Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa energii elektrycznej na rzecz Powiatu Opolskiego

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie o zamówieniu energia elektryczna -AG.272.7.2021.pdf (111,23KB)
 

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ):

PDFSPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dostawa energii elektrycznej - AG.272.7.2021.pdf (286,93KB)

DOCXzałącznik nr 1 do SWZ oferta energia elektryczna.docx (33,00KB)

PDFzałącznik nr 2 do SWZ Punkty poboru energii elektryycznej.pdf (95,70KB)

DOCXZałącznik nr 3 do SWZ- OŚWIADCZENIE Z ART. 125 PZP.docx energia.docx (26,38KB)

DOCXZałącznik nr 4 do SWZ - OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1.docx (25,17KB)

DOCZałącznik nr 5 do SWZ - ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU.doc (38,50KB)

DOCXZałącznik nr 6 do SWZ- OŚWIADCZENIE DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ.docx (25,15KB)

DOCXZałącznik nr 7 do SWZ -Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o wykonanie zamówienia.docx (25,51KB)

PDFZałącznik nr 8 do SWZ umowa na dostawę energii elektrycznej - Powiat Opolski na 2022.pdf (173,38KB)

PDFzałącznik nr 9 do SWZ- opis przedmiotu zamówienia.pdf (117,73KB)

PDFZałącznik do opisu przedmiotu zamówienia -dane do faktury.pdf (117,71KB)

PDFZałącznik nr 10 - ID identyfikator postępowania na miniportalu.pdf (97,63KB)
 

 

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

PDFInformacja o kwocie jaką zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - AG.272.7.2021.pdf (57,94KB)
 

Protokół z otwarcia ofert:

PDFprotokół z otwarcia ofert - AG.272.7.2021.pdf (62,07KB)

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - AG.272.7.2021.pdf (106,57KB)