Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXV Sesja RPO - 04.11.2021 r. - VI kadencja - ZAWIADOMIENIE

                                                        Opole, 2021-10-28

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 4 listopada 2021 r. o godz. 12:00 w Starostwie Powiatowym w Opolu, ul. 1 Maja 29 zwołuję XXXV Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 3. Przedstawienie porządku obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 5. Sprawozdanie Starosty Opolskiego z pracy Zarządu Powiatu Opolskiego w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 7. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 1. rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022,
 2. ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,
 3. zmiany Uchwały nr XXVI/187/20 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zadań na które przeznacza się  środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku,
 4. powierzenia Gminie Łubniany zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi,
 5. powierzenia Gminie Ozimek zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi (Nowa Schodnia),
 6. powierzenia Gminie Ozimek zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi (Stara Schodnia),
 7. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024,
 8. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2021 r.
 1. Zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
 2. Zakończenie obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.

                                         Przewodniczący Rady

                                          Powiatu Opolskiego

                                          /-/ Stefan Warzecha

PDFProjekt Uchwały Nr XXXV-248-21 RPO z dnia 04.11.2021 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi.pdf (364,68KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XXXV-249-21 RPO z dnia 04.11.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości ....pdf (135,65KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XXXV-250-21 RPO z dnia 04.11.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI18720 RPO z dnia 21.12.2020 r. w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki PFRON w 2021 r.pdf (133,01KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XXXV-251-21 RPO z dnia 04.11.2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Łubniany zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf (111,83KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XXXV-252-21 RPO z dnia 04.11.2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Ozimek zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf (110,67KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XXXV-253-21 RPO z dnia 04.11.2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Ozimek zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf (111,11KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XXXV-254-21 RPO z dnia 04.11..2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024.pdf (129,43KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXV-254-21 RPO z dnia 04.11.2021 r. - WPF.pdf (2,99MB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXV-254-21 RPO z dnia 04.11.2021 r. - Przedsięwzięcia.pdf (175,96KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XXXV-255-21 RPO z dnia 04.11..2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2021.pdf (155,15KB)