Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa tablic rejestracyjnych dla Powiatu Opolskiego

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie o zamówieniu - AG.272.6.2021 - dostawa tablic rejestracyjnych.pdf (125,51KB)
 

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ):

PDFSPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TABLICE REJESTRACYJNE- AG.272.6.2021.pdf (328,85KB)

DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy tablice rejestracyjne.docx (35,93KB)

DOCXZałącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE Z ART. 125 PZP.docx (26,64KB)

DOCXZałącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1.docx (25,21KB)

DOCZałącznik nr 4 - ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU.doc (39,50KB)

DOCXZałącznik nr 5 - Wykaz wykonanych dostaw.docx (26,20KB)

DOCXZałącznik nr 6 - OŚWIADCZENIE DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ.docx (25,00KB)

DOCXZałącznik nr 7 -Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o wykonanie zamówienia.docx (25,49KB)

PDFZałącznik nr 8 - Projekt umowy.pdf (176,39KB)

PDFZałącznik nr 9 - Opis przedmintu zamówienia.pdf (126,80KB)

PDFZałącznik nr 10 - ID identyfikator postępowania na miniportalu.docx.pdf (99,37KB)

 

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

PDFInformacja o kwocie jaką zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - AG.272.6.2021.pdf (60,53KB)

 

Protokół z otwarcia ofert:

PDFprotokół z otwarcia ofert - AG.272.6.2021.pdf (60,62KB)

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - AG.272.6.2021.pdf (57,10KB)