Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1705 Kotórz Mały – Turawa

BOŚ.6740.1.7.2020.DJ

Opole, dnia 5 listopada 2021 r.

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OPOLSKIEGO

O WYDANIU DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

          Na podstawie art. 11a ust. 1, 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1363 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam,

że Starosta Opolski decyzją nr 7/ZRID/2021 z dnia 5 listopada 2021r. znak sprawy: BOŚ.6740.1.7.2020.DJ zezwolił Zarządowi Powiatu Opolskiego na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej  nr 1705 O klasy Z dla zadania pn.: „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 1705 O w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Kotórz Mały – Turawa w km 3+112,41 ÷ 5+489,00 oraz w km 5+507,00 ÷ 6+135,73 – CZĘŚĆ II, na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami:

          a) w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy drogi powiatowej nr 1705 O

Lp.

Nr działki

Nr działki po podziale

Arkusz mapy

Obręb

Gmina

pod drogę

część pozostała

1.

2005/207

-

-

1

0077 Kotórz Mały

Turawa

2.

1311/250

2851/250

2852/250

1

0077 Kotórz Mały

Turawa

3.

1338/250

2853/250

2854/250

1

0077 Kotórz Mały

Turawa

4.

1339/250

-

-

1

0077 Kotórz Mały

Turawa

5.

2350/250

2855/250

2856/250

1

0077 Kotórz Mały

Turawa

6.

2351/250

2857/250

2858/250

1

0077 Kotórz Mały

Turawa

7.

1330/309

-

-

1

0077 Kotórz Mały

Turawa

8.

1122/290

-

-

2

0077 Kotórz Mały

Turawa

9.

821/256

1262/256

1263/256

2

0077 Kotórz Mały

Turawa

10.

1183/257

1264/257

1265/257

2

0077 Kotórz Mały

Turawa

11.

1175/215

1266/215

1267/215

2

0077 Kotórz Mały

Turawa

12.

1172/211

1320/211

1320/211

2

0077 Kotórz Mały

Turawa

13.

1181/211

1268/211

1269/211

2

0077 Kotórz Mały

Turawa

14.

205

1270/205

1271/205

2

0077 Kotórz Mały

Turawa

15.

204

1272/204

1273/204

2

0077 Kotórz Mały

Turawa

16.

203

1274/203

1275/203

2

0077 Kotórz Mały

Turawa

17.

202

1276/202

1277/202

2

0077 Kotórz Mały

Turawa

18

201

1278/201

1279/201

2

0077 Kotórz Mały

Turawa

19

200

1280/200

1281/200

2

0077 Kotórz Mały

Turawa

20.

199

1282/199

1283/199

2

0077 Kotórz Mały

Turawa

21.

198

1284/198

1285/198

2

0077 Kotórz Mały

Turawa

22.

197

1286/197

1287/197

2

0077 Kotórz Mały

Turawa

23.

196

1288/196

1289/196

2

0077 Kotórz Mały

Turawa

24.

195

1290/195

1291/195

2

0077 Kotórz Mały

Turawa

25.

194

1292/194

1293/194

2

0077 Kotórz Mały

Turawa

26.

193

1294/193

1295/193

2

0077 Kotórz Mały

Turawa

27.

192

1296/192

1297/192

2

0077 Kotórz Mały

Turawa

28.

720/191

1298/191

1299/191

2

0077 Kotórz Mały

Turawa

29.

1099/190

1300/190

1301/190

2

0077 Kotórz Mały

Turawa

30.

1100/190

1302/190

1303/190

2

0077 Kotórz Mały

Turawa

31.

718/189

1304/189

1305/189

2

0077 Kotórz Mały

Turawa

32.

717/189

1306/189

1307/189

2

0077 Kotórz Mały

Turawa

33.

715/189

1308/189

1309/189

2

0077 Kotórz Mały

Turawa

34.

714/188

1310/188

1311/188

2

0077 Kotórz Mały

Turawa

35.

187

1312/187

1313/187

2

0077 Kotórz Mały

Turawa

36.

186

1314/186

1315/186

2

0077 Kotórz Mały

Turawa

37.

502/185

1316/185

1317/185

2

0077 Kotórz Mały

Turawa

38.

1212/184

1318/184

1319/184

2

0077 Kotórz Mały

Turawa

39.

1123/290

-

-

8

0138 Turawa

Turawa

40.

1196/183

1206/183

1207/183

8

0138 Turawa

Turawa

41.

1195/183

1208/183

1209/183

8

0138 Turawa

Turawa

42.

499

-

-

4

0138 Turawa

Turawa

43.

544

-

-

4

0138 Turawa

Turawa

44.

124/16

124/17

124/18

4

0138 Turawa

Turawa

          b) w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy drogi powiatowej nr 1730 O

Lp.

Nr działki

Nr działki po podziale

Arkusz mapy

Obręb

Gmina

pod drogę

część pozostała

1.

2009/256

-

-

1

0077 Kotórz Mały

Turawa

2.

1476/225

2839/225

2840/225

1

0077 Kotórz Mały

Turawa

3.

1883/231

2841/231

2842/231

1

0077 Kotórz Mały

Turawa

4.

1406/230

2843/230

2844/230

1

0077 Kotórz Mały

Turawa

 

        c) liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy drogi powiatowej nr 1731 O

Lp.

Nr działki

Nr działki po podziale

Arkusz mapy

Obręb

Gmina

pod drogę

część pozostała

1.

573/1

-

-

4

0138 Turawa

Turawa

2.

38

38/1

38/2

11

0138 Turawa

Turawa

d) poza liniami rozgraniczającymi, ale stanowiące teren niezbędny dla obiektów budowlanych

L.p.

Nr

działki

Nr

działki po podziale

Arkusz mapy

Obręb

Gmina

1.

1368/294

-

1

0077 Kotórz Mały

Turawa

2.

2354/349

-

1

0077 Kotórz Mały

Turawa

3.

2355/349

-

1

0077 Kotórz Mały

Turawa

4.

596/310

-

1

0077 Kotórz Mały

Turawa

5.

2674/307

-

1

0077 Kotórz Mały

Turawa

6.

2626/308

-

1

0077 Kotórz Mały

Turawa

7.

1615/315

-

1

0077 Kotórz Mały

Turawa

8.

2628/305

-

1

0077 Kotórz Mały

Turawa

9.

2011/368

-

1

0077 Kotórz Mały

Turawa

10.

2490/335

-

1

0077 Kotórz Mały

Turawa

11.

2491/335

-

1

0077 Kotórz Mały

Turawa

12.

1175/215

1267/215

2

0077 Kotórz Mały

Turawa

13.

502/185

1317/185

2

0077 Kotórz Mały

Turawa

14.

15/7

-

1

0077 Kotórz Wielki

Turawa

15.

16

-

4

0138 Turawa

Turawa

16.

17

-

4

0138 Turawa

Turawa

17.

451/2

-

4

0138 Turawa

Turawa

18.

453/3

-

4

0138 Turawa

Turawa

19.

453/1

-

4

0138 Turawa

Turawa

20.

465

-

4

0138 Turawa

Turawa

21.

466

-

4

0138 Turawa

Turawa

22.

467

-

4

0138 Turawa

Turawa

23.

468/2

-

4

0138 Turawa

Turawa

24.

475/6

-

4

0138 Turawa

Turawa

25.

476

-

4

0138 Turawa

Turawa

26.

498

-

4

0138 Turawa

Turawa

27.

492/2

-

4

0138 Turawa

Turawa

28.

545/5

-

4

0138 Turawa

Turawa

29.

2

-

11

0138 Turawa

Turawa

 

          Jednocześnie zawiadamiam, że publiczne ogłoszenie oraz udostępnienie treści decyzji następuje z dniem 5 listopada 2021 r. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Turawie, na stronach internetowych wymienionych Urzędów oraz w prasie lokalnej.

Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się strony w Starostwie Powiatowym w Opolu przy ul. 1 Maja 29 w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – 77 5415126.

                                    Z up. Starosty

Anna Hałenda

Naczelnik Wydziału  Budownictwa

i Ochrony Środowiska