Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXVI Seja RPO - 25.11.2021 r. - VI kadencja - ZAWIADOMIENIE

                                                            Opole, 2021-11-18

 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 25 listopada 2021 r. o godz. 10:30 w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, ul. Pomologia 11 zwołuję XXXVI Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 3. Przedstawienie porządku obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 5. Sprawozdanie Starosty Opolskiego z pracy Zarządu Powiatu Opolskiego w okresie międzysesyjnym.
 6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 1. wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej,
 2. zmiany Uchwały nr XXVI/187/20 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku,
 3. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2022 r.,
 4. powierzenia Gminie Ozimek zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi,
 5. powierzenia Gminie Ozimek zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi (Nowa schodnia),
 6. ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opolskiego,
 7. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024,
 8. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2021 r.
 1. Zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
 2. Zakończenie obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.

                                       Przewodniczący Rady

                                       Powiatu Opolskiego

                                                                                                                                      /-/ Stefan Warzecha

 

PDFProjekt Uchwały Nr XXXVI-256-21 RPO z dnia 25.11.2021 r. w sprawie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.pdf (131,52KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XXXVI-257-21 RPO z dnia 25.11.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI-187-20 RPO z dnia 21.12.2020 r. w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki PFRON w 2021 roku.pdf (126,06KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XXXVI-258-21 RPO z dnia 25.11.2021 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2022 r..pdf (236,00KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XXXVI-259-21 RPO z dnia 25.11.2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Ozimek zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf (110,74KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XXXVI-260-21 RPO z dnia 25.11.2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Ozimek zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi (Nowa Schodnia).pdf (113,66KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XXXVI-261-21 RPO z dnia 25.11.2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opolskiego.pdf (135,59KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XXXVI-262-21 RPO z dnia 25.11..2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024.pdf (133,73KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI-262-21 RPO z dnia 25.11.2021 r. - WPF.pdf (2,99MB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI-262-21 RPO z dnia 25.11.2021 r. - Przedsięwzięcia.pdf (177,02KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XXXVI-263-21 RPO z dnia 25.11..2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2021.pdf (162,73KB)