Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na 2022 r.”


Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFogłoszenie o zamówieniu 08d9a44a-e1b4-db7a-10bc-8000010dd710-1.pdf (43,63KB)

 

Ogłoszenie o zmianie zamówienia:
 

PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia 08d9a9cf-e103-db5d-ac97-0c0001736076.pdf (52,26KB)

PDFogłoszenie o zmianie 2 08d9ae5d-c8b7-4930-a832-090001f479b8-2.pdf (40,31KB)
 

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ):

PDFSPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - AG.272.8.2021.pdf (337,95KB)

DOCXZałącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy usługi pocztowe 2022.docx (30,63KB)   NIEAKTUALNE

DOCXZałącznik nr 2 do SWZ - OŚWIADCZENIE Z ART. 125 PZP.docx (26,40KB)

DOCXZałącznik nr 3 do SWZ - OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1.docx (25,38KB)

DOCZałącznik nr 4 - ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU.doc (39,50KB)

DOCXZałącznik nr 5 do SWZ - OŚWIADCZENIE DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ.docx (25,05KB)

DOCXZałącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o wykonanie zamówienia.docx (26,94KB)

PDFZałącznik nr 7 do SWZ - Umowa aktualna.pdf (261,64KB)  NIEAKTUALNE

PDFZałącznik nr 2 do umowy.pdf (146,68KB)   NIEAKTUALNE

PDFZałącznik nr 8 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf (178,53KB)

PDFZałącznik nr 9 do SWZ - identyfikator postępowania.pdf (137,35KB)

 

Zapytania do treści SWZ oraz odpowiedzi Zamawiającego:

 

PDFZmiana i odpowiedzi do SWZ z dn. 17.11.2021 - AG.272.8.2021.pdf (696,36KB)


DOCXZałącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy usługi pocztowe 2022 - zmieniony.docx (30,83KB)


PDFZałącznik nr 7 do SWZ - Umowa zmieniona.pdf (246,61KB) NIEAKTUALNE


PDFZałącznik nr 2 do umowy - zmieniony.pdf (147,03KB)


PDFZałącznik nr 4 do umowy - zmieniony.pdf (69,88KB)
 

PDFZmiana nr 2 do SWZ z dn. 23.11.2021 - AG.272.8.2021.pdf (56,69KB)

 

PDFPytania nr 2 i odpowiedzi do SWZ z dn. 25.11.2021 - AG.272.8.2021.pdf (382,85KB)
 

PDFZałącznik nr 7 do SWZ Umowa aktualna - zmieniona.pdf (357,45KB)

 

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - AG.272.8.2021

PDFInformacja o kwocie jaką zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - AG.272.8.2021.pdf (60,50KB)

 

Protokół z otwarcia ofert:

PDFprotokół z otwarcia ofert - AG.272.8.2021.pdf (61,53KB)

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - AG.272.8.2021.pdf (58,53KB)