Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXVII Sesja RPO - 16.12.2021 r. - VI kadencja - ZAWIADOMIENIE

                                                    Opole, 2021-12-09

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 16 grudnia 2021 r. o godz. 10:30 w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, ul. Pomologia 11 zwołuję XXXVII Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego

3. Przedstawienie porządku obrad Sesji Rady Powiatu Opolskiego.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Powiatu Opolskiego.

5. Sprawozdanie Starosty Opolskiego z pracy Zarządu Powiatu Opolskiego z w okresie międzysesyjnym.

6. Przedstawienie i podjęcie projektów Uchwał Rady Powiatu Opolskiego w sprawie:

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024,
 1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2021,
 1. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021,

      4) uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2022:

 1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
 2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
 3. przedstawienie opinii i wniosków komisji przez jej przewodniczących lub zastępców,
 4. przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu Opolskiego do opinii i wniosków poszczególnych komisji,
 5. dyskusja nad wszystkimi nieuwzględnionymi w projekcie budżetu wnioskami komisji,
 6. głosowanie każdego wniosku osobno,
 7. głosowanie całej uchwały budżetowej.
 1. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025,
 1. określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku,
 1. zmiany uchwały nr XXXII/227/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu opolskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Opolski, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
 1. przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

7. Zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

  Przewodniczący Rady

   Powiatu Opolskiego

   /-/ Stefan Warzecha

 

PDFProjekt Uchwały Nr XXXVII-264-21 RPO z dnia 16.12..2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2021-2024.pdf (132,58KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII-264-21 RPO z dnia 16.12.2021 r. - WPF.pdf (2,99MB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII-264-21 RPO z dnia 16.12.2021 r. - Przedsięwzięcia.pdf (177,71KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XXXVII-265-21 RPO z dnia 16.12..2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2021.pdf (156,85KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XXXVII-266-21 RPO z dnia 16.12.2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.pdf (214,41KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XXXVII-267-21 RPO z dnia 16.12.2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2022.pdf (835,52KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XXXVII-268-21 RPO w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2022-2025.pdf (3,25MB)

PDFProjekt Uchwały Nr XXXVII-269-21 RPO z dnia 16.12.2021 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2022 roku.pdf (126,74KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XXXVII-270-21 RPO z dnia 16.12.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII-227-17 RPO z dnia 30.08.2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu opolskiego.pdf (621,93KB)

PDFProjekt Uchwały Nr XXXVII-271-21 RPO z dnia 16.12.2021 r. w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf (131,75KB)