolu” - AG.272.5.2021

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie o zamówieniu - AG.272.5.2021 - dostawa i montaż regałow jezdnych i stałych.pdf (123,44KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 03.09.2021 - AG.272.5.2021 - dostawa i montaż regałow jezdnych i stałych.pdf (37,91KB)

 

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ):

PDFSPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - AG.272.5.2021.pdf (358,58KB)

DOCXZałącznik nr 1 - formularz ofertowy - po zmianie.docx (33,74KB)

DOCXZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx (33,66KB) NIEAKTUALNY

DOCXZałącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE Z ART. 125 PZP.docx (28,25KB)

DOCXZałącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1.docx (27,02KB)

DOCZałącznik nr 4 - ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU.doc (39,50KB)

DOCXZałącznik nr 5 - wykaz wykonanych dostaw.docx (27,92KB)

DOCXZałącznik nr 6 - OŚWIADCZENIE DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ.docx (26,70KB)

DOCXZałącznik nr 7 -Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o wykonanie zamówienia.docx (27,57KB)

PDFZałącznik nr 8 - projekt umowy na dostawę i montaż regałów jezdnych i stałych - Pużaka 53.pdf (233,48KB)

PDFZałącznik nr 9 - opis przedmiotu zamówienia - regały -Pużaka.pdf (142,64KB)

PDFZałącznik nr 9 - projekt techniczny przebudowy - opis regałów str. 10 i rys. A-1.pdf (4,29MB)

PDFZałącznik nr 10 - ID identyfikator postępowania na miniportalu.pdf (90,13KB)
 

Zapytania do treści SWZ oraz odpowiedzi Zamawiającego:

PDFZapytania i odpowiedzi do SWZ z dn. 02.09.2021 - AG.272.5.2021.pdf (320,55KB)

PDFZapytania i odpowiedzi do SWZ II z dn. 06.09.2021 - AG.272.5.2021.pdf (178,22KB)

 

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

PDFInformacja o kwocie jaką zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - AG.272.5.2021.pdf (60,44KB)

 

Protokół z otwarcia ofert:

PDFprotokół z otwarcia ofert.pdf (65,52KB)
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - AG.272.5.2021.pdf (77,75KB)
PDFSprostowanie omyłki rachunkowej w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty - AG.272.5.2021.pdf (67,80KB)