Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej – ul. Ogrodowej, w miejscowości Grodziec

Opole, dnia 27 sierpnia 2021 r.

BOŚ.6740.1.6.2021.MS       

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OPOLSKIEGO

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIAW SPRAWIE WYDANIA DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

          Na podstawie art. 11d ust. 5, 6 i 7 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam,

że dnia 28 lipca 2021 r., na wniosek zarządcy drogi – Burmistrza Ozimka, reprezentowanego przez pełnomocnika Sebastiana Raudzisa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej – ul. Ogrodowej, w miejscowości Grodziec.

        Inwestycja będzie realizowana na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami: 172/7, 173/1, 174, 175/1, 176/2, 176/3, 177, 178/1, 179, 180, 181/1, 182, 183, 184, 185/2, 186, 187, 189/1, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197/1, 197/2, 231/1, 235, 240/1, 921, 913, 928, 929, 930, 938, 983, 990, 993 k. m. 1, obrębu Grodziec.

        Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie materiałów dowodowych.

     Strony postępowania mogą składać wyjaśnienia, osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29, lub korespondencyjnie na adres Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole, albo za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP. W przypadku osobistego stawiennictwa, strony postępowania przyjmuje się w godzinach pracy Starostwa, po uprzednim telefonicznym umówieniem się z pracownikiem prowadzącym sprawę.

   

                           Z up. STAROSTY

 

Anna Hałenda

Naczelnik Wydziału Budownictwa

i Ochrony Środowiska